Oddały się w opiekę Niepokalanej

8. grudnia, podczas mszy świętej o godz. 16.30
do grona Dzieci Maryi zostały włączone cztery dziewczęta, a dziewięć innych odnowiło swoje przyrzeczenia

Brak możliwości komentowania