„Wszystko co dobre…” Rozpoczynamy nowy rok szkolno-katechetyczny!

Kochani Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Kończy się radosny czas wakacji. Rozpoczynamy nowy rok szkolno-katechetyczny. Niech będzie on czasem nabywania kolejnych umiejętności, pogłębiania wiedzy i ściślejszego poznania i umiłowania Boga i człowieka.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom, pracownikom szkół i uczniom życzymy obfitości Bożych darów i łask Ducha Świętego!

Wasi duszpasterze

ks. Hubert – proboszcz
ks. Artur
ks. Bogusław
ks. Łukasz

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku

PONIEDZIAŁEK, 04.09.2017

GODZ. 17.00

Brak możliwości komentowania