V Niedziela Wielkanocna – 29 IV 2018

 

 

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota – 28.04. – (Dz 13,44-52; Ps 98,1b-4; J 14,7-14) 

18.00 Nabożeństwo

18.30  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Michała w 21. Urodziny

          O dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Adriany i Pauliny

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie  dla Marii Łagiewa z okazji urodzin

  Za ++ parafian: Stefana Kalista, Mieczysława Nakoniecznego, Stanisława Jezierskiego w 1. rocz. śmierci

  -Michała Bakalarczyka w 1 rocz. śmierci, Włodzimierza Mateja w 1 rocz. śmierci, Monikę Mazurkiewicz, Jadwigę Kowalczyk i Ewę Mazurkiewicz oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

          -rodziców: tatę Franciszka Owczarek w 31. rocz. śmierci i mamę Józefę, braci:

Henryka i Stanisława, siostrę Janinę, siostrzenicę Grażynę, Mieczysława Lisowskiego, z rodzin: Owczarek, Lisowskich, Lenartów, Łuszczyńskich, babcie i dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

-tatę Mariana Otorowskiego w 7. rocz. śmierci, dziadków: Mariannę i

Stanisława Otorowskich, Irenę i Ludwika Maryniak i wszystkich z tych rodzin

-Janinę, rodziców: Anielę i Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-Lucjana Grund z okazji Urodzin

-męża Tadeusza Koch w 10. rocz. śmierci, brata Andrzeja Dudek i wszystkich z rodziny

-Marię Bialucho i wszystkich z rodziny

-męża Adrzeja Mendel w 2. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, stryja Stanisława oraz o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla żyjących z rodziny

-Antoniego Garbowskiego w 5. rocz. śmierci rodziców: Janinę i Franciszka i Mariannę i Feliksa, brata Jerzego Szczepaniaka i siostę Krystynę

-rodziców: tata Juliana w 6. rocz. śmierci i mamę Alfredę

V Niedziela Wielkanocna – 29.04. – (Dz 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1 J 3,18-24; J 15,1-8)

   7.30 Za ++ męża Antoniego w 20. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, dziadków:

Wiktorię i Piotra oraz o zdowie i Boże błogosławieństwo dla wnucząt: Wiktorii i

Dominika

9.00 Za ++ męża Stanisława Winkowskiego w 19. rocz. śmierci i córkę Urszulę

 10.30 I int. Za + syna Mateusza Krawczyk z okazji 27. Urodzin

 II int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodzin: Zapotocznych, Kokot, Żołnierek, Wydmuch, Krystyny Nawrockiej i Piotra z okazji 18. rocz. Urodzin

 12.00 I int. Dziękczynno-błagalna za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla ks. Artura Kasprzyckiego z okazji Urodzin

  • Dziękując Bogu za dar życia, z prośbą o dary Ducha Św.: o dar: wiary,

mądrości, rozumu i pokory na czas egzaminów maturalnych dla Magdaleny Janowskiej i o opiekę Matki Bożej dla rodziny

  • Za ++ synową Iwonę Rojowską w dniu Imienin, bratanicę Marzenę

Sadowską  i z rodzin z obu stron

 Obrzęd chrztu: Julii Felicji Zukterowskiej i błogosławieństwo rocznego dziecka: Izabeli Juźwiak

 15.00  Za ++ rodziców: Walerię i Adama Białas, Teodozję i Antoniego Osada, brata Zygmunta i z rodzin: Białas, Osada i Krawczyk

 16.00 Nabożeństwo

 18.30  Z prośbą do Ducha Św. o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych i dobry wybór dalszej drogi życiowej dla Dominiki

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 30.04. – (Dz 14,5-18; Ps 115,1-4.15.16; J 14,21-26) 

   6.30 Za ++ rodziców: Wiktorię i Jana Składan, męża Władysława Ciroch, siostrę

Janinę i szwagra Kazimierza Sucheckich, siostrę i szwagra Kamilę i Rudolfa Wodarz oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach: Ciroch i Omeliuk i dla wnuczki Florentyny

18.00  I int. Za + syna i brata Adriana Zgid w 10. rocz. śmierci i 36. rocz. Urodzin oraz o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

 II int. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla Marii, Jacka, Kasi i mamy Janiny

————————————————————————————————-

Wtorek – 01.05. – (Dz 14,19-28; Ps 145,10-13.21; J 14,27-31a)  

7.30  Za ++ rodziców: Jana i Annę, macochę Marię, brata Józefa i jego żonę Irenę, ks. Józefa Kutermaka, siostrę Zofię i jej męża Michała Ciepły, brata Jana Kapusta, męża Kazimierza Socha, teściów: Michała i Marię Socha i szwagra Józefa Lech

18.00 Nabożeństwo majowe

18.30 I int. Za ++ rodziców: Marię i Franciszka, Julię i Hieronima i z rodzin z obu stron oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Garbowskich

 II int.  Za ++ Leona Witkowskiego w 28. rocz. śmierci, mamę Franciszkę i z całej rodziny

————————————————————————————————-

Środa – 02.05. – Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kośioła – (Dz 15,1-6; Ps 122,1b-2.4.5; J 15,1-8) 

 6.30   Dziękczynna, z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

17.30  Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00Nabożeństwo majowe

18.30 I int. Za ++ męża, ojca i dziadka Karola Miziniaka w 18. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i siostrzeńca Kubę oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

  II int. Za ++ męża Juliana Siemońskiego w 26. rocz. śmierci, rodziców: Annę i

Antoniego oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

————————————————————————————————-

Pierwszy czwartek – 03.05. – Uroczystość NMP, Królowej Polski – (Ap 11,19a;

12,1.3-6a.10ab; Jdt 13,18b-20; Kol 1,12-16; J 19,25-27)

  7.30 Za ++ Henryka Garczyńskiego w 6. rocz. śmierci, rodziców:  Mariannę i

Romana

  9.00 Za ++ ojca Bogdana Bogdanowicza w rocz. śmierci, brata Adama oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla całej rodziny

10.30 I int. Za ++ syna Krzysztofa Kiebel w 7. rocz. śmierci, Rudolfa Kiebel i z rodzin: Kiebel i Gumułka  

 II int. O powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych pochodzących z naszej parafii i posługujących przy Bożym Sercu

12.00  I int. Za ++ Ewę i Piotra w 5. rocz. śmierci

              II int.  Za ++ mamę Stanisławę Bieda w dniu Urodzin, tatę Jana i z rodzin z obu stron oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla całej rodziny

15.00 Za ++ tatę Franciszka w 10. rocz. śmierci, mamę Paulinę, syna Tomasza i wszystkich z rodziny

16.00 Nabożeństwo majowe

18.00  Godzina św.

18.30 Za ++ rodziców: Mariannę i Bronisława Kaca, Józefa i Józefę Jacukiewicz i z tych rodzin oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

————————————————————————————————-

Pierwszy piątek – 04.05. – Wspomnienie św. Floriana, męczennika – (Dz 15,22-31; Ps 67,8.10-12; J 15,12-17)  

  6.30  Za ++ rodziców: Marię i Piotra Zbryk, dziadków: Annę i Michała Rubacha i wszystkich z rodzin: Zbryk i Rubacha

  9.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Krystyny Skowron i dla dzieci: Anety, Piotrka i Roberta z rodzinami, o dary Ducha świętego na czas egzaminów maturalnych dla Justyny

18.00 Nabożeństwo majowe

18.30 I int. Za ++ rodziców: Stanisława i Marię Sudów, siostrę Annę, Jana Motyka i

wszystkich z rodziny

 II int. Za ++ rodziców: Julię i Kazimierza Świlak, bratową Zofię Świlak, szwagra Michała Ilnickiego i wszystkich z rodziny

————————————————————————————————-

 

 

Pierwsza sobota – 05.05. – (Dz,16,1-10; Ps 100,2-5; J 15,18-21) 

  6.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup

18.00 Nabożeństwo majowe

18.30  Za ++ parafian:-Ewę Nowakowską, Zygmunta Honc, Antoniego Petela, Zofii Pidperyhora, Helenę Suskiewicz w 30. dzień po śmierci

          -męża i ojca Bogusława Wargulec w 10. rocz. śmierci

          -rodziców; Oksanę i Bolesława Mazur i z rodziny

-męża Stanisława w 4. rocz. śmierci, Jana i Marię, rodziców i dziadków z obu stron

-mamę Danutę Filecką w 6. rocz. śmierci, ojca Józefa i wszystkich z rodzin Fileckich i Podmostka

-Eligiusza Słowik w 3. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin Słowik i Wilczyńskich

-mamę Eugenię Pelc w 8. rocz. śmierci, ojca Stanisława, dziadków: Annę i Pawła Wilk, Henrykę i Piotra Pelc i wszystkich z rodzin z obu stron

-Katarzynę i Kazimierza Trościanka, braci: Bronisława, Jana i Władysława i Mariana Kowalczyk

-rodziców: Stanisławę i Stanisława Kisiel z okazji Imienin

-Barbarę i Czesława Król w 9. rocz. śmierci, Zbigniewa Tomczyka i Waldemara Szyndzielorz

-Stanisławę Dygdoń z okazji Imienin

-męża Józefa Jasińskiego, rodziców z obu stron i z rodzeństwa oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinach: Jasińskich i Kopczyk

-mamę Józefę Lipińską, Marię i siostrę Janinę Naróg

-Irenę, Sławomira, Bogusława, Anielę i Jana Łukomskich

VI Niedziela wielkanocna – 06.05. – (Dz 10,25.26.34.35.44-48; Ps 98,1b-4; 1 J 4,7-10; J 15,9-17)

   7.30 Za ++ męża Stefana w 26. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, dziadków i Mieczysława Chudego oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

9.00 Za ++ męża Stanisława Paprota, szwagra Bronisława Paprota, teściów: Anielę i Jakuba Paprota, ojca Ludwika Kocowicz, matkę Magdalenę, ojczyma Matiasa, siostrę Czesławę jej męża Henryka i córkę Krystynę Musiałek, brata Wilhelma jego żonę Jadwigę syna Jerzego i synową Jolantę, brata Zbigniewa jego żonę Jadwigę i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski Boże w rodzinie

 10.30 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W intencji Dzieci, Rodziców, Chrzestnych

 12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. patronów dla Łucji i Franka w dniu Urodzin ich brata Ignasia i ich rodziców: Katarzyny i Łukasza Tracz

 II int. Za + męża Ireneusza Pinkosz z okazji Urodzin oraz z prośbą o Boże błogosławienstwo i zdrowie dla całej rodziny

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Kajetana Wiesława Kinas, Kacpra Kamila Domańskiego  oraz w intencji rocznych dzieci: Marceliny Kędziera,  ich rodzin i chrzestnych

 15.00  Za ++ rodziców: Franciszka i Helenę Duch, Przemysława i Danutę

 16.00 Nabożeństwo majowe

 18.30  Za ++ męża Franciszka Lech w 12. rocz. śmierci, jego rodziców i rodzeństwo, syna Jacka Lech, rodziców: Genowefę i Józefa Bogacz, brata Edwarda Bogacz i z rodziny oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 29.04. 9.30  Dziękując Bogu za dar życia i powołanie, z prośbą  o

Boże błogosławieństwo, obfitość Bożych łask,  światło

Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Wspomożenia

Wiernych dla córki s. Katarzyny w 43. rocz Urodzin i Imienin

Poniedziałek 6.45 Za żyjących i zmarłych Parafian
Wtorek 7.30 W intencji Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
Środa 6.45 O dar nowych i świętych powołań do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
Czwartek 9.30 Za ++ Adama Zaleskiego, brata Józefa, bratową

Wandę, rodziców z obu stron, Antoniego i Mariana Urbaś, Mirosława Petela, Zdzisławę Chwał i wszystkich z rodziny

Piątek 6.45 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Radosława Katarzyny i ich syna Antosia
Sobota 6.45 Za ++ rodziców: Halinę i Alojzego Proch, Henryka i

Zygmunta Wachowskich    oraz      o     Boże

błogosławieństwo w rodzinie

Niedziela :06.05. 9.30 Za + siotrę Janinę Pokorską (od sióstr)

Brak możliwości komentowania