Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 VI 2018

 

 

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota – 23.06. – (2 Krn 24,17-25; Ps 89,4.5.29-34; Mt 6,24-34)

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30  Błogosławieństwo rocznego dziecka: Nikola Harmatiuk 

          Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Lucner

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i o dobry wybór drogi życiowej dla Jakuba oraz za

+ ojca Franciszka Abram w 9. rocz. śmierci

          Za ++ parafian:-Wiesławę Stefaniak, Urszulę Korczak w 30 dni po śmierci 

          -siostrę Mirosławę Nawrot w 30 dni po śmierci, rodziców: Józefę i

Stanisława Wawrzyniak, Stefanię i Henryka Mierzwiak i siostrę Leokadię Gąszczak

          -Jana Grobelnego w 1. rocz. śmierci, ojca i teściów

  -Franciszka Głogowskiego w 1. rocz. śmierci jego żonę Urszulę i rodziców z obu stron

  -mamę Zofię Dybka w 1. rocz. śmierci, tata Stefana Dybka w 24. rocz. śmierci i dziadków z obu stron: Dybka i Mierzwiak

          -mamę Jolantę Drabicką w 1. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

  -Janinę Ornatowską, Annę i Józefa Pagacz, Zofię, Andrzeja i Jana Chrobot, Antoninę i Rocha Maciejewskich

-ojca Teodora w kolejną rocz. śmierci, mamę Bronisławę, brata Tadeusza, dziadków z obu stron i wszystkich z rodziny z obu stron

-Janinę i Adama ich rodziców rodzeństwo i wszystkich z ich rodzin

-rodziców: Jana i Wacławę Ryczek, siostrzenicę Iwonę Szkałuba, kuzynkę Zofię Nowosiadło i jej męża Edwarda oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin: Hanuszewicz, Dreczkowskich, Struzik i Ryczek

-żonę Janinę Burdzy, rodziców: Helenę i Feliksa, brata Stanisława, teściów:

Michała i Józefę Oziębłowskich, szwagra Bronisława, chrześniaka Adama Oziębłowskiego, siostrę Weronikę i szwagra Zygmunta

-rodziców: Janinę i Władysława Chomiak i braci: Ryszarda i Andrzeja

-ojca Adolfa Szczepańskiego w 9. rocz. śmierci wszystkich z rodziny i za dusze czyśćcowe

-Jana, Annę i Michała Sokołowskich

-Ludwikę i Jana Czarnieckich, Teresę Malyrz, Urszulę Pawełek i wszystkich z rodziny

-Alicję Ziółkowską z okazji Imienin i w 10. rocz. śmierci

-męża Jana Borkiewicz, teściów: Piotra i Władysławę Borkiewicz, matkę

Agnieszkę Piotrowską, męża Mariana Zawadzkiego, Hermenegildę i Antoniego Witkowskich, Wincentego i Ludwikę Piotrowskich, Józefę Marasińską i

wszystkich z rodzin: Borkiewicz, Piotrowskich i Witkowskich

-rodziców: Łucję i Franciszka Gawełczyk, brata Wiesława Gawełczyk i ojca Antoniego Młynarczyk

-Władysława Kaliczak, mamę Julię Kaliczak, Leokadię i Andrzeja Ziąbrowskich i wszystkich z rodzin z obu stron

-Halinę Litner w 10. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin z obu stron

-dziadków: Ksawerę i Jana Baran

-Edwarda Głogowskiego, Stanisława, Jana, Andrzeja i Piotra Klisowskich, wszystkich z rodziny: Kluska i Głogowskich, Stanisławę, Jana i Andrzeja Orlikowskich, Janinę Rykała, Marię Skotnik, Stefanię i Zdzisława Olczak, Anielę i Andrzeja Zawadzkich

-Za ++ Jana Zofię Chrzan

Niedziela – 24.06. – UROCZTSTOŚĆ NARODZENIA ŚW, JANA CHRZCICIELA – (Iz

49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80)

   7.30 Za + męża Jana Kozłowskiego w dniu Imienin  

9.00 I int. Za ++ męża Manfreda Woźnik w 15. rocz. śmierci, jego rodziców:

Agnieszkę i Alojzego, Józefa i Marię Moczygemba, bratową Renatę, Marię Jantos, z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące  

  II int. Za ++ mamę Gertrudę w rocz. śmierci i ojca Józefa Sikora, Julię i Józefa

Petelów, Barbarę i jej męża Ryszarda Smalińskich, brata Waldemara Sikora, Stanisława Kowalka i wszystkich z obu stron

10.30 I int. Za ++ mamę Marię Dudzińską w 12. rocz. śmierci, tatę Zenona, dziadków z obu stron, z rodzin: Dudzińskich i Kosiorowskich, teściów: Władysława i Cecylię Zawadzkich i Ludwika Kozak

 II int. O Boże błogosławieństwo opiekę MB w 3 rocznicę ślubu dla Izabeli i Mateusza Kołodziej

12.00 I int. Za ++ Jana Derechowskiego z okazji Imienin, Eudokię i Terenko Derechowskich, Zofię, Mariana i Stanisława Krynickich i wszystkich z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących

  II int. Za ++ męża Mieczysława Helak i synów: Andrzeja i Romana Helak

15.00  Za ++ męża Piotra Świątkiewicz w 18. rocz. śmierci, rodziców: Genowefę i Władysława Męcik i wszystkich z rodzin z obu stron

16.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30  Za ++ Annę, Jana i Marię Sokołowskich, Józefa Pączko i rodziców z obu stron,

Iwonę i Zbigniewa Sokołowskich, Franciszka Szajdę i z rodziny: Wojtusiów i

Zapotocznych oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla cioci Olgi

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 25.06. – (2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Ps 60,3-5.12-14; Mt 7,1-5)

   6.30  Za ++ żonę, matkę i babcię Ludwikę Petryszyn w dniu Urodzin, teścia Jana Czubę w 30. rocz. śmierci, Karolinę i Piotra Olejników, Annę i Zofię Synaszko

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30 Za ++ Arkadiusza Brzywczy w dniu Urodzin, Mariannę, Włodzimierza i Romana Brzywczy i Karola Ulmer

————————————————————————————————-

Wtorek – 26.06. – (2 Krl 19,9b-11.14-21.31-36a.36; Ps 48,2-4.10.11; Mt 7,6.12-14)

6.30   Za ++ Marię i Franciszka Mocigemba

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30  Za ++ Zenona Chmielarza, braci i rodziców

————————————————————————————————-

Środa – 27.06. – (2 Krl 22,8-13; 23,1-3; Ps 119,33-37.40; Mt 7,15-20)

 6.30   O Boże błogosławieństwo dla  kapłanów posługujących przy Bożym Sercu, opiekę Matki Najświętszej  i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków Apostolatu Maryjnego oraz o radość wieczną dla ++ ks. Pawła Bembenka, ks. Franciszka i z Apostolatu Maryjnego

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30 Msza Św. w intencji Ojczyzny, Ojca św., Episkopatu Polski, kapłanów naszej parafii, Radia Maryja, telewizji „TRWAM” oraz święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

————————————————————————————————-

Czwartek – 28.06. – Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męc zennika – (2 Krl

24,8-17; Ps 79,1b-5.8.9; Mt 7,21-29)

  6.30 Za ++ rodziców; Bronisławę i Stefana Kuberskich i brata Leszka

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30 Za ++ męża Mariana Mrozek w 10. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, dziadków, pradziadków, szwagra Józefa, brata Bronisława, siostry: Cecylię i Mariannę, wujków: Edwarda i Idziego, chrzestną Łucję, swatów: Jerzego, Anielę i Mariannę i za dusze w czyśćcu cierpiące

————————————————————————————————-

Piątek – 29.06. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – (Dz 12,111; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17.18; Mt 16,13-19)

  7.30 Do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

  Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodziny Jurczyk

  9.00 p.Jasiura

10.30 Za ++ ojca Michała Bogacz w 50. rocz. śmierci, mamę Zofię, brata Adama,

siostrę Helenę, szwagrów: Zygmunta i Zdzisława, rodzeństwo, dziadków z obu stron, brata Adama, siostrę Helenę i szwagrów: Zygmunta i Zdzisława

16.30 Za ++ żonę, mamę i babcię Józefę Bednarek w 11. rocz. śmierci i rodziców z obu stron 

18.00          Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 18.30         Za ++ Henryka Witkowskiego, Zofię, Józefa i Sabinę Foryś

————————————————————————————————-

Sobota – 30.06. – (L 2,2.10-14.18.19; Ps 74,1b-4.5-7.20.21; Mt 8,5-17)

  6.30 Za ++ Kazimierza Duchiwicza i jego rodziców, żonę Marię, braci, Agnieszkę Kowalczyk, męża Stanisława Tomaszewskiego oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Antosia Tomaszewskiego w 11. Urodziny i dla jego rodziny 

18.00 Nabożeństwo  czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Kamila Glinnego z okazji 11 Urodzin i opiekę dla całej rodziny

                   Za ++ parafian:-Jadwigę Mikietyńską, Tadeusz Hołobinka w 30 dni po śmierci

          -Elżbietę Jagła, Stanisława Reng w 1. rocz. śmierci

          -Tadeusza Marciniak w 1. rocz. śmierci i z rodzin: Marciniak i Leśner

-męża Piotra Fabjan w 2. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

                   -rodziców: Stanisławę i Feliksa Witulskich i brata Antoniego oraz o zdrowie w rodzinie

-męża Bronisława Wierzbickiego jego rodziców: Helenę i Piotra, Adama Krawczyka, rodziców: Antoninę i Stanisława Ludkowskich i z rodziny z obu stron

-Jana i Zofię Chrzan

-męża Czesława Dróżdż, rodziców, teściów, braci, babcie i dziadków z obu stron, chrześniaka i bratową

-rodziców: Annę Pawła Łakomskich

-Danutę Witowską, matkę Józefę, ojca Władysława, braci: Jerzego,

Władysława, Józefa i teścia Adama Witowskiego

-rodziców: Stanisławę w 9 rocz. śmierci i Wacława w 24 rocz. śmierci Rusak,           Leszka w 13. rocz. śmierci, rodziców: Helenę Adamowicz w 22. rocz. śmierci i           ojca Wacława, dziadków z obu stron i wszystkich z rodzin: Rusak, Adamowicz i

Wysockich

-mamę Marię Trautman z okazji Urodzin (od synów)

-żonę Emilię Kowalską, rodziców: Stefana i Genowefę Kowalskich, brata

Mariana Kowalskiego, teściów: Józefa i Anielę Zawadzkich, szwagrów: Jana,

Pawła i Zenona, babcie i dziadków z obu stron

-Wiesławę Stefaniak (od koleżanek i kolegów z pracy)

-rodziców: Marię i Piotra Dobrowolskich

-Marię i Piotra Smolińskich (od sąsiadów)

-Weronikę Zalot w 6. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Zalot i Stelmaszek

-rodziców: Jana i Stefanię Kulig, siostrę Wiesławę, babcię Mariannę, Janinę i

Jana Krukowskich, Marysię Terlecką, Jana i Stefanię Marynowskich oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-Pawła Baj i wszystkich z rodziny

———————————————————————————————————

XIII             Niedziela zwykła – 01.07. – (Mdr 1,13-15; 2,23.24; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; 2 Kor8,7.9.13-15; Mk 5, 21-43)

   7.30 Dziękując Bogu za otrzymane łaski w ciągu całego życia, z prośbą o dalsze łaski, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., o dar wiary, pokory, cierpliwości, codziennego nawracania dla Mariana Kociubińskiego w 61. Urodziny oraz miłość, wzajemny szacunek i pokój w rodzinie

9.00 Za ++ Franciszka Słodkowskiego w 8. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

10.30 Za ++ matkę Stefanię Stachera w 6. rocz. śmierci, córkę Beatę i wszystkich z rodzin: Kowalczyk, Stachera i Klinowskich

12.00 Za ++ matkę Stefanię, ojca Władysława, braci: Stanisława i Zygmunta, siostrę

Kazimierę, bratową Danutę i szwagra Tadeusza, męża Ferdynanda

Wojczyszyn i wszystkich z rodzin: Kielar i Mazur

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Barbara Maria Tokarska, Oliwia Zofia

Duży, Korneliusz Józef Marciniszyn, Pola Kondracka, Jakub Krzysztof Święs i rocznego dziecka: Aleksandra Izabela Matysiak  ich rodziców i chrzestnych

15.00          Za ++ rodziców: Czesławę i Franciszka Wróblewskich ich rodziców i rodzeństwo oraz o zdrowie o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

16.00 Nieszpory niedzielne

18.30 Za ++ Weronikę Zalot w 6. rocz. śmierci, Jana Stelmaszek, Marię i Józefa Zalot

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 24.06.          9.30 Za ++ męża Piotra, synów: Grzegorz i Rafała

rodziców z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo

dla całej rodziny

Poniedziałek               6.45 Za ++ męża Mieczysława Kuś w 39 rocz. śmierci i

rodziców: Anielę i Edwarda Kowalik

Wtorek                         6.45 Msza św. dziękczynno-błagalna w uroczystość św. ks.

Zygmunta Gorazdowskiego w intencji Zgromadzenia

Sióstr św. Józefa

Środa                           6.45 O Boże błogosławieństwo opiekę MB dla Dominiki

Sikorskiej oraz potrzebne Łaski dla całej Rodziny

Czwartek                     6.45 Za żyjących i ++ Parafian

Piątek                          9.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i

zdrowie dla żony Ewy z okazji 60. rocz. Urodzin

Sobota                         6.45 Za ++ rodziców: Józefę i Jana Krzak, braci: Piotra,

Henryka, Mieczysława, Stanisława, Kazimierza i

bratanka Marka Krzak

Niedziela :01.07.        9.30 Z podziękowanie za otrzymane łaski z prośba o Boże

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Dominiki w

  1. Urodziny i dla całej rodziny

 

Brak możliwości komentowania