I Niedziela Adwentu – 02 XII 2018

INTENCJE MSZALNE

Pierwsza sobota – 01.12. – (Ap 22,1-7; Ps 95,1-7c; Łk 21,34-36)

  6.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup

16.00 Obrzęd chrztu: Maja Agnieszka Jany         

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem dobremu Bogu za dar życia i dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą opiekę Maryi Niepokalanej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., o dar wiary, miłości, pokory, nawracania, o zdrowie duszy dla Józefy Sidorowicz w 67. Urodziny oraz o pokój i wzajemny szacunek w rodzinie

  O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla ks. Andrzeja Musiał z okazji Imienin i Urodzin i 30 lat kapłaństwa

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierza Owczarek i wszystkich z rodziny: Owczarek, Słomińskich i Sofińskich

  Za ++ parafian:-Józefa Jokiel, Krystynę Groń-Petela, Halinę Bieda, Helenę Mazur w 30 dni po śmierci

          -Gertrudę Kożuchowską w 1. rocz. śmierci

-męża Alfonsa Udała w 1. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i wszystkich z rodziny: Udałów i Waniców

  -Marcina Rotter w 1. rocz. śmierci, dziadków: Witolda i Izabelę, rodziców: Cecylię i Józefa Napierała, Lucynę i Wacława Foltyńskich

          -męża Eugeniusza Bryś w 1 rocz. śmierci i rodziców z obu stron

          -Zofię Pawlikowską w rocz. śmierci i Felicję Pawlikowską w rocz. śmierci

  -męża Zygfryda Biegańskiego, córkę Barbarę, rodziców z obu stron, siostry, braci, bratowe, szwagrów i rodzeństwo oraz o zdrowie dla syna Krzysztofa z rodziną

-rodziców: Genowefę i Michała Wyszyńskich oraz o zdrowie w rodzinie

-mamę Władysławę Wyrwa w 16. rocz. śmierci jej męża Stefana i wszystkich z rodziny

-mamę Janinę Szczepańska w 23. rocz. śmierci, wszystkich z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące

-Jana Sokołowskiego

-mamę Marię Wojtas, babcię Barbarę Honisz w dniu Urodzin i wszystkich z rodzin z obu stron

-Władysława Petelę, Stanisławę i Jana Załupka i z rodziny Sadlewskich

-rodziców: Józefę i Antoniego Szewczyk

-rodziców: Józefę i Mariana Zaremba, brata Zbigniewa i wszystkich z rodziny: Zaremba i Przyjacielskich oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-Marię Koprowską w 5. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Józefa Kudryk w 21. rocz. śmierci, Mariannę Kudryk w 2. rocz. śmierci,

Mieczysława i Alicję Wójcik, Kazimierza i Stefanię Rybarskich i Władysława Sadowińskiego

-męża Jana Borkiewicza, teściów: Piotra i Władysławę Borkiewiczów, matkę

Agnieszkę Piotrowską, męża Mariana Zawadzkiego, Hermenegildę i Antoniego Witkowskich, Wincentego i Ludwikę Piotrowskich, Józefę Marasińską i

wszystkich z rodzin: Borkiewicz, Piotrowskich i Witkowskich

-męża Huberta Górskiego i rodziców: Teresę i Kajetana Glezner

-Zdzisławę Sołyga w dniu Imienin

                   -mamę Teresę Stelmaszczuk w 2 rocz. śmierci i jej męża Józefa (od dzieci i wnuków)

-Józefa Jasińskiego, rodziców z obu stron i wszystkich z tych rodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących

I                     NIEDZIELA ADWENTU – 02.12. – (Jr 33,14-16;Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps85,8; Łk 21,25-28.34-36)

 7.30 Za ++ Piotra Kołtowskiego, Teklę i Michała Kromp i chrzestnego Karola Rygla

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny Rydzewskiej w 70. rocz.

Urodzin i dla całej rodziny

 10.30 I int. Za + Janinę Juźwin w 18. rocz. śmierci jej męża Tadeusza i wszystkich z rodziny z obu stron

             II int. Za ++ rodziców: Raję i Tadeusza Komarnickich, rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

 12.00 Za ++ męża Kazimierza Miśta, rodziców z obu stron, siostrę Danutę, wnuka Przemysława oraz o Boże błogosławieństwoi zdrowie w rodzinie

 13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Bartosz Ryszard Matysiak, Karolina Alicja Placek, Zofia Andysz, Dominik Krzysztof Wójcik, Emilia Białas, i błogosławieństwo rocznego dziecka: Aleksandra Walasik, ich rodziców i chrzestnych

 15.00  Za ++ Barbarę Mielnik i z rodziny

 16.00 Nabożeństwo adwentowe

 17.00 Msza św. w intencji Głuchoniemych

 18.30  Za ++ męża Wiesława Kaczmarek i rodziców z obu stron

————————————————————————————————

Poniedziałek – 03.12. –Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera – (Iz2,1-5 lub Iz 4,2-6; Ps 122,1b-2.4-9; Mt 8,5-11)

6.30  Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach wszystkich ludzi świata

18.00 Roraty I int.Za ++ Elżbietę Cirko w 8. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i zięcia Andrzeja  

 II int.Za ++ męża Jerzego Szepeta w 2 rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron i z rodziny  

————————————————————————————————-

Wtorek – 04.12. – (Iz 11,1-10; Ps 72,1b-2.7.8.12.13.17; Łk 10,21-24)

6.30 Za ++ Katarzynę i Michała Łopuch

18.00 RoratyI int.Za + Barbarę Majkut w dniu Imienin

  II int.Za ++ rodziców: Barbarę i Wiesława Kaczmarek, Stefana Korczak i

Janusza Getek

Środa – 05.12. – (Iz 25,6-10a; Ps 23,1b-6; Mt 15,29-37)

 6.30   O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jadwigi z okazji 60. rocz. Urodzin

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 Roraty I int.Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę

Matki Bożej i zdrowie dla Krzysztofa, Beaty, Ewy, wnuków, prawnuków i zięcia Tomka

  II int.Za ++ mamę Agnieszkę Stanossek, męża Wincentego i córkę Angelę

————————————————————————————————-

Pierwszy czwartek – 06.12. – (Iz 26,1-6; Ps 118,1bc.8.9.19-21.25-27a; Mt 7,21.24-27)

  6.30 O powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych pochodzących z naszej parafii i posługujących przy Bożym Sercu

17.00 Godzina święta

18.00 Roraty I int.O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Eugeniusza Błaszków z okazji Urodzin i dla całej rodziny

 II int.Za ++ Józefa i Kazimierza Kuźniarów, rodziców: Helenę i Władysława i

dziadków: Tomasza i Marię Szajdów   

————————————————————————————————-

Pierwszy piątek – 07.12. – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kośioła

– (Iz 29,17-24; Ps 27,1b-e.4.13.14.; Mt 10,11-16)

  6.30  Za ++ Wiktorię Sieczka w 15. rocz. śmierci i jej męża Stanisława

18.00 Roraty I int. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. w dniu Urodzin dla Ireny i Krystyny z rodzinami i dla mamy i brata

       II int.Za + Annę Konarską w 4. rocz. śmierci

————————————————————————————————-

Sobota – 08.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ

MARYI PANNY – (Rdz 3,9-15; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38)

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

  7.30 Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

  9.00 Za ++ Mariannę Kusiek, ojca Stanisława Kowal, dziadków: Agnieszkę i Roberta Kowal, męża Wiesława Olek, teściów: Janinę i Stanisława Olek, dziadków:

Mariannę i Stanisława Bożek i tej rodziny, Józefa  Adamskiego, Teresę Oziębłowską i za dusze w czyśćcu cierpiące  

10.30 Za ++ rodziców: mamę Kazimierę w rocz.  Urodzin i tatę Antoniego Ryng oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących ich dzieci z rodzinami  

12.00 W intencji Marianek

13.00  Godzina Łaski

13.30 Ślub: Monika Duda i Kacper Płotnicki          

18.30 I int. Za ++ Stefana Skrzeczyna w rocz. śmierci, Leokadię i Władysława Sobierajskich oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

  II int. Za ++ rodziców: Czesławę i Władysława Sienkiewicz i żonę Józefę

II Niedziela adwentu – 09.12. – (Ba 5,1-9; Ps 126,1b-6; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6)

II DZIEŃ REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

   7.30 Za ++ męża Zygfryda Biegańskiego w 5. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, siostry, braci i szwagrów

9.00 Dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia i hojność Bożych darów dla Macieja z okazji Urodzin i o łaski dla całej rodziny

 10.30 I int. Za ++ męża Jerzego jego rodziców: Stanisławę i Stefana, braci: Wiesława

i Zygmunta, bratową Zofię i wszystkich z rodziny Misiak, rodziców: Annę i Franciszka i brata Henryka Kalista

 II int.Za ++ Tadeusza Skałeckiego w 6. rocz. śmierci rodziców:Marię i Józefa Niedźwieckich, Edwarda Niedźwieckiego, dziadków z obu stron i krewnych oraz z prośba o Boże błogosławieństwo w rodzinie

 12.00 Za ++ tatę Jana Bieda w rocz. śmierci mamę Stanisławę i z rodziny z obu stron oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla całej rodziny

13.15 W intencji rocznych dzieci: Tymoteusz Józef Dybek, Dawid Drapiewski, Szymon Lewandowski, Kamila Maria Markiewicz  i ich rodziców

 15.00  I int.  W intencji Ks. Marcina o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z racji urodzin

  II int.Za ++ rodziców: Zofię i Tadeusza Choncel, Paulinę i Adama Pukajło i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących z rodziny

 16.00 Nabożeństwo adwentowe

17.00 Msza św. w intencji Głuchoniemych

 18.30  Za ++ Franciszka Lach w 19. rocz. śmierci, Weronikę, Bronisława i Stefanię Kos, Marię Nawrot, Jadwigę i Pawła Krzyżanowskich

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 02.12.                 9.30 Za ++ Piotra Pajora w 8. rocz. śmierci, rodziców: Stanisława i

Mariannę Sadowskich, siostry: Helenę, Teresę, Janinę i

Stanisławę brata Mariana Sadowskich, ciocię Józefę

Sadowską, teściów: Stanisławę i Marię Pajor i Stanisławę

Troninę

Poniedziałek                      6.45 Za + Stefana

Wtorek                                 6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa                                   6.45 Za ++ tata Jana Wąsik w 17. rocz. śmierci, mamę Alicję

Czajkowską-Wąsik, dziadków: Krystynę   i Stanisława

Czajkowskich, Czesławę i Leona Wąsik i wszystkich z rodziny

z obu stron

Czwartek                             6.45 O dar nowych i świętych powołań do Zgromadzenia Sióstr św.

Józefa

Piątek                                   6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota                                 6.45       W intencji Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z okazji

uroczystości Matki Bożej Niepokalanej

Niedziela 09.12.                 9.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św.

i zdrowie dla Jadwigi w 60. rocz. Urodzin i dla całej rodziny

 

Brak możliwości komentowania