III Niedziela Wielkanocna – 15 IV 2018

 

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota – 14.04. – (Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.3-4,18-19; J 6,16-21)

  6.30 Za ++ Józefa i Janinę, rodziców i rodzeństwo  

13.00 Ślub: Małgorzata Kudła i Piotr Machaj

14.00 Ślub: Agnieszka Pinkosz i Stanisław Kozioł

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anastazji i Józefa Wołoszyn z okazji Urodzin, Arlety i Krzysztofa Gis z okazji Urodzin i siostry Grażyny Buczyńskiej z okazji Imienin

  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Socha, córki Wandy i jej dzieci i wnuków i dla całej rodziny oraz za + Urszulę Glanowską

  Za ++ parafian: -Henryka Magierowskiego w 1 rocz. śmierci,  Weronikę Magierowską i ich rodziców

          -Irenę Ulbrych w 1. rocz. śmierci i z rodziny: Ulbrych i Cybulskich

  -Krzysztofa Jasińskiego w 1. rocz. śmierci,  jego rodziców: Rozalię i

Eugeniusza, męża Jerzego Sikorę w 19. rocz. śmierci, siostrę Irenę Masternak w 4. rocz. śmierci i jej męża Kazimierza, braci: Edwarda i Bolesława, rodziców: Małgorzatę i Franciszka Jasińskich i wszystkich z rodziny

  -męża Eugeniusza Nowackiego w 1. rocz. śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

-mamę Annę w rocz. śmierci i ojca Jana Kuzdrowskich, ciocię Annę

Tchrzórzewską i wszystkich z rodziny

-męża Jana Zadrożnego w 6. rocz. śmierci i jego rodziców: Jadwigę i Piotra

-Wiesławę Grzelka w 3. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i wszystkich z rodziny

-Janinę, Stanisława i Stefana Kleszczów

-Jana Sokołowskiego (od rodziny Kapturów)

-Janinę, rodziców: Anielę i Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-męża Romana Śliwińskiego w 6. rocz. śmierci

-matkę Bronisławę Janowską w 20. rocz. śmierci i ojca Kazimierza w 15.  rocz. śmierci

-rodziców: Marię i Józefa Kramarczuk, męża Henryka Hauptstock i wszystkich z rodziny Szaryńskich

-Paulinę, Aleksandra, Janinę i Czesława Grygorewicz, Annę, Józefa i Jadwigę

Jarosz, Stefanię i Jana Wojciechowskich, Stanisławę i Stanisława Podgórnych, Barbarę i Zbigniewa Szewcow, Jadwigę, Mikołaja, Zbigniewa i Lecha Homza, za przodków z rodziny: Grygorewicz i Jarosz i za dusze w czyśćcu cierpiące

-Marię Mrógała w 20. rocz. śmierci, męża Konrada i synów: Karola i Helmuta

-Pelagię Jezierską-Archacką w 21. rocz. śmierci, ojca i brata

-Michalinę i Marcina Szymków, rodziców: Helenę i Bronislawa Steckich, brata Juliusza i męża Jerzego

-Franciszka, Janinę, Marię, Wincentego i Jadwigę Biegańskich i z rodziny Mazurkiewicz

-Zenona Kolbiarz (od znajomych)

-Marię i Norberta Pelka, Hildegardę i Antoniego Pelka, Jana i Barbara Gurok, Elizabet Kleinerit i Jadwigę Chowańską

-Tadeusza Nowak (od Zofii i Ambrożego)

III Niedziela wielkanocna – 15.04. – (Dz 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.9; 1 J 2,1-5; Łk 24,3548)

   7.30 Za ++ rodziców: Stanisławę i Hermana Wajdów, teściów: Władysławę i Józefa Szałańskich, szwagra Aleksego i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

9.00 I int. Za ++ Anielę i Antoniego Toczek

 II int. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla córki Agaty i wnuka Krzysztofa

 10.30 I int. O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze  i rocznice małżeństwa: Barbary i Czesława Tomków (50), Teresy i Marka Tomków (25), Katarzyny i Edwarda Bukowskich (25), Rity i Zygmunta Mączka (40), Anety i Krzysztofa Gis (36), Izabeli i Bogusława Zubrzyckich (30)

 II int. Za ++ rodziców: Kazimierza i Gertrudę Buczkowskich oraz z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla żyjących z rodziny

 12.00 I int. Za ++ Antoniego i Stanisławę Jurga, Pawła i Agnieszkę Berger i wszystkich z rodziny

  II int. Za ++ mamę Paulinę w 10. rocz. śmierci, tatę Adama Pukajło i prawnuka

Dominika oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

    Błogosławieństwo rocznego dziecka: Adama Pośpiech

 15.00  I int. Za ++ męża Zbigniewa Tanas w 7. rocz. śmierci, rodziców: Rozalię i

Władysława Buła i dziadków

  II int. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Karola Śliwińskiego z okazji 18. Urodzin

 16.00 Nabożeństwo

 18.30  Za ++ babcię Anastazję Sygusch w 9. rocz. śmierci, dziadka Fryderyka Sygusch, dziadków: Zofię i Romana Krzęciessa, rodziców: Gertrudę i Piotra i z

pokrewieństwa oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie    

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 16.04. – (Dz 6,8-15; Ps 119,23-24.26-27.29-30; J 6,22-29)

   6.30 Za ++ rodziców: Stanisława i Marię Kowalczykowskich, Krystynę Czaję i z rodzin z obu stron

18.00 I int. Za ++ Jana Szozdę w 22. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

 II int. Za ++ męża Mariana Śmiałek, siostrę Walentynę w 5. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin z obu stron 

 

Wtorek – 17.04. – (Dz 7,51-8,1a; Ps 31,3c-4.6.7b.8a.17.21ab; J 6,30-35)

6.30  Za ++ Łucję, Zygmunta i Kazimierza Kwiatkowskich i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących z rodziny

18.00 I int. Za ++ rodziców: Jana i Gertrudę Komainda, brata Henryka i z pokrewieństwa: Komainda i Kubica 

 II int. Za ++ męża Jana Wróbel w 3. rocz. śmierci, rodziców i dziadków z obu stron i wszystkich z rodziny oraz Boże błogosławieństwo w rodzinie  

————————————————————————————————-

Środa – 18.04. – (Dz 8,1b-8; Ps 66,1b-3a.4-7a; J 6,35-40)

 6.30   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Reginy z okazji 70. rocz. Urodzin i dla całej rodziny

17.30  Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 I int. Za ++ ojca Wincentego Stanossek, żonę Agnieszkę i córkę Angelę

II int. Za ++ rodziców: Monikę i Piotra Skotnik i teściów: Benignę i Floriana Poprawa  

————————————————————————————————-

Czwartek – 19.04. – (Dz 8,26-40; Ps 66,8-9.16-17.19-20; J 6,44-51)

  6.30 Za ++ rodziców: Bronisławę i Antoniego Hertman, teściów: Bronisławę i Stefana Leń, wujków: Stefana i Kazimierza i ciocię Walentynę

17.00  Msza św. szkolna w intencji Dzieci

18.00    I int. Za ++ Franciszkę, Błażeja, Stanisława i Jana Jasiura i dziadków z obu stron

 II int. Za ++ rodziców: Marię i Franciszka Marciniszyn, Rozalię i Szymona Lechowicz, siostry: Marię i Teresę z mężami, siostrzenicę Reginę, dziadków, babcie i z pokrewieństwa  

————————————————————————————————-

Piątek – 20.04. – (Dz 9,1-20; Ps 117,1b-2; J 6,52-59)

  6.30  Za + Stanisława Malik w 30. dzień po śmierci

18.00 I int. Za ++ rodziców: Zofię i Jana Góreckich ,Anielę i Franciszka Duda, męża

Franciszka Duda, z rodzeństwa, Annę Het, Jana, Kazimierza, Józefa i Stefana Góreckich

      II int. Za + męża Stefana Seweryna 2 rocz. śmierci   

————————————————————————————————-

Sobota – 21.04. – (Dz 0,31-42; Ps 116 12-17; J 6,55.60-69)

  6.30 Za ++ matkę Katarzynę Mazur w 25. rocz. śmierci, ojca Michała, braci:

Kazimierza i Józefa, siostry: Marię i Agnieszkę, szwagra Kazimierza, bratową Zenonę, Reginę i Zygmunta Golis, babcie i dziadków z obu stron i siostrzeńców: Stanisława i Mariana

16.00       Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny i Idziego w 50. rocz. Ślubu i

dla ich dzieci oraz za ++ rodziców z obu stron 

 

 

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Kazimiery i Ryszarda Kozak w 45. rocz. Ślubu i dla całej rodziny

  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy Haliny Szkoruda

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Roberta i Aleksandry w 20. rocz. Ślubu i dla ich dzieci: Michała i Marcela i dla rodzin: Niemiec, Załuckich, Paluch, Libera i Czechowskich

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą, o dalsze Boże

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mikołaja i Zosi i potrzebne łaski dla ich rodziców i dziadków

Z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Łucji Tracz w dniu Urodzin

O  Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla syna Bartosza   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Józefa w 75.

Urodziny oraz za ++ ojca Józefa Chadryś w 20. rocz. śmierci, brata Jana Gacka w 2. rocz. śmierci, Zofię Chadryś, Tadeusza Gacka i szwagra Andrzeja

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zdrowie dla Magdaleny z okazji 41.

Urodzin

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i

zdrowie dla Bronisławy w 75. Urodziny i dal całej rodziny oraz za ++ męża Zygfryda, córkę Barbarę, rodziców z obu stron, siostry, braci i szwagrów

  Za ++ parafian:-Stanisława Fiecek, Juliusza Gabriela, Marii Wiecha, Bogusławę Mielczarek w 30. dzień po śmierci

  -Marię Parzyjadła w 1. rocz. śmierci jej męża Stanisława i syna Edwarda i

wszystkich z rodzin z obu stron

          -syna Grzegorza w 1 rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

          -Leszka Stefanowskiego w 8. rocz. śmierci i zrodziny

          -Henryka Paluch w 12. rocz. śmierci jego rodziców, Marię, Helenę i Jana, brata

Władysława, Leokadię i Jana Muzaj, dziadków: Jana i Annę Lipieta i Henrykę Ciężka

-męża Józefa Piwowar w 3. rocz. śmierci, rodziców: Annę i Kazimierza, siostrę

Stefanię Piwowar, ojca Tadeusza i mamę Krystynę, braci: Krzysztofa i Konrada

Nowak oraz o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i wstawiennictwo Matki Bożej dla żyjących

-rodziców: Franciszkę i Jana, braci: Mieczysława, Jana i Andrzeja Zaremba, teściów: Marię i Bronisława Nowak oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodzin: Zaremba i Kabiri

-Janinę, rodziców: Anielę i Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-Franciszka Brzozowskiego, Wiesława Delikat i mamę Janinę Brzozowską

-mamę Stanisławę w 7. rocz. śmierci, tatę Ireneusza, Zofię i Władysława

Marcinkowskich, Genowefę i Antoniego Dzięcioł, Krystynę i Jana Dzięcioł,

Bronisława Czyż, Marię i Jana Czyż, Józefę i Jana  Migoń, Mariana i

Grzegorza Marcinkowskich, Helenę i Eugeniusza Synowskich

-Pawła Sokoła w 9 rocz. śmierci i dziadków z obu stron

-tatę Tadeusza Kulesz w 12. rocz śmierci, mamę Bronisławę, siostry: Wandę i Zofię, wszystkich z rodzin: Bąk i Kulesz i za dusze w czyśćcu cierpiące IV Niedziela wielkanocna – 22.04. – (Dz 4,8-12; Ps 118,1bc.8-9.21-23.26.28; 1 J 3,1-2; J 10,11-18)

   7.30 Za ++ męża Gerharda, rodziców, teściów i z pokrewieństwa z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w całej rodzinie

9.00 I int. Dziękczynno-błagalna, z prośbą o obfitość Bożych darów, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. a szczególnie o dar wiary i mądrości, opiekę Maryji Niepokalanej dla Wojciecha Wolarczyka z okazji 65. Urodzin i o mołość i wzajemny szacunek w rodzinie

 II int. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zofii Kumon z okazji 70. Urodzin (od córek)

10.30 I int. Dziękczynno-błagalna do Matki Bożej, Miłosierdzia Bożego i Ducha Św.

za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Małgorzaty Tkacz w 21. Urodziny i o Boże błogosławieństwo w rodzinie   

  • Za + Jadwigę Balicką w dniu Urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin: Balickich, Krawczyk i Janeckich
  • Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisława i Teresy Markiewicz z okazji 45. rocz. Ślubu

 12.00 I int. Za ++ męża Henryka Wojtków w 16. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i z rodziny i koleżankę Janinę Kaniak

   II int. Za + Romana Bebłot oraz o  Boże błogosławieństwo w rodzinie

       Roczne dziecko : Emilia  Izabela Niksdorf

 15.00  Za + mamę Janinę Dzięgiel w 1. rocz. śmierci

 16.00 Nabożeństwo

 18.30  Za + Michała Bakalarczyka w 2. rocz. śmierci

 

 

 

 

  

 

 

 

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 15.04.          9.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i

zdrowie dla Franciszki Koścółek z okazji 95. Urodzin

Poniedziałek               6.45 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i

zdrowie dla Janiny Skora w rocz. Urodzin

Wtorek                         6.45 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla

Marianny Sieradzkiej z okazji 80. Urodzin

Środa                           6.45 Za żyjących i zmarłych Parafian

Czwartek                     6.45 Za ++ Ewę Kujawa, Stanisława Sobczyk, Józefa

Bogusławskiego i wszystkich z rodzin: Bogusławskich

i Zataj oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

Piątek                          6.45 Za + Kajetana Gawin w 30. dzień po śmierci

Sobota                         6.45 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z

prośbą o dalsze łaski i Bożą opiekę dla Anny,

Bartłomieja i córeczki Zosi

Niedziela :22.04.        9.30 Z Podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata z prośbą

o Boże błogosławieństwo, opieke Matki Bożej i

zdrowie dla Marii i Mieczysława Niewiarkiewicz w 50.

rocz. Ślubu i dla Małgorzaty z okazji Urodzin, zięcia

Marcina, dary Ducha Św. dla Jakuba na czas

egzaminów maturalnych i potrzebne łaski dla całej

rodziny

 

Brak możliwości komentowania