XXIII Niedziela Zwykła – 10 IX 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Sobota – 09.09. – (Kol 1,21-23; Ps 54(53),3-4.6.8; Łk 6,1-5)

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Justyny i Dariusza Marciniak w 5. rocz. Ślubu oraz za + Tadeusza Marciniak w dniu 73. Urodzin

  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mariana w 70. rocz. Urodzin i dla całej rodziny

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Aniołów Stróżów w rodzinach: Tarnawskich i Stasiaków

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Wiktorka, Wioletty, Zbigniewa, Krzysztofa i Wandy

          Za ++ parafian:-Emilę Olejnik, Adama Piekarek, Witolda Wilczyńskiego w

  1. dzień po śmierci

          -Karola Grynda 1. rocz. śmierci

  -męża Adolfa Szewczyka w 10. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron, wnuka Szymona Gąglewicz i zięcia Marka Winickiego

-Helenę Łotocką w 4. rocz. śmierci, dziadka Piotra, Krystynę Łotocką i wszystkich z rodziny

-syna Doriana, ojca Joachima i wszystkich z rodzin: Kuzaj, Kempfer, Jantos i Wolf

-rodziców: Annę i Stanisława Domagała i męża Stanisława Chwołka

-Mariana Kowalczyka w dniu Urodzin

-mamę Stefanię Sokół w 5. rocz. śmierci i ojca Jerzego Sokół w 20. rocz. śmierci

-Eugeniusza i Weronikę Dziuba, Zofię i Władysława Masłowskich

-brata Ryszarda Koźlińskiego i rodziców: Marię i Władysława

-o łaskę zbawienia dla taty Wiesława Tarnawskiego w 6. miesięcy po śmierci (od dzieci: Justyny i Wojciecha z rodzinami)

-matkę i żonę Marię Kaluza, jej rodziców: Jana i Gertrudę Grzywoc, siostrę Annę, teściów, wszystkich z pokrewieństwa i za dusze w czyścu cierpiące

-Mariana Kłonowskiego jego rodziców, brata Romana Kłonowskiego oraz o

zdrowie dla córki Ewy, zięcia i całej rodziny

————————————————————————————————-

XXIII Niedziela Zwykła – 10.09. – (Ez 33,7-9; Ps 95(94),1-2.6-9; Rz 13,8-10; Mt 18,1520) 

  7.30      Za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy, z prośbą o powołania do

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i o zdrowie dla braci i sióstr z tego Zakonu

9.00 Za ++ ojca Mariana Skowron w 13. rocz. śmierci i z rodzin: Skowron i Szerląg

10.30    I int. Msza św. Dziękczynna za tegoroczne plony w intencji mieszkańców Gotartowa, rolników, ogrodników i ich rodzin, o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i osobistym oraz za ++ rolników o radość życia wiecznego

 II int. Za ++ rodziców: Annę i Stanisława Rozumek, brata Wiktora, siostrę Janinę i jej męża Bernarda, siostrzeńca Adama, babcie i dziadków z obu stron  

12.00 I int. Za ++ syna Jacka Lech w 13. rocz. śmierci, męża Franciszka Lech,  jego rodziców i rodzeństwo, rodziców: Genowefę i Józefa Bogacz, brata Edwarda Bogacz i z rodziny oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

II int. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Natalii Sikorskiej z ok. 16 urodzin oraz potrzebne łaski dla całej Rodziny.

13.15 W intencji rocznych dzieci: Sary Dziedzic, Julii Zaskórskiej, Niny Kasprzak, Amelii Orzeszyna, Tomasza Bobowskiego, Szymona Wilk  i ich rodziców

15.00  Za ++ ojca Ryszarda Laszczyńskiego w 34. rocz. śmierci, brata Marka, babcię Katarzynę  i wszystkich z rodziny Laszczyńskich oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

16.00 Nabożeństwo

18.30  Za ++ Józefa Pączko, rodziców: Elżbietę i Jakuba, siostry, braci, z rodziny

Wojtusiów, Irenę Sokołowską, rodziców: Eudokię i Adama Stefaniszyn, córkę

Annę i męża Adama Sokołowskich, córkę Marię Sokołowską, Annę i

Władysława Rychlickich oraz o zdrowie i Boże błogosławieńswo dla Olgi

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 11.09. – (Kol 1,24-2,3; Ps 62(61),6-7.9; Łk 6,6-11) 

  6.30  Dziękczynna z podziękowaniem Matce Bożej Nieustającej Pomocy za 84. lata życia Otylii i Boże błogosławieństwo dla wnuka Pawła z okazji Urodzin

18.00 I int. Za ++ Władysława Borowskiego w rocz. śmierci, Łucję Borowską, Petronelę i Antoniego Bieda i rodziców: Stanisławę i Jana Bieda

  II int. Za ++ Andrzeja Dziewińskiego w 7. rocz. śmierci, Joannę, Stanisława i

Henryka Dziewińskich, Elżbietę Cirko i wszystkich z rodziny

————————————————————————————————-

Wtorek – 12.09. – (Kol 2,6-15; Ps 145(144),1b-2.8-11; Łk 6,12-19) 

6.30 Za + Stanisławę Hawrot w rocz. śmierci

18.00 I int. Za ++ męża Henryka Gierczyka w 3. rocz. śmierci i z całej rodziny

       II int. Za ++ Marka Kwicińskiego i z rodziny

————————————————————————————————-

Środa – 13.09. – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła – (Kol 3,1-11; Ps 145(144),2-3.1013; J 6,20-26) 

  6.30 Za ++ matkę Honoratę Idzior w 15. rocz. śmierci, ojca Lecha Idziora, brata Lecha Idziora i z rodzin z obu stron

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 I int. Za ++ Zuzannę Kubiak w rocz. śmierci i z rodziny

  II int. Za ++ rodziców: Marię i Henryka Zielińskich, siostrę Elżbietę, Marię i

Józefa Gadzieckich i z rodziny

Czwartek  – 14.09. – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – (Lb 21,4b-9; lub Ps 78(77),1-2.34-38; Flp 2,6-11; J 3,13-17) 

  6.30 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące

17.00 Msza św. szkolna w intencji Dzieci naszej Parafii

18.00 I int. Za ++ ks. Franciszka Strzelczyka, Stefana Strzelczyka, Bronisławę i Wojciecha Maksymów, Walerię, Teresę i Władysława Surowych

II int. Za ++ rodziców: Eugenię i Józefa Juszczyszyn, rodziców: Marię i Józefa Gottfried

————————————————————————————————-

Piątek – 15.09. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – (Hbr 5,7-9; Ps 31(30),2-6.15-16.20; J 19,25-27 lub Łk 2,33-35) 

  6.30     Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej o łaskę dla dobro czyniących i trwających w nałogach, o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich i radość wieczną dla zmarłych

18.00 I int. Za ++ ojca Karola Skulskiego w rocz. śmierci, mamę Marię, babcie, dziadków i z pokrewieństwa z obu stron

             II int. Za ++ Stanisławę Kiernicką w 4. rocz. śmierci, ojca Michała Kiernickiego i dziadków z obu stron

————————————————————————————————-

Sobota  – 16.09. – Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa – (1 Tm 1,15-17; Ps 113(112),1b-5a.6-7; Łk 6,43-49)

  6.30 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące

18.00 Nabożeństwo

18.30  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jakuba Biczysko w 20. rocz. Urodzin

  Z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla syna Adama Perużyńskiego w 18.

rocz. Urodzin

          Za ++ parafian:-Teklę Sałdak w 30. dzień po śmierci

          -Łucję Janik w 1. rocz. śmierci

-rodziców: mamę Anastazję i ojca Albina Gos, braci: Jana, Stanisław,

Mieczysława i jego żonę Zytę i z rodzin: Broszko, Łopat i Grocholskich, Alfreda Dydymskiego oraz o Boże błogoławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z tych rodzin

-Włodzimierza Strzelczyka w 23. rocz. śmierci, rodziców: Helenę i Piotra i z rodziny Wołodkiewicz

-Piotra Łoch w 56. rocz. śmierci

-Monikę Helios i rodziców z obu stron

-Bolesława Smereczyńskiego w 6. rocz. śmierci i z rodzin: Smereczyńskich i Kaczmarskich

-Aleksandrę Błaszczyk w 9. rocz. śmierci

-Leonarda Płaza i Różę Płaza w rocz. śmierci

-rodziców: Annę i Zbigniewa Semerda i z pokrewieństwa z obu stron

-męża Jerzego Huk w 2. rocz. śmierci, syna Jarosława Huk i z rodzin z obu stron

-syna Krzysztofa w 3. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Krzysztofa Weber, Zofię i Jana Kusiak

-męża Józefa Dutko w 60. rocz. śmierci jego rodziców i wszystkich z rodziny Ryguckich

-rodziców: Julię i Antoniego Brząkała, Mariannę i Piotra Dybek, Grzegorza i wszystkich z rodziny

-rodziców: Marię i Norberta Pelka, dziadków: Antoniego i Hildegardę Pelka, Jana i Barbarę Gurok i Elizabet Klajnert

————————————————————————————————-

XXIV Niedziela Zwykła – 17.09. – (Syr 27,30-28,7; Ps 103(102)1b-4.9-12; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35) 

  7.30 Za ++ matkę Janinę Moskalek w 8. rocz. śmierci, ojca Józefa Moskalek, szwagra Mariana Młynarczyka; Rozalię, Piotra i Emila Ciołek i Tomasza Jaroszczaka

9.00 Za ++ Józefa Pączko i jego rodziców: Elżbietę i Jakuba, teściów: Eudokię i

Adama Stefaniszyn i całej rodziny, siostrę Annę jej córkę i męża Jana Sokołowskich oraz o Boże błogosławieństwo dla Olgi Pączko w 89. Urodziny

10.30 O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze  i rocznice małżeństwa: Czesławy i Józefa Kłosińskich (50), Marianny i Jana Noga (50), Ewy i Jana (33), Marzeny i

Witolda Peruckich (26), Jolanty i Piotra Noga (20), Małgorzaty i Adriana

Norkowskich (12), Brygidy i Marcela Kostrzewa (3), Moniki i Aleksandra Gajda (2)

12.00 I int. Za + Franciszka Słodkowskiego z okazji 80. Urodzin

                  II int. Za wstawiennictwem św. o. Franciszka, z prośbą o Boże

błogosławieństwo dla braci i sióstr z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i o nowe powołania do Zakonu

15.00  Za ++ Józefę Sienkiewicz w 10. rocz. śmierci, jej ojca Józefa i męża Henryka Ciosk w 3. rocz. śmierci

16.00 Nabożeństwo

18.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Anety z rodziną

————————————————————————————————- 

 

 

 

 

 

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 10.09. 9.30 Za + syna Łukasza Kowalczyk o radość życia wiecznego
Poniedziałek 6.45 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Wtorek 6.45 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Środa 6.45 Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Czwartek 6.45 Msza św. dziękczynno-błagalna za dar powołania, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla  s. Kornelii  z okazji Imienin
Piątek 6.45 Za + Jerzego Fila w rocz. Urodzin
Sobota 6.45 Za + Helenę
Niedziela :17.09.2017 9.30 Za ++ Katarzynę Wójcik w 5. rocz. śmierci, męża Władysława i z rodzin: Wójcików i Herbutów

Brak możliwości komentowania