Święto Chrztu Pańskiego – 07 I 2018

 

            

 

INTENCJE MSZALNE

 

Pierwsza sobota – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01. – (Iz 60,1-

6;Ps 72,1b-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12)

  7.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup 

  9.00 Za ++ matkę Marię i ojca Franciszka Wazner, braci: Jana, Józefa i Bernarda i wszystkich z pokrewieństwa z obu stron

10.30    I int. Za ++ Annę Staszewską w rocz. śmierci, jej męża Stanisława Staszewskiego, Kazimierę Poprawa w 30. dzień po śmierci i Alojzego Poprawa

                 II int. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże

błogosławieństwo dla córki Renaty z okazji Urodzin

       Obrzęd Chrztu: Julii Moniki  Czechowskiej

    Błogosławieństwo rocznego dziecka: Olgi Michaliny Sochor 

12.00 I int. Za Urszulę i Czesława Dobrzynieckich w 29. rocz. Ślubu

 II int. Dziękczynno-błagalna za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla ks. Łukasza Waligóra z okazji Urodzin

15.00 I int. Za ++ męża i ojca Edwarda Sadowego w 6. rocz. śmierci, rodziców:

Alojzego i Anielę, Marię, ks. Stanisława, Władysława, Szczepana, Helenę, Władysława, Stanisława Rasztar i z rodzin Sadowych i Rasztar

 II int. Za ++ Józefę Sekieta w 5. rocz. śmierci, Kazimierza Sekieta, Krzysztofa Czaplickiego i wszystkich z rodziny

16.00    Koncert kolęd w wykonaniu Chórów i zespołów muzycznych Kluczborka i okolic

18.30         Dziękczynna do Dzieciątka Jezus, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,       zdrowie i opiekę Matki Bożej dla syna Jarosława z okazji Urodzin i potrzebne     łaski w rodzinie Olek

———————————————————————————————————————

 Niedziela – 07.01. – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (Iz 55, 1-11; Iz 12,2-6; 1J 5,1-9;Mk 1,7-11)

    7.30 Za ++ męża Zbigniewa Węgrzyn z okazji  Urodzin, jego rodziców: Marię i

Adama, rodziców: Teresę i Józefa Chwołka, siostrę Łucję, braci i szwagrów, Annę Curzydło, Janinę i Stanisława Tkacz, bratową i ks. Franciszka Drendę

9.00 Za ++ Józefa Sikorę w rocz. śmierci, matkę Gertrudę, brata Waldemara, siostrę Barbarę, męża Ryszarda Smolińskiego, ojca Józefa Petelę i matkę Julię w rocz. śmierci, Stanisława Kwolka i z rodzin z obu stron

10.30 I int. Za ++ rodziców: Józefa i Janinę Kłosińskich, Gertrudę i Józefa Czyż, braci, z pokrewieństwa i za dusze czyśćcowe  

   II int. Za ++ mamę Annę Golenia w 13. rocz. śmierci i z pokrewieństwa

12.00 Za ++ Stefanię Smolnik w 13. rocz. śmierci, jej najbliższych: Wojciecha, Zdzisława, Ryszarda i Agatę Smolnik

13.15 W intencji  chrztu: Dawida Leszka Drapiewskiego, Kamili Marii Markiewicz,

Michała Stanisława Śliwka, Antoniego Jana Bielawskiego, Aleksandra

Fabiana Zawada, Tymoteusza Józefa Dybek, ich rodziców i chrzestnych

15.00  Za ++ męża Wiktora Pilżys w 9. rocz. śmierci i ojca Józefa Marcinowskiego 16.00 Nabożeństwo kolędowe

18.30  Za ++ Anielę Skórską w 24. rocz. śmierci, tatę Franciszka Skórskiego w 46. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin Skórskich i Drozdów i dziadków z obu stron

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 08.01. – (1 Sm 1,1-8; Ps116,12-19; Mk 1,14-20)

   6.30  I int. Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach wszystkich ludzi świata

 II int. Za ++ rodziców: Stanisławę i Antoniego Ciosek, braci: Zygmunta i Tadeusza i teściową Stefanię Gil oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

18.00  Za ++ męża Franciszka Matura, rodziców z obu stron, wnuka Krzysztofa i

siostrę Janinę oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

————————————————————————————————-

Wtorek – 09.01.– (1 Sm 1,9-20; 1 Sm 2,1b-e.4-8d; Mk 1,21-28)

6.30  I int. Za ++ rodziców: Zofię i Antoniego Łukaszyńskich, brata Michała i jego żonę Wandę i wszystkich z rodziny

  II int. Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

18.00     Za ++ Jerzego Tomaszewskiego w 2. rocz. śmierci, Władysława i Łukasza Tomaszewskich  

————————————————————————————————-

Środa – 10.01.– (1 Sm 3, 1-10.19-20; Ps 40,2ab.5.7-10; Mk 1,29-39)

 6.30   I int. Za żyjących i zmarłych Parafian

       II int. Dziękczynno-błagalna w dniu Urodzin

18.00 Za ++ ojca Stanisława Kowal, dziadków: Agnieszkę i Roberta Kowal, męża

Wiesława Olek, teściów: Janinę i Stanisława Olek, dziadków: Mariannę i

Stanisława Bożek i tej rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

————————————————————————————————-

Czwartek – 11.01. – (1 Sm 4,1b-11; Ps 44,10-11.14-15.24-25; Mk 1,40-45)

  6.30 I int. Za ++ rodziców: Teklę i Michała Przysiężnych, brata Czesława, siostrę Janinę, męża Kazimierza i syna Tadeusza Gulka i wszystkich z tych rodzin

 II int. Za ++ Wandę Meisinger jej rodziców: Antoniego i Bronisławę i dziadków: Antoniego i Stanisławę Winnickich

18.00  Za ++ Stanisławę Cybulską w 11. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

————————————————————————————————-

Piątek – 12.01. – (1 Sm 8,4-7.10-22a; Ps 89,16-19; Mk 2,1-12)

  6.30     I int. Za + męża Mariana Kłonowskiego i wszystkich z rodziny i Tadeusza Karpusiewicza

       II int.  Za żyjących i zmarłych Parafian

18.00 Za ++ Ludwika i Barbarę Solskich i dziadków z obu stron 

————————————————————————————————-

Sobota – 13.01. – (1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1; Ps 212-7; Mk 2,13-17)

  6.30          I int.  Za żyjących i zmarłych Parafian                      II int. Za żyjących i zmarłych Parafian           

16.30 Obrzęd chrztu: Zuzanny Wandy Wilczyńskiej

18.00 Nabożeństwo

18.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla wnuczki Olgi i całej rodziny Sochor

  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Oliviera Glinnego z okazji 14. rocz. Urodzin i opiekę dla całej rodziny

Do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą

opiekę i dar zdrowia dla męża Pawła Staś z okazji 70. rocz. Urodzin i 45.  rocz. Ślubu i w pewnych intencjach w rodzinie Staś

  Za ++ parafian:-Gertrudę Kożuchowską, Eugeniusza Bryś, Janinę Brzozowską, Elżbietę Harasimowicz, Szarlotę Kotek w 30. dzień po śmierci

-Piotra Smolińskiego w 1. rocz. śmierci i mamę Marię Smolińską

  -ojca Józefa Fileckiego w 1. rocz. śmierci, mamę Danutę, chrzestnego Edwarda i dziadków: Stefana i Martę

          -rodziców: Jana i Annę Kuzdrowskich i rodziców z obu stron

          -żonę Ewę Adamowicz, mamę Franciszkę i tatę Józefa Adamowicz i babcię

Strzaurską

-dziadków: Elżbietę i Antoniego Królikiewicz, Jadwigę i Edwarda Bukowskich, rodziców: Halinę i Mieczysława Bukowskich, braci: Krzysztofa i Zygmunta i z rodzin: Bukowskich i Królikiewicz oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących członków rodziny

-Franciszkę i Józefa Patynko, rodziców z obu stron i Urszulę Glanowską

-męża Stanisława Buczek w 6. rocz. śmierci

-rodziców: Danielę i Tadeusza Rojowskich, babcie i dziadków z obu stron

-Aleksandra Tincel, jego żonę Anielę i wszystkich z rodziny Tinclów i Rudnickich

-rodziców: Jana i Janinę, teściów: Marię i Andrzeja, męża Mariana i wszystkich z rodzin Skowron i Szerląg

-rodziców: Czesławę i Józefa Boryczka, teściów: Adelę i Edwarda Honcza, brata Stefana, bratową Elżbietę i wszystkich z rodzin: Boryczka, Honcza, Mamzer i Giza

-rodziców: Michalinę i Władysława Bednarz, męża Kazimierza Maślanka i

wszystkich z obu stron

-Bronisławę Jacheć oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

-rodziców: Eugenię i Ludwika, Bronisławę i Józefa; Marię, Kazimierza, Mariannę i wszystkich z rodziny: Stańkowskich i Urbaniak

-Irenę Pawlak w 2. rocz. śmierci

-Klarę Wyspiańską w 10. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-męża Alfreda Widera w 5. rocz. śmierci, mamę Kazimierę Panaszek, ojca Czesława i wszystkich z rodzin z obu stron

-z rodzin: Kulikowskich, Kuc i Pełka

-Leszka Śliwkę, ojca Zbigniewa, Teresę Bogdańską, Katarzynę i Michała Szewczyk, Franciszkę i Jana Gulka

-Franciszka Góreckiego, Agnieszkę, Kazimierę i Alfonsa Góreckich, Wiesławę, Annę i Bolesława Tomalik

-rodziców: Janinę i Tadeusza Badowskich, rodzeństwo z obu stron, babcie i dziadków z obu stron, syna Krzysztofa Badowskiego w 1. rocz. śmierci, siostrę Mirosławę Molik i jej męża Jana, siostrę Zofię, szwagra Józefa i ich syna Łukasza, ciocię Marię Kalinowską i wszystkich bliskich naszemu sercu, rodziców: Wandę i Kazimierza Zimoch oraz o zgodę i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-rodziców: Janinę i Czesława Musiałek i wszystkich z obu stron, teściów: Irenę i

Edwarda i z rodzin: Bednarczuk i Myślickich

-Gotfryda Gula (od sąsiadów z ul. Grunwaldzkiej 21b)

-Alfreda Lepszy w 2. rocz. śmierci z okazji Urodzin

 

II                   Niedziela Zwykła – 14.01. – (1 Sm 3,3b-10.19; Ps40, 2ab.4ab.7-10; 1Kor 6,13c 15a.17-20; J 1,35-42)

   7.30  Za ++ syna Andrzeja, męża Ludwika Kaczor, rodziców z obu stron, z rodziny Owczarek i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

9.00 Za + syna Dominika Wilhelm w 2. rocz. śmierci

10.30 Za ++ syna Adama Skwarek i wszystkich z rodzin: Skwarek i Wanzel

12.00  Za ++ Alicję Konopka i jej rodziców: Irenę i Leona Uścinowicz, brata Zbigniewa i teściów: Mieczysławę i Tadeusza Konopka

13.15 W intencji rocznych dzieci: Oliwii Olek, Antoniego Kubica, Amelii

Wenerskiej, Adama Mazurkiewicza, Wojciecha Wnęk,  Wiktorii Głowackiej,

Wiktorii Kosińskiej, Matyldy Paluch, Julii Szczygieł i chrzest: Adama Franciszka Szymała,  ich rodziców chrzestnych

15.00  Za ++ męża Władysława Groń w 23. rocz. śmierci, rodziców i teściów, Kazimierę i Bolesława, Honoratę i Władysława, bratową Krystynę, braci: Wiesława i Zdzisława Choczaj, Aleksandra Szmigiel w 18. rocz. śmierci i z pokrewieństwa

16.00  Nabożeństwo kolędowe

18.30  Za ++ mamę Lekodię w 64. rocz. śmierci, dziadków: Andrzeja i Annę, siostry: Leokadię, Stanisławę, Zofię ,Janinnę i Jadwigę

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 07.01. 9.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i zdrowie dla Miłosza z okazji 18. rocz.

Urodzin

Poniedziałek 6.45 Za żyjących i zmarłych Parafian
Wtorek 6.45 Za żyjących i zmarłych Parafian
Środa 6.45 Za żyjących i zmarłych Parafian
Czwartek 6.45 Za + Bartosza
Piątek 6.45 Za żyjących i zmarłych Parafian
Sobota 6.45 Msza św. dziękczynno-błagalna za dar powołania z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla  s. Dacji  z okazji Imienin
Niedziela :14.01. 9.30 Za ++ ojca Franciszka Lizoń w 1 rocz. śmierci i rodziców: Mariannę i Jana Lizoń

 

Brak możliwości komentowania