Wieczór Uwielbienia

Zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia
Poniedziałek, 24 IV

18.00 EUCHARYSTIA
19.00 WIECZÓR UWIELBIENIA

Plakat

Wieczór Uwielbienia

Brak możliwości komentowania