Uroczystość Chrystusa Króla – 26 XI 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Sobota – 25.11. – (1 Mch 6,1-13; P 9,2-4.6.16.19; Łk 20,27-40)

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30    Za ++ parafian:-Janusza Góreckiego, Annę Bebel, Zofię Opioła w 30. dzień po śmierci

          -ks. proboszcza Franciszka Drendę w 1. rocz. śmierci (od chóru Corda

Cordi)  

  -Marię Służalec w 1 rocz. śmierci, jej męża Mariana, rodziców i krewnych z obu stron

          -Janinę w 1. rocz. śmierci, Franciszka i z rodzin: Biegańskich i Mazurkiewicz

                   -Stanisława Buczkowskiego w 29. rocz. śmierci, matkę Annę Buczkowską i z rodziny

          -Józefa Krzyśków w 25. rocz. śmierci

-syna Krzysztofa i za dusze w czyśćcu cierpiące

-mamę Annę w 48. rocz. śmierci, ojca Antoniego, brata Władysława, siostrę

Stefanię, siostrzeńca Janusza i bratową Marię Radaczyńskich, szwagra

Wacława Sondej i teściów: Cecylię i Franciszka Chowaniak oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-męża Jana Kornaga, jego rodziców: Władysławę i Edwarda Bzdok, dziadków: Helenę i Franciszka Pawłowskich i zięcia Bogusława Hudzik

-Bronisława Czyż w rocz. śmierci i wszyskich z rodziny

-Antoninę w 5. rocz. śmierci, Genowefę, Franciszkę, Tomasza, Mariannę,

Dominika i Antoniego Garbowskich; Reginę, Stanisława, Domicylę, Józefę i

Antoniego Ściążko; Władysławę, Antoniego, Ignacego, Jadwigę i Mariannę

Warga, Jana i Elżbietę Ciećka, Henryka Chałupka i Danutę Witowską

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-Barbarę Nawrot w 18. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Stefanię i Edwarda Koniecznych i z rodzin: Koniecznych i Nowak

-Zdzisławę Sołyga z okazji Imienin

-Józefa i Antoninę Grudzińskich, Staniaława i Stanisławę Grudzińskich, Władysława i Zofię Pentoś, Anielę, Bronisławę i Antoniego Stasiak, dziadków: Katarzynę i Mateusza Pinkosz i wszystkich z rodzin: Stasiak, Pinkosz i Grudzińskich

-rodziców : Annę i Stefana Szpakowskich, Mirosławę Szpakowską i Franciszka

Cyrek oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach  Szpakowskich i Cyrek

-rodziców Jana i Emilię Miękina, Helenę Miękina, braci Władysława i Ludwika i wszystkich z rodziny Miękina

————————————————————————————————-  XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – .26.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA – (Ez 34,11-12.15-17; Ps 23(22),1b-3.5-6; 1 Kor 15,2026.28; Mt 25,31-46)  

  7.30 Za ++ matkę Helenę Krupicką w 8. rocz. śmierci i ojca Jana w 32. rocz. śmierci

9.00         Za ++ męża i ojca Idziego Kupczaka, rodziców: Pelagię i Antoniego Bednarczuk, teściów: Marię i Wincentego Kupczaków i z pokrewieństwa

10.30 I int. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kolejarzy węzła Kluczbork i ich rodzin, emerytów i za ++ pracowników kolei i poświęcenie sztandaru

  • Za ++ tatę Zenona Dudzińskiego w 45. rocz. śmierci, mamę Marię, dziadków z obu stron, z rodzin Dudzińskich i Kosiorowskich, teściów: Cecylię i Władysława Zawadzkich i Ludwika Kozak
  • Za ++ Teresę Sobok w 3. rocz. śmierci, jej męża Juliana i rodziców z obu stron

12.00 I int. Za ++ Helenę i Leopolda Muszańskich i wszystkich z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

 II int. Za ++ męża Zbigniewa Prorok w dniu Urodzin, rodziców: Magdalenę i

Tadeusza Wojtoń, teściów: Franciszka i Genowefę Prorok i wszystkich z rodziny

14.00 Msza św. w intencji osób sprawnych inaczej, ich rodzin i opiekunów

15.00  Za ++ męża Józefa Marcinowskiego w 28. rocz. śmierci,  rodziców z obu stron, dziadków i siostry: Jadwigę, Janinę i Marię

16.00 Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla

18.30 Za ++ męża Franciszka Jakubowskiego, syna Wiesława, córkę Krystynę, rodziców z obu stron i brata Władysława

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 27.11. – (Dn 1,1-6.8-20; Dn3,52-56; Łk 21,1-4) 

  6.30 O Boże błogosławieństwo dla  kapłanów posługujących przy Bożym Sercu, opiekę Matki Najświętszej  i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków Apostolatu Maryjnego oraz o radość wieczną dla ++ ks. Pawła Bembenka, ks. Franciszka i z Apostolatu Maryjnego

18.00    I int. Za ++ Katarzynę Brzdąk w dniu Imienin, Henryka Brzdąk i Stanisława Żerek

 II int. Za ++ Katarzynę i Jana Krupa w rocz. śmierci i z rodzin: Krupa i Czech oraz o  zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

————————————————————————————————-

Wtorek – 28.11. –  (Dn 2,31-45; Dn 3,57-58a.59a.60a.61; Łk 21,5-11) 

6.30 Za ++ Krzysztofa w 2. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

18.00 I int. Za ++ Jana i Magdalenę Skaczyła

   II int. Za ++ siostrę Zofię Kania, brata Mariana Dachowskiego, bratową

Jadwigę Dachowską i rodziców: Jana i Marię Dachowskich

————————————————————————————————-

Środa – 29.11. – (Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3,62a.63a.64a.65a.66a.67; Łk  21,12-19) 

  6.30 Za ++ Rafalinę Garbowską w 24. rocz. śmierci, rodziców: Janinę i Michała Garbowskich, Justynę i Michała Babiak i Tadeusza Krawczyk

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 I int. Msza Św. w intencji Ojczyzny, Ojca św., Episkopatu Polski, kapłanów naszej parafii, Radia Maryja, telewizji „TRWAM” oraz święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

  II int. Za ++ Józefę,  jej męża Alfonsa Rymarczyk i wszystkich z ich rodzin

————————————————————————————————-

Czwartek – 30.11. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, apostoła – (Iz 49,1-6; lub Rz 10,9-18; Ps 19(18),2-5b; Mt 4,18-22) 

  6.30 Za ++ Stanisława Tomaszewskiego w 7. rocz. śmierci, jego ojca Władysława, rodziców: Kazimierza i Marię Duchiewicz, Adelę Kowalczyk i wszystkich z rodzin oraz o łaskę zdrowia dla Krzysztofa i Antosia

17.00   Msza św. szkolna w intencji Dzieci

18.00 I int. Za ++ Mariannę Kusiek, Paulinę i Franciszka Błaszczak, Ireneusza,

Ignacego i Marię Kocik, Helenę, Czesława, Wacława, Adama i Jana Skop,

Krzysztofa, Stanisława i Cecylię Mania, Marię Krzyżanowską i z rodzin: Chmiel, Kościelny, Wesoły, Poprawa, Syguła, Urban, Olek i Bieda o radość życia wiecznego

II int. Za + Gertrudę Meinert w 5. rocz. śmierci

————————————————————————————————-

Pierwszy Piątek – 01.12. – (Dn 7,2-14; Dn 3,75a.76a.77a.78a.79a.80a.81; Łk 21,29-33)    6.30          Za ++ żonę, mamę i babcię Zofię Kowalczyk w 21. rocz. śmierci jej rodziców:    Annę i Szczepana, rodziców: Bronisławę i Józefa Kowalczyk i siostrę Leokadię

9.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Leosia

         Lenkiewicz i dla jego rodziców

18.00 I int. Z podziękowaniem dobremu Bogu za dar życia i dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą opiekę Maryi Niepokalanej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., o dar wiary, miłości, pokory, nawracania, o zdrowie duszy dla

Józefy Sidorowicz w 66. Urodziny oraz o pokój i wzajemny szacunek w rodzinie

 II int. Za ++ Marię Koprowską w 4. rocz. śmierci i z rodzin: Sochor, Koprowskich, Antoniaków, Śmiech i Anielę Czekańską

19.30 Msza św. z udziałem Effathy

————————————————————————————————-

Pierwsza Sobota – 02.12. – (Dn 7,15-27; Dn 3,82a.83a.84a.85a.86a.87; Łk 21,34-36)

  6.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup 

18.00 Nabożeństwo  

18.30  Za ++ parafian:-Romana Słowińskiego w 30. dzień po śmierci

          -Mariannę Kudryk w 1. rocz. śmierci, mężą Józefa Kudryk, Stefanię i

Kazimierza Rybarskich, Alicję i Mieczysława Wójcik i wszystkich z rodziny

          -Barbarę Mielnik i wszystkich z rodziny

-mamę Marię Wojtas i babcię Barbarę Honisz w dniu Urodzin

-ojca Mikołaja Szymańskiego w dniu Urodzin, mamę Olgę Szymańską, teściów: Władysława i Bronisławę Białek, dziadków z obu stron i wszystkich z rodzin:

Szymańskich, Białek i Jarczak oraz o Boże błogosławieństwo w chorobie dla Stanisławy

-Kazimierę Groń i z rodzin: Tęcza i Groń

-Ludwika Hlipała

-męża Jana Borkiewicza, teściów: Piotra i Władysławę Borkiewiczów, matkę

Agnieszkę Piotrowską, męża Mariana Zawadzkiego, Hermenegildę i Antoniego Witkowskich, Wincentego i Ludwikę Piotrowskich, Józefę Marasińską i

wszystkich z rodzin: Borkiewicz, Piotrowskich i Witkowskich

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-matkę Zofię Czech w 10. rocz. śmierci

-córkę Agnieszkę Sokół, rodziców: Zofię i Franciszka Czernik, brata Józefa Czernik i męża Pawła Patyk

-matkę Władysławę w 15. rocz. śmierci i ojca Stefana Wyrwa, Mariana

Polaszczyk, Stefanię i Alojzego Polaszczyk, Stanisławę i Antoniego

Garbowskich, Alojzego Szymała, Jana Parzonka, Marię i Konrada Zaremba, Genowefę Getter, Janinę i Mariana Wójcik

-męża, ojca i dziadka Michała Siekierskiego w 15. rocz. śmierci i jej syna Krzysztofa w 5. rocz. śmierci

-rodziców: Józefę i Mariana Bereszko i brata Mirosława Bereszko

-męża Kazimierza Waloszczyk w 16. rocz. śmierci i teściów: Anastazję i Romana Waloszczyk

————————————————————————————————-

  • NIEDZIELA ADWENTU – 03.12. – (Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-

19; 1 Kor 1,3-9; Mk 13, 33-37) 

  7.30 Za ++ Piotra Kołtowskiego, Teklę i Michała Kromp i chrzestnego Karola Rygla

9.00 I int. Za ++ rodziców: Raję i Tadeusza Komarnickich, dziadków, wszystkich z rodzin z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

  • Za ++ rodziców: Zofię i Tadeusza Choncel, Paulinę i Adama Pukajło, krewnych z obu stron, brata Ryszarda, Wacława Sznuro, Dominika Wilhelm, Ewę Franusz, Czesławę i Franciszka Wróblewskich i ks. Franciszka

10.30 Za + Janinę Juźwin w rocz. śmierci

12.00Za ++ Elżbietę Cirko w 7. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i zięcia Andrzeja

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Pawła Jana Włodarskiego, Antoniego

Jana Bielawskiego, Alekxandra Sala, Agaty Wiktorii Główka, Marii Zofii

Walczak, Mai Czumałowskiej, Mai Magdaleny Dąbrowskiej, Niny Anny Walasek  , ich rodziców i chrzestnych

15.00  Za ++ męża Józefa Pencakowskiego w 21. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Pencakowskich, Sarkowskich i Bielawskich

16.00 Nabożeństwo adewntowe

18.30  Z podiękowaniem za otrzymanę łaski, z prośbą o dary Ducha Św. zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla męża Eugeniusza Błaszków i

Tobiasa Dunke i błogosławieństwo w całej rodzinie

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 26.11. 9.30 Za ++ Gintra Gbur w 5. rocz. śmierci, rodziców: Annę i

Józefa, braci: Leona, Pawła i Jerzego, bratową

Renatę i jej córkę Celinę i z rodzin Gbur i Kowalczyk

Poniedziałek 6.45 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marianny i Józefa z okazji 46. rocz. Ślubu
Wtorek 6.45 Msza św. dziękczynno-błagalna za dar powołania z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. dla s. Tadeuszy z okazji Imienin
Środa 6.45 Za ++ polecanych modlitwom Kościoła
Czwartek 6.45 Za ++ polecanych modlitwom Kościoła
Piątek 6.45 Za ++ polecanych modlitwom Kościoła
Sobota 6.45 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla chrześniaka Krzysztofa i jego rodziny
Niedziela :03.12.2017 9.30 Za ++ męża Piotra Pajora w 7. rocz. śmierci, rodziców: Stanisława i Mariannę Sadowskich, siostry: Helenę, Teresę, Janinę, Stanisławę i brata Mariana Sadowskich, ciocię Józefę Sadowską, teściów:

Stanisława i Marię Pajor i Stanisławę Troninę

 

Brak możliwości komentowania