II Niedziela Adwentu – 10 XII 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Sobota  – 09.12 – (Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1b-6; Mt 9,35-10,1.5a.6-8)

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla synów: Dominika w 18. rocz. Urodzin i Jarosława w 30. rocz. Urodzin

  Za ++ parafian:-Stanisława Wojech, Longina Pilżys, Adama Krętowskiego, Arkadiusza Ziębę w 30. dzień po śmierci

          -Stefana Witaka, Matyldę Ochman-Zięba w 1. rocz. śmierci

          -Marka, Janinę i Józefa Wójcik, Zofię i Kazimierza Chronchol

  -Franciszka Lach w 18. rocz. śmierci, Weronikę, Bronisławę i Stefanię Kos, Marię Nawrot, Jadwigę i Pawła Krzyżanowskich

-rodziców: Barbarę i Wiesława Kaczmarek, Stefana Korczak, Janusza i Zdzisława Getek

-siostrę Hieronimę Szewczyk w 10. rocz. śmierci i jej rodziców, dziadków i

wszystkich z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

-rodziców: Genowefę i Michała Wyszyńskich

-Wincentego, Franciszka, babcię Jadwigę i matkę Marię Biegańską w 25. rocz. śmierci

-rodziców: Jana i Marię Rogowskich

-Joannę Rudaniecką w 9. rocz. śmierci

-wnuka Grzegorza, rodziców: Olgę i Franciszka, Zofię i Piotra

-rodziców: Franciszkę i Franciszka Szozda

-Helenę Sakwicką w 10. rocz. śmierci

-Józefa Broniszewskiego

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-brata Grzegorza Gładysz w 2. rocz. śmierci

-rodziców: Cecylię i Stanisława Łuckich w rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Teresę Stelmaszczuk i z całej rodziny

-męża Jerzego Pietrzyńskiego

-Edwarda Bednarczyka w 4. rocz. śmierci i z okazji Urodzin

-rodziców: Annę i Konstantego, brata Mariana, siostrę Krystynę, szwagrów: Józefa i Ryszarda, rodziców: Franciszkę i Romana,  siostrę Stefanię Kuryło,  dziadków i babcie z obu stron

-rodziców: Marię i Władysława Kozińskich, brata Ryszarda i dziadków z obu stron

-syna Szczepana i Władysława Grabowskich, Małgorzatę i Stanisława

Chrabczok, Kazimierę i Krystynę Jedrzejak, wszystkich z rodziny Szkudlarek,

Aniele i Jana Ćwiklińskich, Jana Dłowaś i wszystkich z jego rodziny, Teresę i Władysława Żołnierek i Romana Strońkowskiego

————————————————————————————————-  II NIEDZIELA ADWENTU – 10.12. – (Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2P 3,8-14; Mk 1,1-8)

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

„NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ”

  7.30    Za ++ męża Zygfryda Biegańskiego w 4. rocz. śmierci, córkę Barbarę, rodziców z obu stron, siostry, braci i szwagrów

9.00 I int. Dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia i hojność Bożych darów dla Macieja z okazji Urodzin i o łaski dla całej rodziny

 II int. Za ++ Tadeusza Skałeckiego w 5. rocz. śmierci, rodziców: Marię i Józefa Niedźwieckich, Edwarda Niedźwieckiego, dziadków z obu stron i krewnych oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie  

10.30 Za ++ mamę Magdalenę Wojtoń w 2. rocz. śmierci, ojca Tadeusza, męża Zbigniewa i teściów: Genowefę i Franciszka Prorok oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

12.00Za + Annę Konarską w 3. rocz. śmierci

13.15 W intencji rocznych dzieci: Kacpra Tworek, Marcela Mikulskiego, Jakuba

Ślusarek, Łukasza Krasuckiego, Antoniego Pielichowskiego  i ich rodziców

15.00  Za ++ Jana Stępień w 10. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Stępień i Kawula oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

16.00 Nabożeństwo adwentowe

18.30  Za ++ Beatę Hewa, Stanisława i Mariana Skibińskich, Mikołaja i wszystkich z rodziny Hołoweckich

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 11.12. – (Iz 35,1-10 ; Ps 85,9-14; Łk 5,17-26)        REKOLEKCJE

  6.30 Za ++ rodziców: Alojzego i Marię Glomb, brata Rudolfa i Stefana Urbańskiego

  9.00  Za + męża i ojca Stanisława Jezierskiego

17.00 Roraty Msza św. …

18.00 I int. Za ++ Mieczysława Kaczara, rodziców z obu stron, braci: Kazimierza,

Leona, Władysława i Marię Warskich, Lucynę i Ignacego Staszewskich, Józefę Mirowską i wszystkich z rodziny oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny Kaczar w 89. rocz. Urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny

 II int. Za ++ Zofię, Mariana i Stanisława Krynickich, Jana , Eudokię i Terenko Derechowskich i wszystkich z tych rodzin

————————————————————————————————-

Wtorek – 12.12. – (Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10ac.11-13; Mt 18,12-14)  REKOLEKCJE

6.30 Za ++ Klemensa, Monikę i Urszulę Czekalskich, Reginę Wesołą, dziadków i za dusze czyśćcowe

  9.00 Za ++ rodziców: Julię i Jana, męża Stanisława, brata Pawła, siostry: Olgę, Stefanię i Dorotę, szwagrów: Jana, Henryka i Lubomira, wszystkich z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące 17.00 Roraty Msza św. …

18.00 I int. Za ++ Krystynę w 8. rocz. śmierci, Józefa i Piotra Balawendrów, ojca Ryszarda i brata Andrzeja Świątków

 II int. Za ++ męża Bronisława Tomaszewskiego w 20. rocz. śmierci, rodziców, braci: Pawła i Stefana, siostrę Annę i wszystkich z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

————————————————————————————————-

Środa – 13.12. – Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy  – (Iz 40,25-31; Ps

103,1b-4.8.10; Mt 11,28-30)           ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

  6.30 Za ++ rodziców: Zofię i Józefa Kumon, Jadwigę i Stanisława i braci: Andrzeja i

Grzegorza Dolik oraz potrzebne łaski w rodzinie

  9.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Marii

Kociubińskiej i dla wszystkich z rodzin: Kociubińskich, Trojanowskich,  Knosala, Osiejewskich i o dar nawrócenia dla Aleksandry i Piotra

16.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

17.00 Roraty Msza św. …

18.00   I int. Za ++ Mariana Wójcik w dniu Urodzin, brata i rodziców

 II int. Za ++ Walerię Kwacz w rocz. śmierci i ojca Józefa oraz o Boże błobosławieństwo w rodzinie

————————————————————————————————-

Czwartek  –14.12. – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora

Kościoła  – (Iz 41,13-20; Ps 145,1bc.9-13; Mt 11,11-15)

  6.30Za ++ Wiktorię Sieczka w 14. rocz. śmierci i jej męża Stanisława

18.00 Roraty I int. Za ++ rodziców: Juliana i Annę Ryguckich, siostrę Janinę i wszystkich z rodziny z obu stron

II int. Za ++ rodziców: Annę i Stanisława Dubas, braci: Tadeusza i Jana i

wszystkich z rodziny

————————————————————————————————-

Piątek – 15.12. – (Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19)

  6.30 Za ++ Marię Kałużyńską i męża Stanisława

18.00 Roraty I int. Za ++ mamę Stanisławę i ojca Tadeusza Radwańskich, Jana Lechowicza i Genowefę Lubas

   II int. Za ++ Dominikę, Mikołaja i Elżbietę Cirko i wszystkich z rodziny

————————————————————————————————-

Sobota  – 16.12. – (Syr 48,1-4.9-11; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; Mt 17,10-13)

  6.30 Za ++ Romana Szakalskiego i wszystkich z rodziny

  7.30 Roraty Za żyjących i zmarłych parafian

14.15 Ślub: Damian i Monika

15.00 Ślub: Agnieszka Burdzy i Tomasz Jankowy

18.00 Nabożeństwo adwentowe

18.30  Za ++ parafian:-Arkadiusza Pochrzęsta w 30. dzień po śmierci

 -męża Antoniego Krzemień w 21. rocz. śmierci, syna Andrzeja, rodziców, teściów i wszystkich z całej rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-teściową Mariannę Szymała w 9. rocz. śmierci jej męża Stanisława, ojca

Karola Staliś w 44. rocz. śmierci i ks. Franciszka

          -męża Eugeniusza Iwanickiego w 19. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

          – Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

                   -męża Czesława Grabowskiego w 4. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin z obu stron

  -rodziców: Jarosława w 15. rocz. śmierci i Eustachię w 3. rocz. śmierci Matkowskich i dziadków z obu stron

          -rodziców: Mariannę i Jana Samsonowicz i dziadków z obu stron

-Stanisławę i Jana Załupka, Władysława Petelę, Barbarę, Karola i Elżbietę Sadlewskich

-do miłosierdzia Bożego za ++Tomasza w 2. rocz. śmierci i Romualda Lenart i za dusze w czyśćcu cierpiące

-Stanisława Podgórskiego w 21. rocz. śmierci, mamę Emilię, siostrę Marię i brata Franciszka

-męża Franciszka Przybył w 4. rocz. śmierci, rodziców: Jadwigę i Jana Krzak, brata Jana, siostrę Teresę, Ludwika i Helenę Przybył i z rodzin Krzak i Jeziornych

-ojca Piotra Nowak w 19. rocz. śmierci i mamę Czesławę, braci: Marka i Józefa, dziadków: Annę i Ludwika Matura, Ewę i Błażeja Nowak i wszystkich z rodzin z obu stron

-męża Zygfryda Kubikowskiego, rodzeństwo i rodziców z obu stron

-rodziców: Jana w 13. rocz. śmierci i Annę Gmerek i ich rodziców: Gertrudę i Kazimierza, brata Zenona, rodziców : Elżbietę i Teodora Cebula, braci Henryka i Karola i bratową Adelę

-męża Józefa Mandrossa w 22. rocz. śmierci, rodziców: Helenę i Józefa Sobolewskich, dziadków: Marię i Bazylego Brudkowskich

-rodziców: Karolinę i Włodzimierza Fiałów, Kazimierza, Lidię, Czesława, Janinę i Eugeniusza

-syna Krzysztofa i jego braci

-męża Zdzisława Lewandowskiego w 3. rocz. śmierci, rodziców: Mariannę i Wincentego Lewandowskich, Stanisławę i Michała Grygiel i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

-rodziców: Józefę i Kazimierza Malina, Irenę i Stefana Lewkonowicz, brata Ryszarda Malina i wszystkich z rodziny

-żonę Marię Szczęsną w 10. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

-rodziców: Paulinę i Franciszka Obrembalskich, rodziców: Helenę i Czesława Okopskich, brata Zdzisława Okopskiego i dziadków z obu stron

-Irenę Wajda w 10. rocz. śmierci, Zdzisława Błochyńskiego w 10. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

-wujka Jefchenija Turczyn, rodziców: Janinę i Zbigniewa Delewicz, Eugeniusza Urbańskiego i dziadków z obu stron

-rodziców: Annę i Franciszka Urbańskich, wszystkich z rodzin z obu stron i

braci: Romana i Janka Urbańskich

-Mariana Zaremba i wszystkich z rodzin: Zaremba, Przyjacielskich i Radzwan            -matkę Aleksandrę Puchała w kolejną rocz. śmierci i ojca Henryka

III Niedziela.Adwentu  – Gaudate – 17.12. – (Iz 61,1-2a.10-11; Ps: Łk 1,46b-49-50.5354; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28)

  7.30 Za ++ Annę Stępień jej męża Franciszka, syna Leszka; Zofię, Szczepana, Kazimierza i Eugeniusza Rzepka i za dusze w czuśćcu cierpiące

9.00 I int. Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie oraz za bliskich ++

 II int. Za ++ rodziców: Anastazję i Franciszka, brata Józefa,  wszystkich z rodziny Baczyńskich i szwagra Ryszarda

10.30 I int. O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze  i rocznice małżeństwa

 II int. Za ++ żonę Genowefę Florecką w 29. rocz. śmierci jej rodziców Hudzik, teściów Floreckich, brata Jana Hudzik i wszystkich z rodziny Dobierskich

12.00    Za ++ męża Eugeniusza Boroń w 5. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, Dorotę Oleksy oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii, syna Marka, córki Beaty z rodzinami i dziećmi

        Chrzest: Mai Jolanty Buzanowskiej

15.00  Za ++ mamę Stanisławę Głuchy w 5. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Głuchy, Konarskich i Oblizajek

16.00 Nabożeństwo adwentowe

18.30 Za ++ ojca Jana Lipieta w rocz. śmierci, matkę Zytę i brata Henryka

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 10.12. 9.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Damiana z okazji 32. Urodzin
Poniedziałek 6.45 Za ++ tata Jana Wąsik w 17. rocz. śmierci, mamę Alicję, dziadka Leona Wąsik w rocz. śmierci, babcię

Czesławę, Krystynę i Stanisława Czajkowskich

Wtorek 6.45 Za + Stanisławę Szymańską w 30. dzień po śmierci
Środa 6.45 Za ++ rodziców: Helenę i Józefa Góreckich, brata Kazimierza i dziadków z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie
Czwartek 6.45 Za ++ polecanych modlitwom Kościoła
Piątek 6.45 Za ++ polecanych modlitwom Kościoła
Sobota 6.45 Za ++ polecanych modlitwom Kościoła
Niedziela :17.12.2017 9.30 Za ++ polecanych modlitwom Kościoła

 

Brak możliwości komentowania