XXIII Niedziela Zwykła – 9 IX 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota – 08.09 – Święto Narodzenia NMP – (Mi 5,1-4a lub Rz 8,28-30; Ps 13,6; Mt 1,1-16.18-23) 

  6.30 Za ++ Marię, Leokadię i Romana Fijałkowskich

13.00 Ślub: Agnieszka Krynicka i Rafał Lasik

14.00  Ślub: Anna Michalak i Mariusz Bieniek

15.00 Obrzęd chrztu: Dominik Łukasz Szewczuk, Maksymilian Julian Surowiak

18.00 Nabożeństwo

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaskiprośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Małgorzaty i Arkadiusza Śliwińskich z okazji 20 rocz. Ślubu i dla całej rodziny

          Za ++ parafian:-Józefa Kosiec, Weronikę Jakubowską, Czesławę Lech,

Adama Michalak w 30 dni po śmierci 

          -Witolda Kornickiego w 30 dni po śmierci i żonę Krystynę

          -Andrzeja Kapałczyńskiego w 1. rocz. śmierci

          -Gertrudę Kaufman, rodziców i rodzeństwo z obu stron

-męża Adolfa Szewczyka w 11. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron, wnuka Szymona Gąlewicz i zięcia Marka Winickiego

-rodziców: Anastazję i Albina Gos, braci: Jana, Stanisława, Mieczysława i jego

żonę Zytę, z rodzin: Brożko, Chrocholskich, Łopuch i Alfreda Dydymskiego oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących

-babcię Helenę Łotocką w 5. rocz. śmierci, Piotra i Krystynę Łotockich i wszystkich z rodziny

-rodziców: Halinę i Zygfryda Pośpiech z okazji Urodzin, Genowefę, Jana,

Adama, Jerzego i Romana Pośpiech, Teresę i Stanisława Chałupczyńskich, Weronikę i Wiesława Radaczyńskich

-męża Karola Litner, córkę Iwonę Rojowską i rodziców z obu stron

-Karola Grynda w 2 rocz. śmierci

-Jarosława Olejniczak (od sąsiadów)

-Mariana Kowalczyka w dniu Urodzin

-Jerzego Białego w 5. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny

-męża Mariana Kłonowskiego i wszystkich z rodziny oraz o zdrowie dla całej rodziny

-rodziców: Helenę i Michała Gach, brata Mieczysława i jego żonę Helenę

-Irenę Wróbel (od sąsiadów)

-męża Józefa Jasińskiego, rodziców z obu stron i wszystkich z tych rodzin oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących

-++ rodziców Marię i Władysława Kozińskich oraz brata Ryszarda

 

 

 

 

XXII Niedziela zwykła – 09.09. – (Iz 35,4-7a; Ps 146,6c-10; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37)

   7.30 Za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy z prośbą o powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i o zdrowie dla braci i sióstr z tego Zakonu

9.00 Za ++ ojca Ryszarda Laszczyńskiego w 35 rocz. śmierci, brata Marka, babcię Katarzynę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

 10.30   I int. Msza św. Dziękczynna za tegoroczne plony, w intencji mieszkańców Gotartowa, rolników, ogrodników i ich rodzin, o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i osobistym oraz za ++ rolników o radość życia wiecznego

 II int. Za ++ rodziców: Annę i Stanisława Rozumek, brata Wiktora, siostrę Janinę i jej męża Bernarda, siostrzeńca Adama, babcie i dziadków z obu stron  

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej dla rodziny: Kalitanów, Orłowskich, Wasilewskich i Wojciechowskich i za ++ z tych rodzin

13.15 W intencji rocznych dzieci: Tymon Bończyński, Dawid Lityński, Agata Główka, Lucas Leiba, Zuzanna Szlagor i chrzest: Maja Listowska i ich rodziców i chrzestnych

 15.00 Za ++ syna Jacka Lech w 14. rocz. śmierci, męża Franciszka Lech jego rodziców i rodzeństwo, rodziców: Genowefę i Józefa Bogacz, braci: Czesława i

Edwarda Bogacz i z rodziny oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

16.00 Nieszpory

 18.30  Za ++ rodziców: Anielę i Floriana Witkowskich, brata Jerzego Witkowskiego i

wszystkich z rodziny           

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 10.09. – (1 Kor 5,1-8; Ps 5,5-7.12; Łk 6,6-11)

6.30  O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Natalii Sikorskiej w 17. Urodziny i dla całej rodziny

18.00  I int.Za ++ Władysława Borowskiego w rocz. śmierci, Łucję Borowską, Petronelę i Antoniego Bieda i rodziców: Stanisławę i Jana Bieda

 II int.Za ++ ojca Mariana Skowron, ojca chrzestnego Czesława i wszystkich z rodziny: Skowron i Szerląg

————————————————————————————————-

Wtorek – 11.09. – (1 Kor 6,1-11; Ps 149,1b-6a.9b; Łk 6,12-19)

6.30 Dziękczynna za 85 lat życia Otylii Kłos z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo i dla wnuka Pawła w dniu Urodzin

18.00 I int.Za ++ Andrzeja Dziewińskiego w 8. rocz. śmierci, Joannę, Stanisława i Henryka Dziewińskich, Elżbietę Cirko i wszystkich z rodziny

 II int.Za ++ męża Józefa Pączko w 8. rocz. śmierci, rodziców: Elżbietę i Jakuba, siostry: Stanisławę i Zofię, z rodziny: Zapoptocznych i Wojtusiów, rodziców: Eudokię i Adama Stefaniszyn, Annę i jej córkę Marię, syna Zbigniewa i jego córkę Iwonę, Annę Stefaniszyn, Jana i Stanisławę Litwinowicz, Franciszka Szajdę, Annę, Władysława, Piotra i Pawła Rychlickich, Annę

Stefaniszyn i jej mężów oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Olgi

Środa – 12.09. – (1 Kor 7,25-31; Ps 45,11.12.14-17; Łk6,20-26)

 6.30   Za + Stanisławę Hawrot w 11. rocz. śmierci

17.30  Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 I int.O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla wnuka Filipa Ślusarek zokazji 5. Urodzin

  II int.Za ++ Stanisławę Kiernicką w 5. rocz. śmierci, ojca Michała Kiernickiego i

dziadków z obu stron

————————————————————————————————-

Czwartek – 13.09. – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora

Kościoła – (1 Kor 8,1b-7.10-13; Ps 139,1b-3.13-14b.23.24; Łk 6,27-38)

  6.30 Za ++ matkę Honoratę Idzior w 16. rocz. śmierci, ojca Lecha Idziora, brata Lecha Idziora i wszystkich z rodziny z obu stron

17.00  Msza św. szkolna: W intencji Dzieci naszej Parafii

18.00     I int. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Wacława Ostrowskiego z okazji 70. Urodzin

  II int.Za ++ rodziców: Eugenię i Józefa Juszczyszyn, Marię i Józefa Gottfried

————————————————————————————————-

Piątek – 14.09. – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – (Lb 21,4b-9 lub Flp 2,6-11; Ps 78,1.234-38; J 3,13-17)

  6.30  Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Romana Słowińskiego w rocz. Urodzin

18.00 I int.Za ++ ojca Karola Skulskiego w rocz. śmierci, mamę Marię, babcie i dziadków i z pokrewieństwa z obu stron  

 Ii int.Za ++ ks. Franciszka Strzelczyka, Stefana Strzelczyka, Wojciecha Maksymów, Walerię, Teresę i Władysława Surowych

————————————————————————————————-

Sobota – 15.09 – Wspomnienia NMP Bolesnej – (Hbr 5,7-9; Ps 31,2-6.15.16.20; J 19,25-27)

  6.30          Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci przez   wstawiennictwo MatkiBożej Bolesnej o łaskę dla dobro czyniących i trwających  w nałogach, o łaskę dobrej śmiercidla wszystkich i radość wieczną dla

zmarłych

13.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Olgi StefaniszynPączko w 90. rocz. Urodzin oraz za ++ Józefa Pączko i jego rodziców: Elżbietę i Jakuba, teściów: Eudokię i Adama Stefaniszyn i całej rodziny, siostrę Annę jej córkę i męża Jana Sokołowskich i wszystkich z rodziny: Wojtusiów i Zapotocznych

14.00 Ślub: Karolina Szewczyk i Dawid Ciesielski

15.00 Ślub: Anna Witaszek i Sławomir Stępnik   

18.00 Nieszpory

18.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marii i Jana w 45 rocz. Ślubu i dla ich córek:

Marzeny i Agnieszki i wnuków: Dawida i Marcela

                   Za ++ parafian:-Kazimierza Kaczorowskiego, Irenę Wróbel w 30 dni po śmierci

          -Jerzego Tylkowskiego, Lucynę Wójcik w 1. rocz. śmierci

-Danutę Witowską w 1. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-męża i ojca Mariana, rodziców: Janinę i Jana, teściów: Marię i Andrzeja i wszystkich z rodziny: Skowron i Szerląg

-męża Jerzego Huk w 3. rocz. śmierci i syna Jarosława Huk w 17. rocz. śmierci

-Monikę Helios i rodziców z obu stron

          -Bronisławę Krawiec (od rodziny Strzała)

-Elżbietę Lis i Kazimierza Gaja

-syna Krzysztofa w 4. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

-Andrzeja Żukowicz w 3. rocz. śmierci

-Karola Oszczypko w 4. rocz. śmierci, dziadków: Józefa i Mariannę Oszczypko

-mamę Helenę i brata Jarka Sarnowskich w 10. rocz. śmierci i ojca Czesława

-Jerzego Czaja, Stefana i Jana Wolnego i teściów: Joannę i Wilhelma Czaja

-rodziców: Stanisława i Józefę Wawrzyniak, Henryka i Stefanię Mierzwiak, siostry: Leokadię Gąszczak i Mirosławę Nawrot

-Czesława Stachera w 26. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny: Stachera i Jadwiżyc

XXIV Niedziela zwykła – 16.09. – (Iz 50,5-9a; Ps 116,1b-6.8.9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35)

   7.30 Za ++ matkę Janinę Moskalek w 9. rocz. śmierci, ojca Józefa Moskalek,

Rozalię, Barbarę, Piotra i Emila Ciołek, Mariana Młynarczyk i Tomasza Jaroszczak

9.00 Za ++ Józefa Pączko i jego rodziców: Elżbietę i Jakuba, teściów: Eudokię i

Adama Stefaniszyn i całej rodziny, siostrę Annę jej córkę i męża Jana Sokołowskich i wszystkich z rodziny: Wojtusiów i Zapotocznych oraz o Boże błogosławieństwo dla Olgi Pączko w 90. Urodziny

 10.30   I int.O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze i rocznice małżeństwa:Irena i Czesław Kalinowscy (50), Genowefa i Julian Wrześniewscy (50), Marzena i Krzysztof Kalinowscy (20)

 II int.Za ++ rodziców: Longinę i Stanisława Wolarczyków ich rodziców i rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące

 12.00 I int. Za + Franciszka Słodkowskiego z okazji 81. Urodzin

    II int.Za + Henryka Gerczyka oraz o zdrowie dla całej rodziny

 15.00  Za ++ mamę Zofię Dereń w 2 rocz. śmierci, ojca Antoniego, rodziców i

rodzeństwo z obu stron

 16.00 Nabożeństwo

 18.30  Za ++ ojca Leona Kijak w 40. rocz. śmierci, matkę Janinę, braci: Bogdana, Mariana i Jana, siostrę Sabinę Dydak i teściową Marie Małaczyńską

 

  INTENCJE W KLASZTORZE
Niedziela 09.09. 9.30 Za ++ mamę Barbarę Borecką w 30 dni po śmierci, męża Mariana Boreckiego i wszystkich z rodziny z obu stron
Poniedziałek 6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 6.45 Za + Bartosza
Środa 6.45 Za + Henryka Strońskiego w 30 dni po śmierci
Czwartek 6.45 Do NSPJ i MB NP. z podziękowaniem za dobre wyniki leczenia z prośbą o dalsze dobre leczenie dla mamy

Zofii oraz o zdrowie dla całej rodziny

Piątek 6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 6.45 Msza św. dziękczynno-błagalna za dar powołania z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla  s. Kornelii  z okazji Imienin
Niedziela :16.09. 9.30 Za + Wiesława Wiejowskiego w 1. rocz. śmierci

 

Brak możliwości komentowania