Uroczystość Najświętszej Trójcy – 27 V 2018

 

 

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota – 26.05. – Wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera – (Jk 5,13-20; Ps 141,1b3.8; Mk 10,13-16)

18.00 Nabożeństwo majowe

18.30  Z podziękowaniem za dar życia z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i opieke Matki Bożej dla Franciszka Tracz w dniu Urodzin

                   O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Igi i Tymoteusza z okazji 18. Urodzin

          Za ++ parafian:-Czesławę Kowalską, Marię Hoc w 30 dni po śmierci

          -Barbarę Kupczak w 1. rocz. śmierci

-Czesława Steciak w 1. rocz. śmierci, Anielę Steciak, Ksenię i Piotra Adamów; Anielę, Kazimierza i Krystynę Steciak

  -żonę Mariannę Kostrzewa w 22. rocz. śmierci, rodziców: Helene i Józefa Kostrzewa, teściów: Weronikę i Władysława Kistela, siastrę Teresę Bobaryko i wszystkich z rodziny: Kostrzewa, Zalewskich i za dusze w czyśćcu cierpiące które potrzebują szczególnej pomocy

          -z prośbą o dar Nieba dla Eżbiety Lis

                   -brata Zbigniewa Zaremba w 10. rocz. śmierci, rodziców, dziadków i wszystkich z rodziny: Zaremba i Przyjacielskich

-Joannę Kalista w 7. rocz. śmierci, ojca Andrzeja i brata Jana Kalista oraz o zdrowie w rodzinie

-męża Władysława Staciwa w 13. rocz. śmierci, teściów: Wiktorię i Wincentego

Staciwa, rodziców: Józefę i Bartłomieja Sułkowskich, braci: Zdzisława, Stanisława i Ryszarda Sułkowskich, bratową Helenę, siostrę Zofię Domagała, siostrzeńców Krzysztofa i Zbigniewa, chrześniaka Waldemara, szwagra Edwarda Fuks i wszystkich z rodzin z obu stron

-rodziców: Gertrudę i Edwarda Rybiskich, brata Mirosława, dziadków: Zygmunta i Helenę Łuszczyńskich, Rozalię Dreksler i Bronisława Rybiskiego

-męża Kazimierza, rodziców z obu stron: Łoch i Popiołek, braci: Antoniego, Jerzego i Wacława i bratową Elżbietę

-syna Grzegorza Karbowiak w 10. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

-mamę Stefanię i Władysławę z okazji dnia Matki oraz za żyjącą Gertrudę

-rodziców: Antoninę w 9. rocz. śmierci i Bronisława Nebelskich, bratowa

Katarzynę, dziadków z obu stron oraz z prośbą o zdrowie, opieke Matki Bożej i Boże błogosławiństwo w rodzinie

-rodziców: Władysława i Stefanię Smereczyńskich, babcie i dziadków z obu stron, Jana i Marię, Stanisława i Stefanię, ciocię Aleksandrę i wszystkich z rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

-ojca Józefa Chałupka w rocz. śmierci i mamę Zofię Chałupka  z okazji Dnia Matki

-żonę Iwonę Rojowską, Edwarda Rojowskiego i Karola Litner

-syna Arkadiusza Szkoruda w 9. rocz. śmierci, rodziców: Adolfa i Genowefę i

brata Waldemara, siostrę i szwagra Jeżewskich

-z rodziny Parkitych z obu stron

-mamę Irenę Jagieniak w dniu Matki i Zdziasława Jagieniak

-mamę Annę ojca Piotra  brata Edwarda Leszczyńskich, Olgę i Mariana Oczowińskich, kuzynkę Genowefę, Dariusza i Zbigniewa Kamińskich

-Józefa i Bronisławę Nowak, Mariana Herbeć i Urszulę Białek

-rodzicow: Franciszka i Jadwigę Dybul, brata Stanisława Dybul i szwagrów: Andrzeja Wolny i Mieczysława Zając

-rodziców: Jana i Helenę Kubiec, siostrę Barbarę i męża Adama Szpila, brata

Ryszarda Kubiec, Władysława, Janinę, Teresę i Zofię Solskich, Stanisławę, Bronisława i Zofię Kucharskich, Juliannę, Franciszka, Zygmunta i Adama Chyb, wszystkich z rodziny: Kubiec, Solskich, Kucharskich i Chybów i za dusze w czyśćcu cierpiące

-mamę Annę Zub i teściową Aurelię

Niedziela – 27.05. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – (Pwt 4,32-34.39.40;Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20)

   7.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Alicji Jensa Wildyhagen i dla całej rodziny

9.00 I int. Za + mamę Alicję Konopka w 4. rocz. śmierci

 II int. Za ++ Józefa Nolbert w 8. rocz. śmierci jego rodziców: Gertrudę i Franciszka, rodziców: Monikę i Józefa Dastych

 10.30 I int. Za ++ rodziców: Cecylię i Władysława Zawadzkich w rocz. śmierci i

dziadków: Molskich i Zawadzkich oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

 II int. Za + syna Dominika Wilhelm z okazji 13. Urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

 12.00 I int. Za ++ Stefana Łęczyńskiego w rocz. śmierci jego żonę Karolinę, brata Edwarda jego żonę Krystynę i z rodziny

 II int. Dziękczynna za otrzymene łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha Św. dla córki i syna z rodzinami

 15.00  Za ++ męża Wiesława Jakubowskiego w 10. rocz. śmierci, ojca Franciszka Jakubowskiego i ojca Jana Paszek oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

 16.00 Nabożeństwo majowe

 18.30  O Boże błogosławieństwo dla  kapłanów posługujących przy Bożym Sercu, opiekę Matki Najświętszej  i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków Apostolatu Maryjnego oraz o radość wieczną dla ++ ks. Pawła Bembenka, ks. Franciszka i z Apostolatu Maryjnego

Poniedziałek – 28.05. – (1 P 1,3-9; Ps 1111b-2.5.6.10c; Mk 10,17-27)

  6.30  Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą dalsze, dary Ducha

Świętego, szczególnie dar miłości, czystości, pokory dla Amadeusza Sidorowicza w 26. Urodziny

18.00 Nabożeństwo majowe

18.30 I int. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie dla córki Alicji z okazji Urodzin, Jensa i dla całej rodziny i o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki

             II int.  Za ++ bratową Irenę w 25. rocz śmierci jej męża Józefa Kutermak i z rodziny

Wtorek – 29.05. – Wspomnienie św. Urszuli Leduchowskiej, dziewicy – (1 P 1,1016; Ps 98,1b-4; Mk 10,28-31)

6.30  Za ++ Zuzannę Madrykowską w rocz śmierci, męża Bronisława i wszystkich z rodziny z obu stron

14.30  Uroczysta Msza św. w 11 rocznicę święceń k. Bogusława

18.00   Nabożeństwo majowe

18.30   I int. Za ++ rodziców: Marię i Józefa Zasadnich, z rodziny z obu stron, Stanisławę i Karola Knapa i siostrę Marię Szlaga

   II int. Za ++ męża Eugeniusza Kuflowskiego w 10. rocz. śmierci jego rodziców i rodzeństwo, ojca Józefa Drozda i brata Jana Drozda

Środa – 30.05. – (1 P 1,18-25; Ps 147,12-15.19.20; Mk 10,32-45)

 6.30     Za żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci przez wstawiennictwo Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny o łaskę dla dobro czyniących, łaskę nawrócenia dla błądzących i trwających w nałogach, o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich i radość wieczną dla zmarłych

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00   Nabożeństwo majowe

18.30   I int. Msza Św. w intencji Ojczyzny, Ojca św., Episkopatu Polski, kapłanów naszej parafii, Radia Maryja, telewizji „TRWAM” oraz święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

               II int. Za ++ Józefa Jacheć, rodziców: Annę i Stanisława, siostry, bratową, braci i szwagrów

Czwartek – 31.05 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA–(Wj 24,3-8; Ps 116,12.13.15.16bc.17.18; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26)

  7.30 Z podziękowaniem Trójcy Przenajświętszej i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, obfitość Bożych darów, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. o dar miłości, pokory, czystości, przebaczania i wiary dla Zbigniewa Kociubińskiego w 59. rocz. przyjęcia Chrztu Św.

  9.00 I int. Dziękczynna za dar Eucharystii i w int. żyjących i ++ Parafian

  • W int. Fundatorów, Ofiarodawców i Darczyńców naszej Parafii oraz za + ks. Radcę Franciszka Drendę
  • Dziękczynna z prośbą o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo, dary

Ducha Św. i potrzebne łaski dla wnuków: Ani, Agnieszki, Ameli, Maksymiliana, Jakuba i dla ich rodziców i dziadków

  • Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ks. Piotra

Golińskiego z okazji 20 rocz święceń Kapłańskich

12.00 Za + + rodziców: mamę Czesławę Korbiel w 1. rocz. śmierci, Ernesta Korbiel, Rozalię i Władysława Buła oraz ++ Dziadków obu stron

13.30 Ślub: Magdalena Balawender i Michał Glanowski

15.00 Za ++ Jana Głąba i Leopolda Sułka

16.00 Zakończenie nabożeństw majowych

18.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,dary Ducha Św. opiekę Matki Bożej i zdrowie dla ks. Proboszcza Huberta Czernia z okazji Urodzin

Pierwszy piątek – 01.06. – Wspomnienie św. Justyna, męczennika – (1 P 4,7-13; Ps

96,10-13; Mk 11,11-25)

  6.30  Za ++ Janinę i Józefa, rodziców i rodzeństwo

  9.00 O Boże błogosławieństwo, opieke Matki Bożej i zdrowie dla wnuczki Mai i wnuków: Filipa, Jakuba  i Olivera

18.00 Nabożeństwo  Czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.30 I int. Za ++ córkę Bogumiłę Rataj w 34. rocz. śmierci, ks. Pawła Bembenka, s. Jolantę i za dusze w czyśćcu cierpiące

II int. Za ++ męża Bronisława Mostowy w 17. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, babcie i dziadków oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

19.30          Msza św. z udziałem Effathy Za żyjących i zmarłych Parafian Pierwsza sobota – 02.06. – (Jud 17,20b-25; Ps 63,2-6 Mk 11,27-33)

  6.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup

14.00 Ślub: Natalia Dziwińska i Łukasz Baraszko

15.00 Ślub konkordatowy             

18.00 Nabożeństwo  Czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosłwieństwo, obfitość Bożych darów i łaskę zdrowia dla dzieci: Anety, Piotra i Roberta z rodzinami i nieustaną opiekę Matki Bożej dla Krystyny Skowron

   Za ++ parafian: -Elżbietę Lis, Helenę Łucewicz w 30 dni po śmierci

       -Edmunda Przerwa w 1. rocz. śmierci

 -Zenona Przybył w 17. rocz. śmierci, córkę Mariolę, rodziców: Annę i Józefa Przybył, Zofię i Ignacego Klimek i wszystkich z rodziny

  -rodziców: Adama i Anielę Iwanickich i z rodzin: Iwanickich, Gryguś i Horn

-Teresę Zarzycką i rodziców z obu stron

-tatę Ryszarda Rędzikowskiego w 5. rocz śmierci i wszystkich z rodziny

-męża Jana Franków, Bronisławę Franków i wszystkich z rodziny z obu stron

-męża Piotra Krompa w 3. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Jana Piechura w 20. rocz. śmierci i siostrę Rozalię Dutka

-Elżbietę Lis (od kuzynki Anity z rodziną)

 

 

 

 

IX Niedziela zwykła – 03.06. – (Pwt 5,12-15; Ps 81,3-8a.10-11b; 2 Kor 4,6-11; Mk2,23-3,6)

  7.30 Za ++ Bolesława Stryczewskiego w 5. rocz. śmierci, brata Alojzego, rodziców: Walerię i Stanisława Szczygieł, brata Adama, teściów i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00  Za ++ męża Mirosława, rodziców: Władysława i Antoninę Czosnowicz, siostry: Zdzisławę i Stefanię oraz o zdrowie dla rodziny: Zabor i Krawczuk i Grażyny

10.30 Za ++ rodziców: Apolonię i Lucjana Weseli

12.00  Za ++ Bronisława Paprota, Stanisława, rodziców z obu stron, braci: Zenona, Bronisława; i Edwarda Bednarskiego oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Olaf Wiktor Małaczkowski, Wiktor Stanisław Bednarski, Marlena Zofia Sołtysek, Eryk Przemysław Walczak, Antonina  MariiaZakrzacka ,  Alicja Maria Staszczyk (19.05.br)  i rocznych dzieci: Igor Stasiuk, Lilia Kalinowska i ich rodziców i chrzestnych

15.00  I int. Za ++ Kazimierza Sekietę w 25. rocz. śmierci, Józefę Sekieta i z rodziny

          II int. Za ++ mamę Danutę Detyna w 11. rocz. śmierci, siostrę Wiesławę

Hertman, rodziców: Genowefę i Władysława Ciemcioch i z rodziny

16.00 Nabożeństwo  Czerwcowe do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.30  Za ++ ojca Franciszka Prorok w rocz. śmierci, mamę Genowefę Prorok, brata

Zbigniewa, siostrę Stanisławę; Helenę, Jana i Jerzego Niemaczek

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 27.05. 9.30  Za ++ Kazimierę Markiewicz i wszystkich sąsiadow z ul. Kochanowskiego 31

Poniedziałek 6.45 O dar życia wiecznego dla + Wojciecha Lesiaka (od rodziny z Krakowa)

Wtorek                         6.45 Za żyjących i ++ Parafian

Środa                           6.45 Za żyjących i ++ Parafian

Czwartek 7.30 Dziękczynno-błagalna za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla ks. Proboszcza Huberta Czernii z okazji Urodzin

Piątek                          6.45 Za siostry nowicjuszki i o nowe powołania do

Zgromadzenia Sióstr św. Józefa

Sobota 6.45 O Boże błogosławieństwo dla s.Franciszki i potrzebne łaski w drodze do świętości (od grupy Józefowej)

Niedziela :03.06. 9.30 Za ++ rodziców: Janinę i Juliana Bar, Zofię i Jana Konstanciuk, ciocię Jankę, wujka Adama i wszystkich z rodziny

 

Brak możliwości komentowania