Bierzmowanie

Udzielanie:

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii jest udzielany uczniom klas III gimnazjum w obecności księdza biskupa, który przewodniczy Mszy św. w intencji kandydatów, ich rodziców i świadków.
Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłosili się w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie:

Odbywa się w szkole w ramach katechezy i przy parafii.

Świadek bierzmowania:

ukończył 16 rok życia,
przyjął sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
prowadzi życie zgodne z wiarą,
może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

Brak możliwości komentowania