Bierzmowanie. Klasy szóste i siódme!

Spotkanie dla dzieci z klas 6. i 7.
przygotowujące do bierzmowania

WTOREK (02.10)
godz. 19.00
w kościele

Brak możliwości komentowania