V Niedziela Zwykła – 4 II 2018

 

 

INTENCJE MSZALNE

 

Pierwsza sobota – 03.02. – (1 Krl 3,4-13; Ps 119,9-14; Mk 6,30-34)

18.00 Nabożeństwo

18.30  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Michała Siekierskiego w dniu 9. Urodzin i dla całej rodziny

  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla wnuka Miłosza Peruckiego z okazji 3. Urodzin i dla jego rodziców

  Za ++ parafian: -Martę Pokorską, Zygmunta Krzak, Halinę Konarską, Kazimierę Szyszka, Gertrudę Ostrycharz w 30. dzień po śmierci

                   -Walerię Krzypacz 1. rocz. śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny Nowackich

  -syna Mirosława Petela w 1. rocz. śmierci, rodziców: Petetów i ich dzieci i Hawrotów i ich dzieci

          -Juliana Bar w 1. rocz. śmierci i Zofię Bar 

          -Aleksandrę Orzechowicza w 1. rocz. smierci

  -ojca Franciszka Dymała w rocz. śmierci, matkę Stanisławę, rodziców: Marię i

Fraciszka Biegańskich, męża Zygfryda, braci, siostry i szwagra

  -męża Jerzego Pawełczyk w 15. rocz. śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żony Krystyny

-Stanisława Chwołka w 8. rocz.  śmierci, rodziców: Annę i Stanisława Domagała

-rodziców: Władysława i Walerię Kornaga, męża Jerzego,  jego rodziców: Pawła i Rozalię i dziadków z obu stron

-Annę i Mariana Kowalczyk

-Antoniego w 34. rocz.  śmierci i Rozalię Wróblewskich, Józefę i Tadeusza

Jodłowskich, Włodzimierę w 4. rocz.  śmierci i Tadeusza Szarota, Marię i Bolesława Wartalskich

-Adama i Piotra Rozik, Konrada Trzęsickiego, Mieczysława Grzelaka i wszystkich z rodzin z obu stron

-męża Józefa Baran w 21. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

-męża Andrzeja Wolny w 2. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i wszystkich z rodziny

-Mariana Stachera w 9. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin Stachera i Jadwiżyc

-rodziców: Marię i Wacława Nawrot, Jolantę Niedzielską i wszystkich z rodziny Trzęsickich

 V Niedziela zwykła – 04.02. – (Hi 7,1-4.6-7; Ps 147,1b-6; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39)

   7.30  Za ++ rodziców: Magdalenę i Marcina Turczyńskich, Marię i Stefana Bator, Barbarę i Dariusza Brodzikowskich, brata Mirosława i Teresę Matuszewską w 30. dzień po śmierci

9.00 Za ++ rodziców: Walerię i Jakuba Saczko, Antoninę i Romana Kieslich, męża

Włodzimierza Kieslich w 12. rocz. śmierci i dziadków z obu stron

 10.30 I int. Za ++ Józefa Wolf, rodziców i rodzeństwo

 II int. Za ++ męża Mariana Kośmidek, rodziców z obu stron, siostrę Danutę i wszystkich z rodzin: Kuczyńskich, Komańskich, Ejsmond i Niewiadomy

 12.00   Za ++ mamę Teresę, dziadków: Jana i Marię, Antoniego i Stefanię i za dusze w czyśćcu cierpiące

 13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Brunona Jakimowicza, Dawida Miłosza Lityńskiego,  ich rodziców i chrzestnych

 15.00    Za ++ Alojzego Poprawa w rocz. śmieci i Kazimierę Poprawa w 60. dzień po śmierci

 16.00 Nieszpory niedzielne

 18.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zofii i Kazimierza z okazji

rocz. Ślubu       

Poniedziałek – 05.02. – Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – (1 Krl

8,1-7.9-13; Ps 132 6-7.9-10; Mk 6, 53-56)

   6.30 Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach wszystkich ludzi świata

18.00 I int. Za ++ rodziców: Annę i Franciszka Stępień i ich syna Leszka, Zofię, Szczepana, Kazimierza i Eugeniusza Rzepka i za dusze w czyśćcu cierpiące

 II int. Za ++ rodziców: Zuzannę i Pawła Bar, ojca Stanisława Paszko, dziadków: Antoninę i Jana Pasierskich, wujka Tadeusza; Kazimierę, Józefa i Wiesława Łabędzkich i Dariusza Bar

Wtorek – 06.02. – Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy – (1 Krl 8,22-23.27-30; Ps 84,3-5.10-11; Mk 7,1-13)

6.30  Za ++ rodziców: Karolinę i Władysława Osika, braci: Edwarda, Franciszka, Adama i Krzysztofa, aby Pan Bóg przyjął ich do swego królestwa miłości i pokoju

18.00 I int. Za ++ Józefę i Władysława Janusz, Jana Tomalika, Stranisławę i Wacława Krawczyk i Mariana Śpikowskiego

 II int. Za ++ siostrę Danutę Szewczuk, rodziców: Stefanię i Stanisława Matysiak, żonę Alicję, siostry: Martę, Jadwigę i Zofię, tatę Jana Kosmala i dziadków z obu stron

Środa – 07.02. – (1 Krl 10,1-10; Ps 37,5-6.30-31.39-40; Mk 7,14-23)

 6.30     Za ++ mamę Władysławę Koleśnik w 19. rocz. śmierci, ojca Bronisława i brata Jana

17.30  Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 I int. Za ++ męża Horsta Pietruska 14. rocz. śmierci, mamę Zofię Drozd, ciocię

Anielę i Franciszka Skurskich, wujków: Józefa, Kazimierza,  Piotra i ich żony, Jana Franków i zięcia Marka

 II int. Za ++ Stefana Krawczyka jego rodziców: Juliana i Pelagię, rodzeństwo, rodziców: Franciszka i Elżbietę Hazubskich, rodzeństwo i krewnych  

————————————————————————————————-  Czwartek – 08.02. – (1 Krl 11,4-13; Ps 106,3-4.35-37.40; Mk 7,24-30) 

  6.30 Za ++ męża Stanisława Moś w 19.  rocz. śmierci, brata Henryka Mączka, rodziców: Marię i Adama Mączka, teściów: Bronisławę i Franciszka Moś, wujka Wiesława Maj i szwagrów: Romana, Mirosława i Antoniego

17.00   Msza św. szkolna w intencji Dzieci

18.00 I int. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla syna Romana w dniu kolejnej rocz. Urodzin i o łaski potrzebne w całej rodzinie

 II int. Za ++ Helenę Gryc w 3. rocz. śmierci, ojca Stanisława, siostrę Ryszardę Buczek, Eugenię i Leszka Berezów oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

————————————————————————————————-

Piątek – 09.02. – (1 Krl 11,29-32; 12,19; Ps 81,10-11b.12-15; Mk 7,31-37)

  6.30    Za ++ ojca Mariana i z rodzin : Szajda, Szozda, Pęczor, Kuziemskich i Kopałczyńskich

18.00  I int. Za ++ Andrzeja Szumańskiego w 25. rocz. śmierci, rodziców: Marię i Tadeusza brata Wiesława Szumańskich, Reginę i Jana Huber i wszystkich z rodziny Huber

              II int. Za ++ mamę Weronikę, siostrę Renatę i szwagrów: Norberta, Czesława i Władysława

Sobota – 10.02. – Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy – ( Krl 12,26-32; 13,33-

34; Ps 106,6-7a.19-22; Mk 8,1-10)

  6.30 Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

10.00 W intecji chorych oraz w podeszłym wieku

18.30 Za ++ parafian:-Eugenię Mular, Marię Michalską w 30. dzień po śmierci

          -Marię i Kazimierza Duchiewicz, rodziców z obu stron, Adelę Kowalczyk,

Stanisława Tomaszewskiego oraz o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Antosia Tomaszewskiego   

          -rodziców: Jadwigę i Władysława Kościuk i wszystkich z rodziny

-Janusza Wnęka w 9. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, siostrę Irenę, brata Henryka i szwagrów: Edwarda i Zbigniewa

-Karola Kropielnickiego w 28. rocz. śmierci, Anaztazję Kropielnicką i brata Władysława Kropielnickiego

-męża Mieczysława Bednarskiego w rocz. śmierci, rodziców: Mariannę i

Mariana Szopa i wszystkich z rodzin z obu stron

-rodziców: Czesławę i Bronisława Kozłowskich, szwagrów: Kazimierza i

Mariana; Łucję, Józefa, Henryka i Szymona Kozłowskich, męża i tatę Jana

Kozłowskiego

-rodziców: Andrzeja i Jadwigę Szymczykowskich, siostry: Zdzisławę Szymczykowską Irenę Pruszyńską i jej męża Andrzeja, Wandę Smolarek i jej męża Tadeusza, siostrzeńców: Marcina i Kazimierza Psyk, Stanisławę Czajka i za dusze czyśćcowe

-Stanisława Radomskiego w 11 rocz. śmierci i jego rodziców      -Zdzisławę Sołyga z okazji Urodzin

 VI Niedziela Zwykła – 11.02. – (Kpł 13,1-2,45-46; Ps 32,1b-2.5.11; 1 Kor 10.31-11,1; Mk 1,40-45)

   7.30 Za ++ Adama w 15. rocz. śmierci jego żonę Marię i syna Zbigniewa, rodziców: Teresę i Józefa, siostrę, braci i szwagrów, bratową, Annę Curzydło, ks. Franciszka i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Za ++ Mariannę Kusiek, Paulinę i Franciszka Błaszczak, Ireneusza, Marię i Ignacego Kocik, Helenę, Wacława, Jana, Czesława i Adama Skop, z rodzin:

Poprawa, Błaszczak, Wesoły, Kościelny i Chmiel; Krzysztofa, Stanisława i Cecylię Mania

 10.30   I int. Za ++ siostrę Stanisławę w rocz. śmierci, rodziców: Genowefę i Franciszka, brata Zbigniewa Prorok; Helenę, Jana i Jerzego Niemaczek 

   II int. Za ++ mamę Annę i ojca Władysława Jakubenko, dziadków z obu stron i

teściową Aurelię

 12.00 Za + córkę Agatę Michalską w dniu Urodzin

 13.15 W intencji rocznych dzieci: Juliana Dyla, Zuzanny Jankowskiej, Zuzanny

Żłobińskiej, Patryka Bonisławskiego, Olivera Gyszuwka, Nadia Lewandowska Ruchała, Alan Kacper Grzesiak, Kajetan Mieszkalski oraz  chrztu św. : Mai Aleskandry Kuflowskiej,  ich rodziców i chrzestnych

 15.00  Za ++ Kazimierza Kępińskiego w 16. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Kępińskich, Korczyńskich i Borusiewiczów

 16.00 Adoracja  do godz.18,30 / o 18.oo wspólna adoracja i zakończenie/

 18.30  Za ++ mamę Janinę Gosławską w rocz. śmierci, ojca i krewnych  

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 04.02 9.30 Za ++ mamę Lucję Langos, ojca Franciszka, 5 braci, dziadków oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Poniedziałek 6.45 Za ++ rodziców: Janinę i Władysława, brata Ludwika i bratową Barbarę Solskich
Wtorek 6.45 Za + Krystynę Kowalską (od członków grupy św. Józefa)
Środa 6.45 O dar nowych i świętych powołań do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
Czwartek 6.45 Za + Łukasza
Piątek 6.45 O Boże błogosławienstwo i opiekę Matki Bożej dla Marcela z okazji 17. Urodzin i błogosławienstwo Boże w rodzinie
Sobota 6.45 Za żyjących i zmarłych Parafian
Niedziela :11.02 9.30 Za + Bartosza

 

Brak możliwości komentowania