XX Niedziela Zwykła – 20 VIII 2017

           INTENCJE MSZALNE

Sobota – 19.08. – (Joz 24,14-29; Ps 16(15),1b-2a.5.7-8.11; Mt 19,13-15)

18.00 Nabożeństwo

18.30     O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla syna Witolda Lycko w 50. Urodziny i jego córki Jennifer w 23. Urodziny

  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Szymona i Dawida Czyż z okazji 16. Urodzin i dla ich rodziców

O Boże błogosłwieństwo i szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii i o zdrowie dla jej dziecka

O Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Krystyny Kaliczak z okazji 70. Urodzin (od córki Doroty z rodziną)

          Za ++ parafian:-Stanisława Dajczak, Adolfa Skórę w 30. dzień po śmierci 

                   -Czesławę Nowak w 1. rocz. śmierci,  jej męża Piotra i synów: Marka i Józefa Nowak

          -Krystynę Garczyńską i rodziców: Stanisławę i Władysława Nowickich

-Marię, Mieczysława i Zofię Śliwka, Teresę Bogdańską, dziadków i dusze czyśćcowe

-Zofię Tas w rocz. Urodzin, rodziców i dziadków z obu stron, Leonarda Tas, Mariannę, Czesława i Zbigniewa Kołodziej

-mamę Irenę Błaszczyk w 7. rocz. śmierci, ojca Jana i ich rodziców

-Henryka

-Piotra Socha, Urszulę Glanowską, rodziców z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla żyjących

-ojca Piotra Bojarskiego w  6. rocz. śmierci jego rodziców, rodzeństwo i teściów

-rodziców: Tadeusza w 25. rocz. śmierci i Stefanię Zdebiak, rodziców z obu stron, siostry, szwagrów i siostrzenicę

-Halinę i Stanisława Stempel, Jana i Marię Matfijów

-Michała Bakalarczyka (od córki Michaliny z mamą)

-rodziców: Stanisławę i Ireneusza Marcinkowskich, dziadków: Zofię i

Władysława Marcinkowskich, Genowefę i Antoniego Dzięcioł, Krystynę i Jana

Dzięcioł, Józefę i Jana Migoń, Mariana i Grzegorza Marcinkowskich, Jerzego

Gadek, Helene i Eugeniusza Synowskich, Bronisława Czyż, Jana i Marię Czyż

-Jana i Mariannę Jędrysiak, Annę i Kazimierza Kaczmarzyk, Weronikę Papiór, siostrzeńca Jarosława Kaczmarzyk, Janinę i Alfonsa Smyrek

– męża Henryka Braguła w 4. rocz. śmierci, teściów: Emmę i Emila, rodziców: Adelę i Franciszka Garbowskich, brata Antoniego i bratową Stanisławę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-ojca Mikołaja Szymańskiego w 27. rocz. śmierci, mamę Olgę Szymańską, teściów: Władysława i Bronisławę Białek, dziadków z obu stron i wszystkich  z rodzin: Szymańskich, Białek i Jarczak oraz o Boże błogosławieństwo w chorobie dla Stanisławy

-Annę, Józefa, Mariana i Bronisława Gromnickich; Julię, Marka i Mariana Myśliwiec

-rodziców: Michalinę i Franciszka Antochów, Helenę Antochów, jej rodziców Małajny, z rodziny Mostowych i za dusze w czyśćcu cierpiące

XX Niedziela Zwykła – 20.08. – (Iz 56,1.6-7; Ps 67)66),2-3.5.8; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28) 

  7.30 Za ++ męża Ireneusza Pinkosz w 6. rocz. śmierci i jego rodziców: Genowefę i Bronisława Pinkosz

9.00 Za ++ ojca Józefa Brząkała w 29. rocz. śmierci, dziadków: Teodozję i Piotra Maksymowicz, Zofię i Piotra Brząkała i z rodziny

10.30    O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze  i rocznice małżeństwa: Marii i Jerzego Kijak (49), Czesławy i Andrzeja Babiarz (35), Joanny i Piotra Kijak (24), Elżbiety i 

Wojciecha Maszkowskich (20), Joanny i Sebastiana Osika (18),  Reginy i

Rafała Hadryś (17), Moniki i Piotra Noculak (15), Agnieszki i Tadeusza

Hołówka (12), Anny i Janusza Tomaszczyk (7),  Sylwii i Piotra Polak (5),

Sylwii i Jacka Babiarz (4), Barbary i Piotra Grzeczny (2)

     Błogosławieństwo rocznego dziecka: Wiktorii Polak   

12.00 Za ++ rodziców: Małgorzatę i Stanisława Wiktor, teściów: Aleksandrę i Władysława, babcie i dziadków z obu stron

15.00  Za ++ Józefa Pączko w 6. rocz. śmierci, rodziców: Elżbietę i Jakuba, siostry, baraci, rodziców: Eudokię i Adama Stefaniszyn, córkę Annę; Iwonę, Marię i Jana Sokołowskich oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Olgi

16.00 Nabożeństwo

18.30    Za ++ rodziców: Helenę i Jana Pierzchała i babcie z obu stron oraz o zdrowie w rodzinach: Pierzchała, Olek i Kwinta

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 21.08. – Wspomnienie św. Piusa X, papieża – (Sdz 2,11-19; Ps 106(105),34-37.39-40.43ab.44; Mt 19,16-22) 

  6.30 Za ++ dziadków Bezpałko, Karola Osika i Święcickich, aby Pan Bóg przyjął ich do swego królestwa miłości i pokoju

18.00 Za + żonę, matkę i babcię Ludwikę Petryszyn 19. rocz. śmierci

————————————————————————————————-

Wtorek – 22.08. – Wspomnienie NMP, królowej – (Iz 9,1-3.5-6; Ps 113(112),1-8; Łk 1,26-38) 

6.30 Za ++ ojca Romana Maj, matkę Józefę, z rodzin: Maj i Paciej, teściów, szwagierkę Czesławę Mąka i jej męża Zenona

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Leokadii w dniu Urodzin

————————————————————————————————-

Środa – 23.08. – (Sdz 9,6-15; Ps 21(20),2-7; Mt 20,1-16) 

  6.30 O radość wieczną dla + Heleny w 5. rocz. śmierci

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Jazłowieckiej i zdrowie dla Urszuli Kunaszewskiej w dniu 91. Urodzin

————————————————————————————————-  Czwartek – 24.08. – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, apostoła (Ap 21,9b-14; Ps 145)144),10-13b.17-18; J 1,45-51) 

  6.30 Za ++ męża Edwarda Szczekulskiego w 25. rocz. śmierci i rodziców z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 14.00 Ślub: Karolina Brzywczy i Dawid Świerczyński  

18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Helmuta Bazan w 80. Urodziny i potrzebne łaski w rodzinie

————————————————————————————————-

Piątek – 25.08. – (Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Ps 146(145),5-10; Mt 22,34-40) 

  6.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Joanny w dniu 75.

            Urodzin

18.00 Za ++ teściów: Benignę i Floriana Poprawa, Monikę i Piotra Skotnik i Bronisława Poprawa

————————————————————————————————-

Sobota – 26.08. – UROCZYSTOĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

CZĘSTOCHOWSKIEJ . (Prz 8,22-35; lub Iz 2,2-5; Ps 48(47),2-3b.9-11.13-15a; Ga 4,47; J 2,1-11)

  6.30 Za ++ Irenę Szmigiel w 19. rocz. śmierci i rodziców: Jana i Marię Firlej

14.00 Obrzęd chrztu: Olafa Damiana Kojka, Mai Balawender

15.00 Ślub: Magdalena Kaleta i Mariusz Wróbel

16.00 Ślub: Natalia Moskal i Janusz Kokoszka

18.00 Nabożeństwo

18.30  –O moc błogosławieństwa Trójcy Przenajświętszej i Wszystkich Świętych dla ks. Proboszcza i ks. Wikarych z podziękowaniem za modlitwę w intencji + Adama Piekarek

– o Boże błog. I opiekę MB oraz szybki powrót do zdrowia dla Haliny Pietras       ( od córki Katarzyny)

             Za   ++ parafian:-Danutę Chabasiewicz, Irenę Pruszyńską, Jacka

Wasiukiewicz w 30. dzień po śmierci

          -Krzysztofa Herman w 1. rocz. śmierci

          -Helenę Bobowską w 1. rocz. śmierci, Antoninę i Mieczysława Napp,

Bronisławę, Antoniego i Zbigniewa Ciołek, Klarę Karbczyńską

-męża Wiesława Klepacz i jego rodziców, brata Henryka, ojca Kazimierza Leśniewicz, matkę Wiktorię i bratową Elżbietę Leśniewicz

-Anielę i Kazimierza Czarny i Marię Muszyńską

-rodziców: Joannę i Józefa Łucewicz, braci: Zdzisława,Józefa i Tadeusza i z obu stron

-rodziców: Martę w 5. rocz. śmierci i Franciszka Wiendlocha

-rodziców: Józefa i Annę Preś, ciocię Stanisławę i dziadków z obu stron

-Włodzimierza Mateję

-mamę Irenę Jagieniak w 13. rocz. śmierci i męża Zdzisława

-Helenę Łabuda w 6. rocz. śmierci i z rodzin: Łabuda, Krzywińskich i Radwańskich

-teścia Stanisława Szymała, jego żonę Mariannę i ojca Karola Staliś

-Waldemara Nazar, Feliksa Andrusszyn i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej w rodzinie

–  mamę Bronisławę Kulesz w 8. rocz. śmierci, tatę Tadeusza, siostrę Zofię i z rodzin Bąk i Kulesz

–  Jadwigę, Kazimierza i Aleksandra Pajcz i za dusze w czyśćcu cierpiące

————————————————————————————————-

XXI Niedziela Zwykła – 27.08. – (Iz 22,19-23; Ps 138(137),1b-3.6.8bc; Rz 11,33-36; Mt

16,13-20) 

  7.30 Za ++ Tadeusza Zdebiak w 25. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, siostry, szwagrów i siostrzenicę

9.00    Za ++ Edwarda Kuchajewicz w 29. rocz. śmierci, jego żonę Irenę i wszystkich z rodziny: Kuchajewicz i Karaban

10.30 Intencja P Rzepecka

12.00 I int. Za ++ męża Jana Kamińskiego w 3. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stefanii w 71. Urodziny

     II int. Za + córkę Agatę Michalską  w 11. rocz. śmierci

15.00     Za ++ rodziców: Stefanię i Grzegorza Szpakowskich, brata Stefana,  jego żonę, Tatianę Ordyńską i jej męża

16.00 Nabożeństwo

18.30 O Boże błogosławieństwo dla  kapłanów posługujących przy Bożym Sercu, opiekę Matki Najświętszej  i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków Apostolatu Maryjnego oraz o radość wieczną dla ++ ks. Pawła Bembenka, ks. Franciszka i z Apostolatu Maryjnego

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 20.08. 9.30 Za żyjących i ++ Parafian
Poniedziałek 7.15 Za żyjących i ++ Parafian
Wtorek 7.15 Za żyjących i ++ Parafian
Środa 7.15 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla mamy i babci Marii Niewiarkiewicz z okazji 70.

Urodziny

Czwartek 7.15 Za żyjących i ++ Parafian
Piątek 7.15 Dziękczynna za 80. lat życia siostry Bożeny z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo na dalsze lata życia dla niej i całej jej rodziny
Sobota 7.15 Za żyjących i ++ Parafian
Niedziela :27.08.2017 9.30 Za żyjących i ++ Parafian

Brak możliwości komentowania