I Niedziela Adwentu – 04 XII 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Pierwsza Sobota – 02.12. – (Dn 7,15-27; Dn 3,82a.83a.84a.85a.86a.87; Łk 21,34-36)

  6.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup 

18.00          Nabożeństwo                      -Mariannę Kudryk w 1. rocz. śmierci, męża Józefa Kudryk, Stefanię i

18.30  Za ++ parafian:-Romana Słowińskiego w 30. dzień po śmierci

Kazimierza Rybarskich, Alicję i Mieczysława Wójcik i wszystkich z rodziny

          -Barbarę Mielnik i wszystkich z rodziny

-mamę Marię Wojtas i babcię Barbarę Honisz w dniu Urodzin

-ojca Mikołaja Szymańskiego w dniu Urodzin, mamę Olgę Szymańską, siostrę Stanisławę, teściów: Władysława i Bronisławę Białek, dziadków z obu stron, wszystkich z rodzin: Szymańskich, Białek,  Jarczak i Józefa Płoskiego

-Kazimierę Groń i wszystkich z rodzin:Tęcza i Groń

-Ludwika Hlipała

-męża Jana Borkiewicza, teściów: Piotra i Władysławę Borkiewiczów, matkę

Agnieszkę Piotrowską, męża Mariana Zawadzkiego, Hermenegildę i Antoniego Witkowskich, Wincentego i Ludwikę Piotrowskich, Józefę Marasińską i

wszystkich z rodzin: Borkiewicz, Piotrowskich i Witkowskich

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-matkę Zofię Czech w 10. rocz. śmierci

-córkę Agnieszkę Sokół, rodziców: Zofię i Franciszka Czernik, brata Józefa Czernik i męża Pawła Patyk

-matkę Władysławę w 15. rocz. śmierci i ojca Stefana Wyrwa, Mariana

Polaszczyk, Stefanię i Alojzego Polaszczyk, Stanisławę i Antoniego

Garbowskich, Alojzego Szymała, Jana Parzonka, Marię i Konrada Zaremba, Genowefę Getter, Janinę i Mariana Wójcik

-męża, ojca i dziadka Michała Siekierskiego w 15. rocz. śmierci i jego syna Krzysztofa w 5. rocz. śmierci

-rodziców: Józefę i Mariana Bereszko i brata Mirosława Bereszko

-męża Kazimierza Waloszczyk w 16. rocz. śmierci i teściów: Anastazję i Romana Waloszczyk

-rodziców: Michalinę i Cyryla Szmigiel, Jadwigę i Wincentego Szurlej, braci: Lesława i Józefa, siostrę Danutę i dziadków z obu stron

-kuzynkę Elżbietę Adamus (od Barbary i Marii z rodziną)

-Ryszarda Baldego w rocz. smierci i wszystkich z rodziny Konickich

————————————————————————————————-

 

 

 

I NIEDZIELA ADWENTU – 03.12. – (Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-

19; 1 Kor 1,3-9; Mk 13, 33-37)

  7.30 Za ++ Piotra Kołtowskiego, Teklę i Michała Kromp i chrzestnego Karola Rygla

9.00 I int. Za ++ rodziców: Raję i Tadeusza Komarnickich, dziadków, wszystkich z rodzin z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

 II int. Za ++ rodziców: Zofię i Tadeusza Choncel, Paulinę i Adama Pukajło, krewnych z obu stron, brata Ryszarda, Wacława Sznuro, Dominika Wilhelm, Ewę Franusz, Czesławę i Franciszka Wróblewskich i ks. Franciszka

10.30 Za + Janinę Juźwin w rocz. śmierci

12.00Za ++ Elżbietę Cirko w 7. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i zięcia Andrzeja

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Pawła Jana Włodarskiego, Alekxandra

Sala, Agaty Wiktorii Główka, Marii Zofii Walczak, Mai Czumałowskiej, Mai Magdaleny Dąbrowskiej, Niny Anny Walasek  , ich rodziców i chrzestnych

15.00  Za ++ męża Józefa Pencakowskiego w 21. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Pencakowskich, Sarkowskich i Bielawskich

16.00 Nabożeństwo adewntowe

18.30  Z podiękowaniem za otrzymanę łaski, z prośbą o dary Ducha Św. zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla męża Eugeniusza Błaszków i

Tobiasa Dunke i błogosławieństwo w całej rodzinie    

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 04.12. – (Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Mt 8,5-11)

  6.30 Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach wszystkich ludzi świata

18.00  Roraty:  I int. Za + Barbarę Majkut w dniu Imienin

       II int. Za ++ Katarzynę i Michała Łopuch

————————————————————————————————-

Wtorek – 05.12. –  (Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24)

6.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i

hojność Bożych darów dla rodzieństwa: Sabiny i Sebastiana w dniu Urodzin i opiekę Matki Bożej dla ich małżonków i dzieci 18.00 Roraty:  I int. Za + Zofię Pawlikowską

                    II int. Z podziękowaniem za wszystkie łaski, z prośbą o Boże

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha Św. dla Ireny i Krystyny z okazji Imienin z rodzinami i dla mamy i brata

————————————————————————————————-

Środa – 06.12.– (Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37)

  6.30 Za ++ rodziców: Janinę i Józefa Kłosińskich, Gertrudę i Józefa Czyż, wszystkich z rodziny i za dusze czyśćcowe

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 Roraty:  I int. Za ++ tatę Jana Bieda w rocz. śmierci mamę Stanisławę Bieda, rodziców z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

 II int. Za ++ Józefa i Kazimierza Kuźniarów, rodziców: Helenę i Władysława i dziadków: Tomasza i Marię Szajdów

————————————————————————————————-

Pierwszy Czwartek  – 07.12. –  (I z 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27a; Mt 7,21.24-27)

  6.30 O powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych pochodzących z naszej parafii i posługujących przy Bożym Sercu

17.00 GODZINA ŚWIĘTA

18.00 Roraty:  I int. Za ++ mamę Agnieszkę Stanossek w 10. rocz. śmierci, męża i

córkę

II int. Za ++ Mariannę Kusiek, Stanisława, Agnieszkę i Roberta Kowal, Wojciecha i Paulinę Polowych, Stanisława i Mariannę Bożek i wszystkich z tej rodziny, Wiesława, Janinę i Stanisława Olek, Paulinę, Tomasza, Zdzisława, Halinę i Pelagię Strzała, Janinę i Kazimierza Kaleta i za dusze w czyśćcu cierpiące

————————————————————————————————-

Piątek – 08.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ

MARYI PANNY (Rdz 3,9-15; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38)

  7.30 Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

  9.00 Za ++ rodziców: mamę Kazimierę w dniu Urodzin i tatę Antoniego Ryng

10.30 Za ++ Jadwigę Buchajczyk w 9. rocz. śmierci, mamę Zofię i teściów Perzynów

12.00 Godzina łaski dla całego świata

15.00 Ślub: Małgorzata Mykita i Stanisław Konarski

16.30 I int. W intencji Marianek oraz scholi

18.30 I int. Za ++ Stefana Skrzeczyna w rocz. śmierci, Leokadię i Władysława Sobierajskich oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

 II int. Za ++ rodziców: Czesławę i Władysława Sienkiewicz, kuzynkę Krystynę w 30 dzień po śmierci i jej męża Zygmunta Owczarek

————————————————————————————————-

Sobota  – 09.12 – (Iż 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-10,1.5a.6-8)

  6.30 Za ++ rodziców: Łucję i Pawła Stasiak, Jadwigę i Franciszka Pach, siostry, brata, szwagrów, swatów, dziadków i za dusze czyśćcowe   7.30 Roraty:  Za ++ Czesławę Korbiel z okazji Urodzin

16.00 Obrzęd chrztu: Lilianny Paczyńskiej

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla synów: Dominika w 18. rocz. Urodzin i Jarosława w 30. rocz. Urodzin

  Za ++ parafian:-Stanisława Wojech, Longina Pilżys, Adama Krętowskiego, Arkadiusza Ziębę w 30. dzień po śmierci

          -Matyldę Ochman-Zięba w 1. rocz. śmierci

  -Franciszka Lach w 18. rocz. śmierci, Weronikę, Bronisława i Stefanię Kos, Marię Nawrot, Jadwigę i Pawła Krzyżanowskich

-rodziców: Barbarę i Wiesława Kaczmarek, Stefana Korczak, Janusza i Zdzisława Getek

-siostrę Hieronimę Szewczyk w 10. rocz. śmierci i jej rodziców, dziadków i

wszystkich z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

-rodziców: Genowefę i Michała Wyszyńskich

-Wincentego, Franciszka, babcię Jadwigę i matkę Marię Biegańską w 25. rocz. śmierci

-rodziców: Jana i Marię Rogowskich

-Joannę Rudaniecką w 9. rocz. śmierci

-wnuka Grzegorza, rodziców: Olgę i Franciszka, Zofię i Piotra

-rodziców: Franciszkę i Franciszka Szozda

-Helene Sakwicką w 10. rocz. śmierci

-Józefa Broniszewskiego

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-brata Grzegorza Gładysz w 2. rocz. śmierci

-rodziców: Cecylię i Stanisława Łuckich w rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Teresę Stelmaszczuk i z całej rodziny

-męża Jerzego Pietrzyńskiego

-Edwarda Bednarczyka w 4. rocz. śmierci i z okazji Urodzin

-rodziców: Annę i Konstantego, brata Mariana, siostrę Krystynę, szwagrów: Józefa i Ryszarda, rodziców: Franciszkę i Romana,  siostrę Stefanię Kuryło,  dziadków i babcie z obu stron

-rodziców: Marię i Właysława Kozińskich, brata Ryszarda i dziadków z obu stron

————————————————————————————————-

II NIEDZIELA ADWENTU – 10.12. – (Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2P 3,8-14; Mk 1,1-8)

  7.30 Za ++ męża Zygfryda Biegańskiego w 4. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, siostry, braci i szwagrów

9.00 I int. Dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia i hojność Bożych darów dla Macieja z okazji Urodzin i o łaski dla całej rodziny

 II int. Za ++ Tadeusza Skałeckiego w 5. rocz. śmierci, rodziców: Marię i Józefa Niedźwieckich, Edwarda Niedźwieckiego, dziadków z obu stron i krewnych oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie  

10.30 Za ++ mamę Magdalenę Wojtoń w 2. rocz. śmierci, ojca Tadeusza, męża Zbigniewa i teściów: Genowefę i Franciszka Prorok oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

12.00Za + Annę Konarską w 3. rocz. śmierci

13.15 W intencji rocznych dzieci: Kacpra Tworek, Marcela Mikulskiego, Jakuba

Ślusarek, Łukasza Krasuckiego, Antoniego Pielichowskiego  i ich rodziców

15.00  Za ++ Jana Stępień w 10. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Stępień i Kawula oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

16.00 Nabożeństwo adwentowe

18.30  Za ++ Beatę Hewa, Stanisława i Mariana Skibińskich, Mikołaja i wszystkich z rodziny Hołoweckich

————————————————————————————————-

  INTENCJE W KLASZTORZE
Niedziela 03.12. 9.30 Za ++ męża Piotra Pajora w 7. rocz. śmierci, rodziców: Stanisława i Mariannę Sadowskich, siostry: Helenę, Teresę, Janinę, Stanisławę i brata Mariana Sadowskich, ciocię Józefę Sadowską, teściów:

Stanisława i Marię Pajor i Stanisławę Troninę

Poniedziałek 6.45 Za ++ z rodzin Medyńskich, Bortkiewicz, Kobzan, Świlak i Klar
Wtorek 6.45 Za + Helenę Lisowską w 30. dzień po śmierci
Środa 6.45 O dar nowych i świętych powołań do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
Czwartek 6.45 Za ++ Józefa Korek, rodzicow, rodzeństwo, Stefanię Wojciechwską, ojczyma Józefa i siostrę Krystynę
Piątek 6.45 W intencji Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z okazji uroczystości Matki Bożej Niepokalanej
Sobota 6.45 Za ++ siostrę Wandę Reng-Marciniak w 10. rocz. śmierci, rodziców, siostry i krewnych z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących
Niedziela :10.12.2017 9.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Damiana z okazji 32. Urodzin

 

Brak możliwości komentowania