XXVII Niedziela Zwykła – 08 X 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Pierwsza Sobota – 07.10. – Wspomnienie NMP Różańcowej – (Ba 4,5-12.27-29; Ps 69(68),33-37; Łk 10, 17-24)

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Edmunda z okazji 80. Urodzin,  dla Bianki z okazji urodzin i dla całej rodziny

  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Częstochowskiej i zdrowie dla Małgorzaty, Bożeny, Maksymiliana i Ryszarda

          Za ++ parafian: :-Walentynę Kaleta w 1. rocz. śmierci

          -Czesława Talarek w 1. rocz. śmierci, Stefanię i Tadeusza Marek

-siostrę Zofię w 23. rocz. śmierci, jej męża Michała Ciepły i z ich rodzin

-mamę Józefę Łabędzką, ojca Władysława, brata Józefa, szwagra Mirosława, babcie i dziadków z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących

-męża Krzysztofa Siekierskiego w 5. rocz. śmierci, jego ojca Michała, rodziców: Irenę i Franciszka Pośpiech, Henryka Olka i dziadków z obu stron

-rodziców: Mariannę Małolepszą w 25. rocz. śmierci i ojca Ludwika w 39. rocz. śmierci, Franciszka i Teodozję Reng i dziadków z obu stron

-męża Edwarda Mazur w 25. rocz. śmierci, rodziców: Józefę i Antoniego

Kowalskich, braci Tadeusza i Jana, teściów: Marię i Bolesława Mazur, Stanisława Mazur, szwagra Jana Majtczak i zięcia Mirosława Ręczmień

-Józefa Kudryk w 20. rocz. śmierci, żonę Mariannę Kudryk, Stefanię i

Kazimierza Rybarskich, Alicję i Mieczysława Wójcik i z rodziny

-Irenę Juszczak w 2. rocz. śmierci i teściową Krystynę Pleskot w 2. rocz. śmierci

-mamę Marię Wojtas w 17. rocz. śmierci i z rodzin zobu stron

-Ryszarda i Pawła Kliś,  dziadków i babcie z obu stron

-ojca Jana Hanowskiego

-syna Łukasza Małolepszego w 2. rocz. śmierci, Wacława, Stanisławę i Stanisława Herbeć, Jerzego i Stanisława Małolepszych, dziadków z obu stron i z rodziny

-męża Wiesława Witosa w 2. rocz. śmierci, rodziców: Helenę i Franciszka Witos i Kazimierza Leśniaka

-męża Krzysztofa Nowak 10. rocz. śmierci, tatę Henryka Wojdowskiego i Mieczysława Karpińskiego

-Mamę Marię Rędzikowską w 5 rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Łukasza Margoś (od koleżanek ze studiów)

-Stanisławę Garbowską w 10. rocz. śmierci i jej męża Antoniego, Marię i

Konrada Zaremba, Władysławę i Stefana Wyrwa, Janinę Wójcik, Genowefę

Getter, Kazimierę Kuflowską, Mariana Polaszczyka i Jana Pażonka

-ojca Teodora Woźny w dniu Urodzin, jego syna Józefa i wszystkich z pokrewieństwa

-Janinę, Anielę, Karola, Józefa, siostrę Błażeję i Franciszka Paciorków

-rodziców: Helene i Czesława Sarnickich, brata Jarka i z rodziny

————————————————————————————————-

XX VII Niedziela Zwykła – 08.10. – (Iz 5,1-7; Ps 80(79),9.12-16.19-20; Flp 4,,6-9; Mt 21,33-43 ) 

  7.30 Za ++ Antoninę i Jana Kostrzewa i z rodziny

9.00 I int. Za ++ rodziców: Ludwika i Zofię Bar, siostrę Katarzynę Krzyształowicz i jej

męża Kazimierza, męża Stanisława Chodor i z pokrewieństwa z tych rodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach

 II int. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla wszystkich moich dzieci z rodzinami, dla wnuków i prawnuków, córki Teresy, wnuczki Barbary i wnuka Mariusza w dniu Urodzin

10.30 Za + Jana Derkowskiego w 16. rocz. śmierci

12.00 I int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, dary Ducha Św., o dar wiary, miłości, rozumu, mądrości i pokoju, o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o dobry wybór drogi życiowej dla Magdy

Janowskiej w 18. Urodziny i nieustającą pomoc dla rodziny

   II int. Za + Wiesława Wiejowskiego (od współpracowników z ZSLT)

 13.15 W intencji rocznych dzieci: Oliwiera Fronia, Łukasza Kosińskiego, Michała Mamala, Hannę Gorzelak i ich rodziców

 15.00  Za ++ rodziców: Helenę i Adama Jankowskich, Mariana Słomskiego, Adama ,

Petronelę  i Mariana Janickich, Hieronima i Stanisławę Woźniak, Jadwigę

Twardą, Annę i Józefa Jankowskich, Józefę i Józefa Głogowskich, Marka i Kazimierza

 16.00 Nabożeństwo różańcowe

 18.30 Za ++ mamę Walerię Klein w 16. rocz. śmierci, ojca Jana i siostrę Leokadię

Stachowiak      

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 09.10. – Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa – (Jon 1,1-2,11; Jon 2,3-5.8; Łk 10,25-37) 

  6.30 Z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Franciszki i Arkadiusza, ich dzieci: Karoliny, Krzysztofa i Katarzyny i dla wnuków: Zosi, Wojtusia i Bogusia

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30    I int. Za ++ Mariannę i Franciszka Cymer, Elżbietę Cirko i wszystkich z rodzin z obu stron

 II int. Za ++ Alicję Matysiak w rocz. śmierci, rodziców: Stefanię i Stanisława Matysiak, siostry: Martę, Jadwigę, Danutę i Zofię, ojca Jana Kosmala i dziadków z obu stron

————————————————————————————————-   Wtorek – 10.10. – (Jon 3-1-10; Ps 130(129),1b-4.7b-8; Łk 10,38-42) 

6.30 Za ++ rodziców: Julię i Jana Konarskich i męża Kazimierza Szczepańskiego

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30 I int. O radość wieczną dla mamusi Adeli w 6. rocz. śmierci, taty Franciszka, męża Henryka, teściów: Emmę i Emila, brata Antoniego, bratową Stanisławę i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

           II int. Za ++ syna Krzysztofa Garbowskiego, żonę Helenę, z rodzin

Garbowskich i Szczygłów i szwagra Zygmunta Wojtyla

————————————————————————————————-

Środa – 11.10. – (Jon 4,1-11; Ps 86(85),3-6.9-10; Łk 11,1-4) 

  6.30 Za ++ Janinę Garbowską w 37. rocz. śmierci, Michalinę i Michała Garbowskich, Justynę i Michała Babiak i Tadeusza Krawczyk

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30    I int. Za ++ Henryka, Reginę i Jana Korzeniowskich i mamę Stefanię Stefańczyk

  II int. Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

————————————————————————————————-

Czwartek – 12.10. – (Ml 3,13-20a; Ps 1,1-4.6; Łk 11,5-13) 

  6.30 Za ++ siostrę Kamilę i Rudolfa Wodarz, rodziców: Wiktorię i Jana Składan, siostrę Janinę i Kazimierza Sucheckich i męża Władysława Ciroch 17.00  Msza św. szkolna w intencji Dzieci

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30    I int. Za ++ męża Józefa Kupskiego w 2. rocz. śmierci jego rodziców i rodzeństwo

II int. Dziękczynno-błagalna, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i zdrowie dla wnuka Borysa i potrzebne łaski dla całej rodziny

————————————————————————————————-

Piątek – 13.10. – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera – (Jl 1,1315;2,1-2; Ps 9,2-3.6.8-9.16 Łk 11,15-26) 

  6.30  Za ++ ojca Tadeusza Kubiak w 14. rocz. śmierci, matkę Helenę Kubiak i

          dziadków z obu stron 18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30 I int. Za ++ matkę Kazimierę Niemiec w 10. rocz. śmierci, ojca Stanisława, dziadków z obu stron i ich rodzeństwo, ciocię Teresę, wujka Stefana, dusze czyśćcowe i dzieci nienarodzone oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kewina Libera w dniu Urodzin

  II int. Za ++ córkę Urszulę w 11. rocz. śmierci i męża Stanisława Winkowskiego

————————————————————————————————-

 

 

Sobota  – 14.10. – (Jl 4,12-21; Ps 97(96),1-2.5-6.11-12; Łk 11,27-28)

  6.30 Za + Eulalię Szar

13.00 Ślub: Barbara i Karol Kalis

14.00 Ślub: Katarzyna Kupijaj i Kamil Andysz

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30     Za ++ parafian:-Andrzeja Kapałczyńskiego, Lucynę Wójcik, Danutę Witowską, Jerzego Tylkowskiego w 30. dzień po śmierci

          -Hilarego Zwiech w 1. rocz. śmierci

-rodziców: Helenę i Eugeniusza Butyńskich

-Mariana Szlęk w 7. rocz. śmierci, rodziców: Teofilę i Kazimierza Szlęk, rodziców: Leokadię i Wacława Kleszcz, siostrę Celinę Sztamblewską i szwagrów oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących

-Zofię i Edwarda Kowalik, Leonardę i Czesława Mojsiejewicz, Wacława

Mojsiejewicz, Stanisława i Jarosława Iwanickich

-Waltera, Ludwika i Łucję Strzelczyk, Annę i Pawła Grzesiak

-Mirosława Paradowskiego i z rodziny

-Jadwigę i Stanisława Wołczackich i braci: Jana, Stanisława i Józefa

-męża Bogusława Świątek w 3. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i wszystkich z rodziny

-męża Mariana Hipolit w 4. rocz. śmierci, wszystkich z rodzin: Hipolit i Szpak i brata Bronisława Szpak

-Genowefę Kamińską (od rodziny z Inowrocławia)

-Janinę, Anielę, Karola, siostrę Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-mamę Natalię Januszkiewicz w 13. rocz. śmierci, ojca Jana, braci Andrzeja i Jana i z rodziny

-rodziców: Pelagię i Władysława Giel, Pelagię i Jana Gąszczak, brata Edmunda Giel, szwagrów: Stanisława i Romana i krewnych z obu stron

-Zdzisławę Białae w 3. rocz. śmierci, Stanisława Białas, Józefa, Stefanię i Łucję Radaczyńskich

-Władysławę, Antoniego, Jadwigę, Ignacego i Mariannę Warga; Reginę,

Stanisława, Domicylę, Józefę i Antoniego Sciążko;Jana i Elżbietę Ciećka;

Mariannę, Dominika, Antoniego, Genowefę i Franciszkę Garbowskich, Henryka Chałupkę i Mariannę Kusiek

————————————————————————————————-

XXVIII Niedziela Zwykła – 15.10. – (Iz 25,6-10a; Ps 23(22),1b-6; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14) 

  7.30 Za ++ rodziców:  Łucję i Romana Jurczyk, z pokrewieństwa: Jurczyk i Prochota, Alojzego Winkler i Wiktora Melzer

9.00 I int. Za ++ Jadwigę i Jana Wojtowicz z okazji Imienin, rodziców: Antoniego i

Marię Lemantowicz i z rodziny oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie i dla Kamila i Patryka w 21. Urodziny

   II int. O zdrowie dla Julki, Różyczki, Arturka i Mii i ich rodziców i chrzestnych

Kos

10.30    O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze  i rocznice małżeństwa: Wandy i Ryszarda Wróblów (50), Teresy i Stanisława Niemaczek (50), Iwony i Jacka Baldych (25),

Sabiny i Wiesława Dybek (55), Jadwigi i Zygmunta Wilczyńskich (35), Ewelinę i Marcina Wilk (10)

12.00 I int. Za ++ Izabelę Klinger, szwagra Rafała i dziadków z obu stron

 II int. Za ++ Henryka Porowskiego, rodziców z obu stron, brata Leonarda, bratową, rodzeństwo, dziadków i z rodzin: Bałajewicz, Krzaklewskich i Porowskich

    Błogosławieństwo rocznego dziecka:  Michała Mamala

15.00  I int. Za + męża Wilhelma Krawiec w 5. rocz. śmierci oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

          II int. Za ++ rodziców: Władysławę i Józefa Szałańskich, brata, teściów:

Mariannę i Pawła Jarząb, bratowe: Janinę, Marię, Kazimierę i z całej rodziny

16.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30 O Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla pracowników Poczty, ich rodzin, rencistów i emerytów oraz o radość wieczną dla ++ pracowników

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 08.10. 9.30 Za + Stanisława Ruczaj w 1. rocz. śmierci
Poniedziałek 6.45 Za ++ rodziców: Rozalię i Stanisława Aleksandrowicz, Walerię i Jakuba Mamzer, męża Edwarda, siostry:

Krystynę, Janinę i Stanisławę, braci: Cezarego i

Waldemara i za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek 6.45 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marka i Anity Sokołowskich w 25. rocz. Ślubu oraz za + ojca Jana Sokołowkiego
Środa 6.45 Za żyjących i ++ Parafian
Czwartek 6.45 Za żyjących i ++ Parafian
Piątek 6.45 Msza św. dziękczynno-błagalna za dar powołania, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla s. Danieli z okazji Imienin
Sobota 6.45 Za żyjących i ++ Parafian
Niedziela :15.10.2017 9.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II o zdrowie dla Joanny i Marcina w 1 rocz. Ślubu i dla poczętego dziecka

 

Brak możliwości komentowania