XII Niedziela Zwykła – 03 IX 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Pierwsza Sobota – 02.09. – (1 Tes 4,9-11; Ps 98(97),1.7-9; Mt 25,14-30)

18.00 Nabożeństwo

18.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wytrwałość dla Marianny Klatka w 70. Urodziny i zdrowie dla męża Antoniego, dzieci i wnuków

                   O łaskę trzeźwości dla Krzysztofa Gach, Boże błogosławieństwo i szczęśliwy wyjazd

O szybki powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ciężko chorego Damiana Wilk

  Za ++ parafian:-Agatę Wancel,   Zofię Witaszek w 30. dzień po śmierci, mamę Bronisławę, tatę Józefa, brata Jana i z rodziny

          -Józefę Czajkowską w 1. rocz. śmierci

-Ryszarda w 12. rocz. śmierci, Andzrzeja Świątków, rodziców z obu stron i brata Antoniego

-Zbigniewa Sierakowskiego w 3. rocz. śmierci, jego żonę Annę i wszystkich z rodzin: Sierakowskich, Klusików i Górkiewiczów

-rodziców: Stefana i Marię Szczepanik, rodzeństwo: Janinę, Stefana,

Eugeniusza i z rodzin z obu stron

-syna Bernadra Mysiura z okazji Imienin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

-mamę Bolesławę, tatę Józefa, brata Jana i z rodziny

-Bronisława Gromnickiego, Annę, Józefa i Mariana Gromnickich

-męża Kazimierza Wieczorek, mamę Mariannę i tatę Jana Dziedziców, teściów: Antoninę i Władysława Wieczorków, babcie i dziadków z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

-męża Bronisława Kubackiego w dniu Imienin i rodziców z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie i szczęśliwą podróż dla Małgosi

-matkę i żonę  Marię Kaluza, jej rodziców: Jana i Gertrudę Grzywoc, teściów i wszystkich z pokrewieństwa

-Jerzego Czaja w 4. rocz. śmierci, ojca Stefan i brata Jana Wolnych, teściów, Łucję Szymańską, Zofię i Stanisława Bujaków

XXII Niedziela Zwykła – 03.09. – (Jr 20,7-9; Ps 63(62),2-6.8-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27) 

  7.30 Za ++ męża Zbigniewa Węgrzyn w 15. rocz. śmierci, jego rodziców: Marię i Adama Węgrzyn, siostrę Łucję Garbowską w 3. rocz. śmierci, rodziców: Teresę i Józefa Chwołka, braci, szwagrów, bratową, ks. Franciszka, Annę Curzydło; Janinę, Stanisława i Piotra Tkacz

9.00 I int. Za ++ rodziców: Bronisławę i Piotra Twardoń, dziadków z obu stron, brata Henryka i szwagra Henryka Jaroszek

 II int. Msza św. Dziękczynna za tegoroczne plony, w intencji działkowiczów im T. Kościuszki, ich rodzin, o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i

osobistym oraz za ++ działkowiczów

10.30 Za ++ Stefana i Genowefę Mordal, rodziców i rodzeństwo z obu stron

12.00 I int. Za ++ matkę Stefanię, ojca Władysława, bratową Danutę, brata

Zygmunta, siostrę Kazimierę, brata Stanisława, szwagra Tadeusza, męża Ferdynanda Wojczyszyn  i z rodzin Kielar i Mazur

 II int. Za ++ Wiesława Jakubowskiego z okazji Urodzin, ojca Franciszka Jakubowskiego i ojca Jana Paszek

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Matyldy Joanny Paluch, Julii Natalii

Musiałek, Julii Marii Dyla, Szymona Krzysztofa Kliś, Leny Hanny Kwaśniewskiej, Igi Barbary Fabjan, Magdaleny Anny Kowalińskiej, ich rodziców i chrzestnych  oraz błogosławieństwo rocznego dziecka Oskara Andrzeja Jakóbczyka i dwuletniego Franciszka Paluch 16.00      Nabożeństwo

15.00  Za ++ Janinę Czajkowską w 1. rocz. śmierci, męża Wacława i syna Wiesława

18.30    Za ++ rodziców: Anielę i Floriana Witkowskich, brata Jerzego i wszystkich z rodziny  

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 04.09. – (1 Tes 4,13-18; Ps 96(95),1.3-5.11-13; Łk 4,16-30) 

  6.30 Dla uczczenia i uwielbienia Ducha Św. w sercach wszystkich ludzi świata

17.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci szkół podstawowych

18.00 I int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Maryi Niepokalanej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., o dar umocnienia wiary, pokoju, wytrwałości w cierpieniu i o zdrowie duszy i ciała dla Krystyny

Kostrzewa w 62. Urodziny i nieustanną opiekę Bożą dla całej rodziny

 II int. Za ++ rodziców: Kamilę i Henryka Buśko, dziadków: Annę i Władysława, dziadków: Łucję i Stanisława i wszystkich z rodziny

————————————————————————————————-

Wtorek – 05.09. – (1 Tes 5,1-6.9-11; Ps 27(26),1.4.13-14; Łk 4,31-37) 

  6.30 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące

18.00 I int. Za ++ rodziców: Józefę i Władysława Janusz, Stanisławę i Wacława Krawczyk, Jana Tomalika, Marcina i dziadków z obu stron

 II int. Za ++ Bronisława Wierzbickiego w dniu Imienin oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny, rodziny Piszczałków, Anny,

Andrzeja i Antosia Matlonków i dla całej rodziny

————————————————————————————————-

Środa – 06.09.– (Kol 1,1-8; Ps 52(51),10-11; Łk 4,38-44) 

  6.30 Za ++ rodziców: Helenę i Antoniego Lipietów, Stefanię i Franciszka Jasiak i z rodzin: Lipietów i Grelów

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 I int. Za ++ rodziców: Walerię i Jakuba, brata Edwarda, rodziców: Marię i Tomasza, braci: Henryka i Władysława i z rodziny Macowicz

  II int. Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

————————————————————————————————-

 

Pierwszy Czwartek – 07.09. – (Kol 1,9-14; Ps 98(97),2-6; Łk 5,1-11) 

  6.30 O powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych pochodzących z naszej parafii i posługujących przy Bożym Sercu

14.00 Ślub: Monika Muszańska i Mateusz Białoskórski

17.00 GODZINA ŚWIĘTA

18.00 I int. Za ++ Annę i Cezarego Kołosowskich w rocz. śmierci, męża Mieczysława i jego rodziców: Marię i Michała

II int. Za ++ Michalinę i Kazimierza Kijak, Wiktorię Bury i z rodzin: Kijaków, Urbanków i Bury

————————————————————————————————-

 Piątek – 08.09. – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚ. MARYI PANNY -(Mi 5,1-4a; lub Rz 8,28-30; Ps 13(12),6; Mt 1,1-16.18-23) 

  6.30 Za ++ Marię, Leokadię i Romana Fijałkowskich

18.00 I int. Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Milenki w 3. Urodziny i potrzebne łaski dla rodziców i dziadków

    II int. Za ++ Gertrudę Kaufman, rodziców i rodeństwo z obu stron

19.30  Msza św. młodzieżowa

————————————————————————————————-

Sobota – 09.09. – (Kol 1,21-23; Ps 54(53),3-4.6.8; Łk 6,1-5)

  6.30  Za Dusze w Czyśćcu cierpiące

12.00 Ślub: Marcelina Głuchy i Krystian Kabus

13.00 Ślub: Natalia Gadowska i Kamil Sumara

14.00 Ślub: Małgorzata Mendel i Michał Pietrucha

15.00 Ślub: Iwona Surowiak i Sebastian Szyczewski

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Justyny i Dariusza Marciniak w 5. rocz. Ślubu oraz za + Tadeusza Marciniak w dniu 73. Urodzin

  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mariana w 70. rocz. Urodzin i dla całej rodziny

O Bo ze błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Aniołów Strórzów w rodzinach Tarnawskich i Stasiaków

                   Za ++ parafian:-Emilę Olejnik, Adama Piekarek, Witolda Wilczyńskiego w               -Karola Grynda 1. rocz. śmierci

30. dzień po śnierci

  -męża Adolfa Szewczyka w 10. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz wnuka Szymona Gąglewicz

-Helenę Łotocką w 4. rocz. śmierci, dziadka Piotra, Krystynę Łotocką i wszystkich z rodziny

-syna Doriana, ojca Joachima i wszystkich z rodzin: Kuzaj, Kempfer, Jantos i Wolf

-rodziców: Annę i Stanisława Domagała i męża Stanisława Chwołka

-Mariana Kowalczyka w dniu Urodzin

-mamę Stefanię Sokół w 5. rocz. śmierci i ojca Jerzego Sokół w 20. rocz. śmierci

-Eugeniusza i Weronikę Dziuba, Zofię i Władysława Masłowskich

-brata Ryszarda Koźlińskiego i rodziców: Marię i Władysława

– o łaskę zbawienia dla taty Wiesława Tarnawskiego w 6. miesięcy po śmierci (od dzieci Justyny i Wojciecha z rodzinami)

-matkę i żonę Marię Kaluza, jej rodziców: Jana i Gertrudę Grzywoc, siostrę

Annę, teściów, wszystkich z pokrewieństwa i za dusze w czyścu cierpiące

————————————————————————————————-

XXIII Niedziela Zwykła – 10.09. – (Ez 33,7-9; Ps 95(94),1-2.6-9; Rz 13,8-10; Mt 18,1520) 

  7.30       Za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy z prośbą o powołania do

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i o zdrowie dla braci i sióstr z tego Zakonu

9.00 Za ++ ojca Mariana Skowron w  13 rocz śm.oraz ++ z rodzin Skowron i Szerląg

10.30    I int. Msza św. Dziękczynna za tegoroczne plony w intencji mieszkańców Gotartowa, rolników, ogrodników i ich rodzin, o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i osobistym oraz za ++ rolników o radość życia wiecznego

 II int. Za ++ rodziców: Annę i Stanisława Rozumek, brata Wiktora, siostrę Janinę i jej męża Bernarda, siostrzeńca Adama, babcie i dziadków z obu stron  

12.00 Za ++ syna Jacka Lech w 13. rocz. śmierci, męża Franciszka Lech,  jego rodziców i rodzeństwo, rodziców: Genowefę i Józefa Bogacz, brata Edwarda Bogacz i z rodziny oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

13.15 W intencji rocznych dzieci: Sary Dziedzic, Julii Zaskórskiej, Niny Kasprzak, Amelii Orzeszyna  i ich rodziców

15.00  Za ++ ojca Ryszarda Laszczyńskiego w 34. rocz. śmierci, brata Marka, babcię Katarzynę  i wszystkich z rodziny Laszczyńskich oraz o zdrowie i Boże blogosławieństwo w rodzinie

16.00 Nabożeństwo maryjne

18.30  Za ++ Józefa Pączko, rodziców: Elżbietę i Jakuba, siostry, braci, z rodziny

Wojtusiów, Irenę Sokołowską, rodziców: Eudokię i Adama Stefaniszyn, córkę

Annę i męża Adama Sokołowskich, córkę Marię Sokołowską, Annę i

Władysława Rychlickich oraz o zdrowie i Boże błogosławieńswo dla Olgi

————————————————————————————————- 

 

 

 

 

 

  INTENCJE W KLASZTORZE
Niedziela 03.09. 9.30 Za ++ Jerzego Białego w 4. rocz. śmierci i z rodzin z obu stron oraz o Boże błobosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Poniedziałek 6.45 Za ++ męża Jana Surmińskiego, rodziców: Tomasza i

Krystynę Doboszewskich, siostrę Rozalię Franków i jej męża i wszystkich z rodziny Surmińskich oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całej rodzinie

Wtorek 6.45 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Środa 6.45 O dar nowych i świętych powołań do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
Czwartek 6.45 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Piątek 6.45 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Sobota 6.45 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Niedziela :10.09.2017 9.30 Za + syna Łukasza Kowalczyk o radość życia wiecznego

 

Brak możliwości komentowania