XVI Niedziela Zwykła – 23 VII 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Sobota – 22.07. – Święto św, Marii Magdaleny – (Pnp 8,6-7; lub 2 Kor 5,14-17; Ps

63(62),2-6.8-9; J 20,1.11-18) 

18.00 Nabożeństwo

18.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Janiny i Michała w dniu Urodzin, dla Elżbiety i Piotra w 25. rocz. Ślubu oraz  dla Małgorzaty i Arkadiusza z rodziną

          Za ++ parafian:-Jolantę Drabicką, Jana Grobelnego, Zofię Dybka,

Franciszka Głogowskiego w 30. dzień po śmierci

          -Jana Kościańskiego w 1. rocz. śmierci

                   -mamę Janinę Smyrek w 1. rocz. śmierci i ojca Alfonsa Smyrek w 31. rocz. śmierci

  -ojca Tadeusza Kulik w 43. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny Kulików, dziadków: Katarzynę i Mikołaja Chorkawych

          -ojca Jana Chrzan w 19. rocz. śmierci i mamę Zofię Chrzan

-mamę Rozalię Olejnik w 17. rocz. śmierci, ojca Józefa, braci: Tadeusza i Jana i z rodziny

-rodziców: Teklę Nowak i Jana Gruszka, braci i dziadków z obu stron

-Tadeusza Łucewicz w 7. rocz. śmierci, braci: Józefa i Zdzisława i rodziców z obu stron

-rodziców: Marię i Alojzego Glomb, brata Rudolfa i z rodziny Szewczyk

-rodziców: Annę i Jana Popadiuk

-brata Jerzego Zawadzkiego w 5. rocz. śmierci, mamę Jadwigę Topornicką w 8. rocz. śmierci, mamę Zofię Zawadzką w 9. rocz. śmierci, ojców: Antoniego

Topornickiego, Romana Zawadzkiego i z rodzin z obu stron

-Andrzeja Antochów i ks. kanonika Zygmunta Curzydło

-mamę Janinę Szydłowską w 7. rocz. śmierci i mamę Ewę Szolka w 18. m-cy po śmierci

-Stefana Wikoszewskiego w 13. rocz. śmierci, szwagierkę Marię Kawkę i rodziców z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

-rodziców: Annę i Kazimierza Ziemiańskich, syna Łukasza Łukasik i z rodzin: Ziemiańskich, Łukasik i Bajrak oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących z tych rodzin

-mamę Annę Wypych w 17. rocz. śmierci, tatę Czesława w 13. rocz. śmierci z okazji Urodzin i Imienin i braci: Tadeusza i Jerzego

-rodziców: Stefanię i Piotra Pawłowskich, rodziców: Annę i Michała

Sokołowskich i z rodziny Dajczaków

-żonę Janinę Paciorek, rodziców: Aniele i Karola Paciorek, siostrę Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorek

————————————————————————————————-  XVI Niedziela Zwykła – 23.07. – (Mdr 12,13.16-19; Ps 86(85),5-6.9-10.15-16a; Rz 8,2627; Mt 13,24-43)

  7.30 Za ++ Zofię i Juliana Bar, Michalinę i Włodzimierza Dokupil i dziadków z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie

9.00 Za ++ rodziców: Annę i Edmunda Flejsierowiczów oraz o miłość w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców: Annę i Kazimierza Wolf, rodzeństwo i Stanisława Wasylczuk

      Obrzęd chrztu: Kacpra i Marcela Zapotocznych

12.00          I int. Za ++ ojca Stanisława Kępińskiego i wszystkich z rodziny       II int. W intencji kierowców ku czci św. Krzysztofa    

15.00  Za ++ ojca Stanisława Zajączkowskiego w 42. rocz. śmierci i mamę Mariannę Zajączkowską w 22. rocz. śmierci

16.00          Nabożeństwo  ————————————————————————————————-

18.30 Za ++ Krzysztofa Czaplickiego w dniu Imienin i z rodzin: Sekieta i Czaplickich  

Poniedziałek – 24.07. – Wspomnienie św. Kingi – (Wj 14,5-9a.10-18; Wj 15,1b-6; Mt 12,38-42) 

  6.30 Za ++ Helenę i Michała Tarnawskich i z rodziny

18.00 Za ++ Józefa, Barbarę i Walentego Lisów, Annę, Stanisława i z rodziny Panków i dziadków z obu stron oraz dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Lisów

————————————————————————————————-

Wtorek – 25.07. – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, apostoła  (2 Kor 4,7-15; Ps 126(125),1-6; Mt 20,20-28) 

6.30 Za ++ mame Cecylię Grzegorczyk w rocz. śmierci, ojca Franciszka, męża Wiesława, brata Romualda i bratową Krystynę

18.00 Za ++ Janinę w 24. rocz. śmierci, Franciszka i Henryka Słońskich i dziadków z obu stron

————————————————————————————————-

Środa – 26.07.– UROCZYSTOŚĆ św. ANNY, Matki Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki Diecezji Opolskiej – (2 Sm 7,1-5.8b-11.16; 1 Sm 2,1.4-8d; Mt 13,1017) 

  6.30    Za ++ rodziców: Jana i Annę, macochę Marię, brata Józefa i jego żonę Irenę, kuzyna ks. Józefa Kutermak, siostrę Zofię i jej męża Michała Ciepły, brata Jana

Kapusta, męża Kazimierza Socha, teściów: Michała i Marię Socha i szwagra Józefa Lech

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny, Ojca św., Episkopatu Polski, kapłanów naszej

parafii, Radia Maryja, telewizji „TRWAM” oraz święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

————————————————————————————————-

 

 

Czwartek – 27.07. – Wspomnienie św, Joachima, ojca NMP – (Wj 19,1-2.9-11.16-20b;

Dn 3,52-56; Mt 13,10-17) 

  6.30 Za ++ teściów: Marię i Franciszka Podstawa, męża Józefa, szwagra Pawła z żoną, z rodziny i za dusze czyśćcowe

18.00 O Boże błogosławieństwo dla  kapłanów posługujących przy Bożym Sercu, opiekę Matki Najświętszej  i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków Apostolatu Maryjnego oraz o radość wieczną dla ++ ks. Pawła Bembenka, ks. Franciszka i z Apostolatu Maryjnego

————————————————————————————————-

Piątek – 28.07. – (Wj 19,17;20,1-17; Mt 13,18-23) 

  6.30          Za ++ Alfonsa Grędzickiego w 24. rocz. śmierci, Józefę i Józefa Stanisławskich    oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Za ++ mamę Helenę Pawlak w 58. rocz. śmierci, Magdalene, Jana, Antoniego,

Joannę i Ludosławę Perlak, męża Wiesław Maj w 18. rocz. śmierci, Stanisława Moś i z rodzin: Perlak, Pawlak i Maj

————————————————————————————————-

Sobota – 29.07. – Wspomnienie św, Marty – (1 J 4,7-16; Ps 34(33),4-11; J 11,19-27 lub  Łk 10,38-42)

  6.30    Za ++ mamę Władysławę w 20. rocz. śmierci i ojca Konstantego Gerlasińskich , brata Jana, szwagra i chrzetną

12.00 Obrzęd chrztu: Olivera Gryszówka

13.00 Ślub: Agata Różycka i Piotr Wodara

15.00 Ślub: Barbara Skowronek i Paweł Panek

18.00          Nabożeństwo             :-syna Piotra Radwańskiego w 6 m-cy po śmierci

18.30  Za ++ parafian – + Stanisława Reng w 30 dzień po śmierci

          -Edwarda Kłosowskiego 1. rocz. śmierci

  -Teresę Pacek w 1. rocz. śmierci, braci: Tadeusza i Jana, siostrę Feliksę i wszystkich z rodziny: Banaśkiewiczów, Solarzy i Piszów

  -mamę Klementynę Szepeta w 1. rocz. śmierci, ojca Adama w 33. rocz. śmierci, brata Janusza, dziadków: Katarzynę i Włodzimierza i z rodziny Śliwa

          -Józefa Burek w 2. rocz. śmierci jego rodziców i rodzeństwo

-Andrzeja Krynickiego, ojca Augustyna i dziadków z obu stron

-Romualda Lenart w 11. rocz. śmierci, Tomasza, Jadwigę, Wiesława, Marka i

Adama Lenart, Danutę, Franciszka i Rozalię Jurkiewicz i za dusze w czyśćcu cierpiące

-męża, ojca i dziadka Antoniego Garbowskiego w 21. rocz. śmierci, rodziców: Martę i Eugeniusza Kisiel, teściów: Pulinę i Ludwika Garbowskich i z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

-Jana, Jadwigę i Bolesława Pośpiech, wnuczkę Sarę, męża Józefa i z rodzin z obu stron

-męża Andrzeja Bednarczyk w 11. rocz. śmierci, ojca Piotra Dera i Waltera Boc           -męża Stanisława Bulak, rodziców: Kazimierza i Marię, Jana i Anastazję

Sarnickich, braci: Edwarda, Władysława i Mariana, bratową, szwagra i zięcia Jana

-męża Zbigniewa Słuchockiego w 40. rocz. śmierci i z rodzin: Kozioł, Słuchockich i Czechowskich

-Janusza Owczarka w 16. rocz. śmierci (od żony) i z rodziny: Owczarek, Tabor i Buchta

-syna Jarosława Huk w 16. rocz. śmierci, męża Jerzego Huk i z rodzin z obu stron

-Ryszarda i Jerzego Strzelczyk i Józefa Baczyńskiego

-żonę Janinę Paciorek, rodziców: Aniele i Karola Paciorek, siostrę Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorek

-rodziców: Weronikę Magierowską w   2.   rocz. śmierci   i Henryka

Magierowskiego z okazji 89. Urodzin i za ich rodziców i rodzeństwo

-mamę Halinę Pośpiech w 7. rocz. śmierci, tatę Zygfryda Pośpiech, Jerzego,

Romana, Adama, Genowefę i Jana Pośpiech, Joannę, Stanisława i Teresę Chałupczyńskich i Mariana Fidyka w 7. rocz. śmierci

————————————————————————————————-

XVIII Niedziela Zwykła – 30.07. – (1 Krl 3,5.7-12; Ps 119(118),57.72.76-77.127-130; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52) 

  7.30 Dziękczynna za 25 lat życia zakonnego z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla córki s. Aurelii Kumon z okazji Urodzin

9.00 Za ++ rodziców: Marię i Józefa Niedźwieckich, Edwarda Niedźwieckiego, Tadeusza Skałeckiego, dziadków z obu stron i krewnych oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

10.30    Za ++ rodziców: Czesławę i Franciszka Wróblewskich ich rodziców i rodzeństwo oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie

12.00 Za ++ mamę Eugenię Czubrzyńską w 19. rocz. śmierci, ojca Henryka, brata Zbysława, teścia Stanisława w 6. rocz. śmierci i dziadków z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

15.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Gracjana Szpałka w 7. Urodziny i  potrzebne łaski dla rodziców i brata

16.00 Nabożeństwo

18.30 Za +Stanisława Reng w 30 dzień po śmierci

————————————————————————————————- 

 

 

 

 

 

 

  INTENCJE W KLASZTORZE
Niedziela 23.07. 9.30 Za ++ Zofię Hadryś w 16. rocz. śmierci, Józefa

Hadryś, Tadeusza Gacka w 13. rocz. śmierci, brata

Jana   i   szwagra Andrzeja   oraz    o   Boże

błogosławieństwo w rodzinie

Poniedziałek 7.15 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 7.15 Za + syna Krzysztofa w dniu Imienin o radość życia wiecznego
Środa 7.15 Za + mamę Annę Majewską w dniu Imienin oraz potrzebne łaski i zdrowie w rodzinie
Czwartek 7.15 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek 7.15 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 7.15 Msza św. dziękczynno-błagalna za dar powołania z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla s. Julity z okazji Imienin
Niedziela :30.07.2017 9.30 Za ++ Zofię i Roberta Kromp

 

Brak możliwości komentowania