IX Niedziela Zwykła – 03 VI 2018

INTENCJE MSZALNE

Pierwsza sobota – 02.06. – (Jud 17,20b-25; Ps 63,2-6 Mk 11,27-33)

18.00 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją Oktawy

18.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, obfitość Bożych darów i łaskę zdrowia dla dzieci: Anety, Piotra i Roberta z rodzinami i nieustanną opiekę Matki Bożej dla Krystyny Skowron

   Za ++ parafian: -Elżbietę Lis, Helenę Łucewicz w 30 dni po śmierci

       -Edmunda Przerwa w 1. rocz. śmierci

 -Zenona Przybył w 17. rocz. śmierci, córkę Mariolę, rodziców: Annę i Józefa Przybył, Zofię i Ignacego Klimek i wszystkich z rodziny

  -rodziców: Adama i Anielę Iwanickich i z rodzin: Iwanickich, Gryguś i Horn

-Teresę Zarzycką i rodziców z obu stron

-tatę Ryszarda Rędzikowskiego w 5. rocz śmierci i wszystkich z rodziny

-męża Jana Franków, Bronisławę Franków i wszystkich z rodziny z obu stron

-męża Piotra Krompa w 3. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Jana Piechura w 20. rocz. śmierci i siostrę Rozalię Dutka

-Elżbietę Lis (od kuzynki Anity z rodziną)

-Krystynę Szolc

-Zdzisława Wajdę w 2 rocz. śm. oraz o Boże Błogosławieństwo dla syna

Dariusza w 40 rocz. urodzin i dla całej rodziny

  • za ++ rodziców Stanisłwę i Antoniego Hendrysów oraz dziadków obu stron i Jana Sidorów
  • za + Pelagię Wyrwas i Adama Synasko

IX          Niedziela zwykła – 03.06. – (Pwt 5,12-15; Ps 81,3-8a.10-11b; 2 Kor 4,6-11; Mk2,23-3,6)

  7.30 Za ++ Bolesława Stryczewskiego w 5. rocz. śmierci, brata Alojzego, rodziców: Walerię i Stanisława Szczygieł, brata Adama, teściów i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00  Za ++ męża Mirosława, rodziców: Władysława i Antoninę Czosnowicz, siostry: Zdzisławę i Stefanię oraz o zdrowie dla rodziny: Zabor i Krawczuk i Grażyny

10.30 Za ++ rodziców: Apolonię i Lucjana Weseli

12.00  Za ++ Bronisława Paprota, Stanisława, rodziców z obu stron, braci: Zenona, Bronisława; i Edwarda Bednarskiego oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Olaf Wiktor Małaczkowski, Wiktor

Stanisław Bednarski, Eryk Przemysław Walczak, Antonina  Maria

Zakrzacka ,  Bartłomiej Bernard Szolc i rocznych dzieci: Igor Stasiuk, Lilia

Kalinowska i ich rodziców i chrzestnych a także Alicja Maria Staszczyk

15.00  I int. Za ++ Kazimierza Sekietę w 25. rocz. śmierci, Józefę Sekieta i z rodziny

          II int. Za ++ mamę Danutę Detyna w 11. rocz. śmierci, siostrę Wiesławę

Hertman, rodziców: Genowefę i Władysława Ciemcioch i z rodziny

16.00 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją Oktawy

18.30  Za ++ ojca Franciszka Prorok w rocz. śmierci, mamę Genowefę Prorok, brata Zbigniewa, siostrę Stanisławę; Helenę, Jana i Jerzego Niemaczek

Poniedziałek – 04.06. – (2 P 1,2-7; Ps 91,1.2.14-16; Mk 12,1-12)

   6.30  Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach wszystkich ludzi świata

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją Oktawy Bożego Ciała

18.30 I int. Za ++ męża Alfonsa Grędzickiego z okazji Urodzin, rodziców z obu stron, siostrę Józefę i szwagra Józefa Stanisławskich oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

 II int. Za ++ Mariannę Kusiek, Paulinę i Franciszka Błaszczak; Krzysztofa, Stanisława i Cecylię Mania; Ireneusza, Marię i Ignacego Kocik i z rodzin:

Poprawa, Błaszczak, Skop, Wesoły, Chmiel i Kościelnych

————————————————————————————————-

Wtorek – 05.06. – Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika – (2 P 3,1215a.17.18   ; Ps 90,2.4.10.14.16; Mk 12,13-17)

6.30      Za ++ Czesława Łabanowicz i z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo i obfitość Bożych darów dla całej żyjącej rodziny

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją Oktawy Bożego Ciała

18.30 I int. p.Paraszkiewicz 

 II int. Za ++ rodziców: Zefirynę i Marcelego Chruszczewskich, dziadków, siostrę Danutę i jej męża Jana, Leokadię i Józefa Bryja i Marka Kulhawik

————————————————————————————————-

Środa – 06.06. – (2 Tm 1,1-3.6-12; Ps 123,1b-2; Mk 12,18-27)

 6.30     Za ++ Janinę i Jerzego Niemiec, rodziców, brata i wnuka Mateusza

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 Nabożeństwo  Czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30 I int. Za ++ męża Norberta Wicher, chrzestnych: Władysławę i Konrada i wszystkich z rodziny: Plewnia i Jamrozy

  II int. Za ++ babcię Franciszkę i dziadka Antoniego Zaleskich w rocz. śmierci  

————————————————————————————————-

Pierwszy czwartek – 07.06. – (2 Tm 2,8-15; Ps 25,4.5.8-10.14; Mk 12,28b-34)

  6.30 O powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych pochodzących z naszej parafii i posługujących przy Bożym Sercu  16.30 obrzęd chrztu: Alice Bray

17.00 Godzina Św.

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją Oktawy Bożego Ciała

18.30 I int. Za ++ męża Wiesława Maj w dniu Imienin, teściów: Józefę i Jana, rodzeństwo z rodziny Maj i Stanisława Moś

  II int. Za ++ rodziców: Strzelczyków i Cymerów, Elżbietę Cirko, wszystkich z

rodziny: Pokorów, Urbanków, Kijaków, Kazimierskich, Surowych, Maksymów, Jana Głogowskiego i Mirosława Graj

Piątek – 08.06. – UROCZTSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – (Oz

11,1.3.4.8c-9; Iz 12,2.3.4b-e.5.6; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37)

  7.30      Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Hildegardy z okazji

            Urodzin

  9.00 Za + mamę Pelagię w 25 rocz. śmierci ojca Józefa rodziców Katarzynę Kurek i Józefa Włodarczyka, brata Józefa oraz o boże błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30 I int. Ku czci Bożego Serca za żyjących i ++Parafian

  • Dziękczynna z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo dla Adelajdy z okazji Urodzin
  • Za ++ ojca Pawła w 17. rocz. śmierci i matkę Karolinę w 8. rocz. śmierci

Balickich, dziadków z obu stron i siostrę Halinę Wódecką w 2. rocz. śmierci

————————————————————————————————-

Sobota – 09.06. – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP – (Iz 61,9-11; 1 Sm2,1.4-

7.8a-d; Łk 2,41-51)

  6.30 Za ++ Albina Tanas w 26. rocz. śmierci, synów: Henryka i Zbigniewa i

rodzeństwo z obu stron

14.00 Ślub: Agnieszka Kułakiewicz i Roman Hudzik

15.00 Ślub: Joanna Zajączkowska i Adam Celnik

16.00 Ślub: Aleksandra Tyra i Michał Godyń

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża nad Marcelem Sienieckim w dniu 10. Urodzin

  Z podziękowaniem za opiekę lekarską i życzliwość do pacjentów dla doktora

Jarosława Marek z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

 Za ++ parafian: -Tadeusza Barcik, Wojciecha Lesiak, Adama Tabisz w 30 dni po śmierci

     -Helenę i Michała Tarnawskich i wszystkich z rodziny

 -męża Tadeusza w 17. rocz. śmierci i syna Mariusza  Wiszniewskich,  jego brata Romualda, rodziców z obu stron, siostrę Ludwikę Nanowską, siostrę Krystynę i jej męża Czesława oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

-Lucynę Wiecha, Zofię Domagała i wszystkich z rodzin z obu stron

-Józefa Lis i wszystkich z rodziny Lis, Annę Panek i wszystkich z rodziny Panek i dziadków z obu stron

-rodziców: Bogumiłę i Antoniego Detyna, Antoninę i Józefa Daszkowskich, z rodzeństwa i z rodziny z obu stron

-rodziców: Helenę i Władysława Miś, Janinę i Tadeusza Bazan

-Elżbietę Lis (od chrzestnego z rodziną)

-rodziców: Antoniego i Janinę Rudanieckich i wszystkich z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

-Edwarda, Danielę, Bożenę i Zuzannę Żurek, Bronisława i Janinę Surygała i rodziców chrzestnych

X Niedziela zwykła – 10.06. – (Rdz 3,9-15; Ps 130.1b-8; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35)

   7.30 Za ++ mamę i babcię Antoninę Małek z okazji Urodzin i z rodzin: Małek i Głąb oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

9.00 I int. Za ++ matkę Annę Chorotko w 20. rocz. śmierci, teścia Stanisława Bartoszewskiego, szwagra Jana i dziadków z obu stron

 II int. Za ++ rodziców: Józefa i Stefanię Gliwa, Przemka Gliwa, Władysława i Walerię Konopka, siostrę Annę Woźniak, brata Stanisława Konopka i

wszystkich z rodziny: Gliwa i Konopka

 10.30 I int. Ku czci Bożego Serca za żyjących i ++Parafian

  • Za ++ rodziców: Mariannę i Jana Zając, dziadków: Żołnierek, Kozłowskich i Jachów i ojca Romana Jach
  • Do Bożej opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o dalszą opiekę, dary Ducha Św. i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Pawła z okazji 18. Urodzin

 12.00 Za ++ mamę Agatę Michalską w 11. rocz. śmierci, ojca Franciszka

Michalskiego w 28. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo

 13.15 W intencji rocznych dzieci: Wojciech Derengowski, Malwina Wójcik, Oskar

Kownacki, Hanna Barut, Natalia Kukuła i chrzest: Franciszek Antoni

Łakomski, Pola Szopa, Zofia Maria Jędrasik   i ich rodziców i chrzestnych

 15.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Julii w 4 urodziny

 16.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa         

 18.30  Za ++ Ireneusza Kocik jego rodziców; Marię i Ignacego, rodziców: Paulinę i

Franciszka Błaszczak, Marię Krzyżanowską, Krzysztofa, Cecylię i Stanisława

Mania, Helenę, Jana i Wacława Skop i Mariannę Kusiek

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 03.06. 9.30 Za ++ rodziców: Janinę i Juliana Bar, Zofię i Jana Konstanciuk, ciocię Jankę, wujka Adama i wszystkich z rodziny

Poniedziałek 6.45 Za ++ rodziców: Antoniego w kolejną rocz. śmierci i

Krystynę Sieja i wszystkich z obu stron oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

Wtorek                         6.45 Za żyjących i ++Parafian

Środa                           6.45 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o

zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Norberta Rybol z okazji 60 rocz. Urodzin i dla całej rodziny

Czwartek                     6.45 O dar nowych i świętych powołań do Zgromadzenia

Sióstr św. Józefa

Piątek                          6.45 Za żyjących i ++Parafian

Sobota                         6.45 Za + Bartosza

Niedziela :10.06.        9.30 p. Krośniak

Brak możliwości komentowania