XXX Niedziela Zwykła – 28 X 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota – 27.10. – (Ef 4,7-16; Ps 122,1b-2.4.5; Łk 13,1-9)

  6.30 O Boże błogosławieństwo dla  kapłanów posługujących przy Bożym Sercu, opiekę Matki Najświętszej  i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków Apostolatu Maryjnego oraz o radość wieczną dla ++ ks. Pawła Bembenka, ks. Franciszka i z Apostolatu Maryjnego

13.00 Ślub: Aleksandra Bombis i Krystian Bombis       

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Małgorzaty i Jerzego Gruszeckich z okazji 25. rocz. Ślubu

  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Heleny Dymitruk w 75. rocz. Urodzin

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Iwony Chwała w 50. rocz. Urodzin

Za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o szczęśliwą operację i zdrowie dla męża Wiesława prosi żona Zofia

  Za ++ parafian:-Władysławę Szajda, Franciszka Knittel, Józefę Gruszka w 30 dni po śmierci

          -Walerię Juszczyk w 30 dni po śmierci i Józefa Juszczyk

          -Annę Bebel, Zofię Opiała, Barbarę Chwał w 1. rocz. śmierci

  -dziadków: Elżbietę i Antoniego Królikiewicz, Jadwigę i Edwarda Bukowskich, rodziców: Halinę i Mieczysława Bukowskich, braci: Krzysztofa i Zygmunta i wszystkich z rodzin: Bukowskich i Królikiewicz oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących członków rodziny

-Wacława Rudnickiego i wszystkich z rodziny: Rudnickich i Tinclów

-Waldemara Dragon i jego żonę Małgorzatę i wszystkich z obu stron

-rodziców: Zofię i Stanisława Białek, braci: Bronisława, Jana i Krystiana,

szwagrów: Joachima Tyla Andrzeja Więckowskiego i Wiesława Gajdę oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wnuka Pawełka Musiał z okazji 7. Urodzin

-rodziców: Andrzeja i Jadwigę Szymczykowskich, siostry: Zdzisławę

Szymczykowską Stanisławę Hadamla i Irenę Pruszyńską i jej męża Andrzeja,

Wandę Smolarek i jej męża Tadeusza, siostrzeńców: Marcina i Kazimierza Psyk, Stanisławę Czajka i za dusze czyśćcowe

-Edwarda Bednarczyk w 5. rocz. śmierci i kolejną rocz. Urodzin i wszystkich z rodziny: Jankowy, Bednarczyk, Pelka i Pałamarz

-Elżbietę Gacmaga w rocz. śmierci

-Kazimierza Gadżała w 3. rocz. śmierci, rodziców i dziadków z obu stron

-rodziców: Anielę i Karola, Janinę, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-rodziców: Helenę i Władysława Miś, babcię Anielę Miś, mamę Władysławę Fioncek i brata Tadeusza Fioncek

-rodziców: Władysława i Stefanię Smereczyńskich, dziadków i babcie z obu stron: Jana i Marię, Stanisława i Stefanię, ciocię Olę, wszystkich z tych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

-Edwarda Pierzchała w 3. rocz. śmierci, syna Tomasza i rodziców z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

XXX Niedziela zwykła – 28.10. – (Jr 31,7-9; Ps 126,1b-6; Hbr 5,1-6; Mk10,46b-52)    7.30 Za ++ męża Jerzego Zgonina jego rodziców: Pawła i Rozalię i rodziców: Walerię i Władysława Kornaga

9.00    Za ++ synów: Romana Andrzeja i męża Mieczysława Helak, brata Mieczysława Biskup

 10.30  I int. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i zdrowie dla Alicji i Jensa Widhagen i dla całej rodziny  

 II int. Za ++ rodziców: Rozalię i Szymona Lechowicz, Mariannę i Bronisława Kaca i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących z rodziny

 12.00 I int. Za ++ mamę Jarosławę Kostuś w 3. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny  

  II int. Za matkę Annę Szeliga w 30 rocz. śmierci, ojca Kazimierza i dziadków

 15.00  Za ++ mamę Pelagię w 19. rocz. śmierci, tata Władysława, męża Antoniego, dziadków: Wiktorię i Piotra oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnucząt: Wiktorii i Dominika

 16.00 Nabożeństwo różańcowe

 17.00  Msza św. w intencji Głuchoniemych

 18.30  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Marzeny z okazji Urodzin i potrzebne łaski dla dzieci 

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 29.10. – (Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-4.6; Łk 13,10-17)

  6.30 Za ++ męża Kazimierza Socha z okazji Urodzin i z rodzin: Kutermak i Socha

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30 I int.  Za ++ rodziców: Franciszkę i Leona Witkowskich, dziadków z obu stron, chrzestnych, Jana Michalaka, Kazimierza Próba, Ludosławę Perlak, ks. proboszcza Franciszka Drendę, Jadwigę i Bernarda Wiecha, Alicję Konopka, i wszyskich z rodziny: Witkowskich i Polusów

   II int. Za ++ męża Ignacego Kostorz, rodziców, teściów i rodzeństwo

————————————————————————————————-

Wtorek – 30.10. – (Ef 5,21-33; Ps 128,1b-5; Łk 13,18-21)

6.30  Do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Tomasza Jung w 25. rocz. Ślubu i potrzebne łaski dla całej rodziny

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30 I int. Za ++ Barbarę i Stefana Kraszewskich  

 II int. Za ++ mamę Marię Kondarewicz w 12. rocz. śmierci, ojca Pawła i wszystkich z rodziny

 

Środa – 31.10. – (Ef 6,1-9; Ps 145,10-14.17; Łk 13,22-30)

 6.30     Za ++ córkę Lidię Godecką w 6 rocz. śmierci jej dziadków: Annę i Antoniego Muzyka, Franciszkę i Antoniego Godeckich

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00Nabożeństwo różańcowe

18.30 I int. Za ++ rodziców: Wiktora i Karolinę Czarny, Jana, Józefę i Marka Krzak i braci z obu stron

 II int. Za ++ rodziców: Helenę i Ludwika Mróz, dziadków z obu stron i

wszystkich z całej rodziny

————————————————————————————————-

Pierwszy czwartek – 01.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  – (Ap 7,2-

4.9-14; Ps 24,1-4b.5.6; 1 J3,1-3; Mt 5,1-12a)

  7.30     O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Katarzyny i Radosława w 4. rocz. Ślubu

9.00 Za ++ Bronisława, Marię, Bolesława i Jana Leligdowicz, Czesławę i Edwarda Kozak i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

10.30 O powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych pochodzących z naszej parafii i posługujących przy Bożym Sercu

12.00 Za ++ Daniela Cetnarskiego w rocz. śmierci,  rodziców z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żyjących z rodziny

18.00 Godzina św.

18.30    Za ++ ks. dziekana Zygmunta Curzydło, ks. prałata Władysława i s. Jolantę Sykułę   

————————————————————————————————-

Pierwszy piątek – 02.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – (Hi

  7.30 Za ++ Alfonsa Grędzickiego, rodziców z obu stron, rodzeństwo, sąsiadów, znajomych, ks. Marka Derebeckiego, Zofię i Albina Szortyka i za dusze czyśćcowe oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących

  9.00    I int. Za ++ Eugeniusza Adaszyńskiego w 12. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

 II int. Za ++ męża Józefa Jakubczyka, rodziców i dziadków z obu stron, z pokrewieństwa Ćwik, Noskiewicz, Jakubczyk i Sawickich i za dusze w czyśćcu cierpiące / ks. M. Jakubczyk

10.30 Za ++ rodziców: Sylwestra i Elżbietę Czekańskich

16.30 I int. Za ++ braci i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i za dusze w czyśćcu cierpiące

   II int. Za wszystkich zmarłych polecanych modlitwom Kościoła

17.45 Różaniec za zmarłych z wypominkami

18.30 Msza św. za zmarłych parafian od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

Pierwsza sobota – 03.11. – (Flp 1,18b-26; Ps 42,2.3.5; Łk 14,1.7-11)

  6.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup 

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30     O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Heleny Jurowicz z okazji 70. Urodzin

  Za ++ parafian: -Mariolę Szkaradek, Klemensa Hołówka, Alicję Syguła w 30 dni po śmierci

          -Romana Słowińskiego w 1. rocz. śmierci

  -męża Adama Tobiasz, rodziców: Bronisławę i Tadeusza, Katarzynę i Jana Gabrysiak, syna Bernarda, siostrę Eugenię i jej  córkę Annę Wójcik

          -męża Józefa Drobina

-syna Krzysztofa Kiszka w 3. rocz. śmierci, ojca Michała i teściów

-Marię i Henryka Zielińskich, Marię i Józefa Gadzieckich, siostrę Elżbietę, wszystkich z rodziny: Jaworskich i Bul, dziadków: Jaworskich i Zielińskich oraz o zdrowie i łaski Boże dla żyjących

-matkę Annę Zdobylak w 14. rocz. śmierci, ojca Karola Zdobylak, brata

Zbigniewa w 19. rocz. śmierci, wszystkich z rodziny: Zdobylak, Ardelli, Kotylak, Kowalskich i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o Boże

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z tych rodzin

-Leokadię Stachowiak i wszystkich z rodziny: Klajn i Stachowiak

-Stanisławę, Ludwika, Teresę i Jerzego Wójtowicz, Marię i Jana Kokowicz, Urszulę i Czesława Joachimiak, Eugeniusza Jabłońskiego, Teresę Pyszyńską i wszystkich z rodzin: Wójtowicz, Kokowicz i Szarek

-rodziców: Stanisławę i Pawła Jasik, Zofię i Józefa Chałupka, bratanicę Annę Jasik-Szymankiewicz i wszystkich z rodziny

-rodziców: Anielę i Karola, Janinę, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-męża Jana Salomon i jego rodziców, Mariannę i Jana Kaczmarzyk i

wszystkich z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących

-Adama Kachel w 10. rocz. śmierci i dziadków z obu stron

-mamę Stefanię Niedzielską w 8 rocz. śmierci, tata Kazimierza Niedzielskiego, wszystkich z rodziny i z rodziny Ślązak

-Karolinę i Władysława Jurczyk i wszystkich z rodziny: Jurczyk i Gwóźdź

-szwagra i wujka Jana Murzyńskiego (od rodziny Wawrzynkowskich)

-rodziców: Olgę i Mariana Oczowińskich i wszystkich z obu stron, Annę i Piotra Leszczyńskich, Genowefę Zbigniewa i Dariusza Kamińskich

-męża Józefa Pączko w 8. rocz. śmierci, rodziców: Elżbietę i Jakuba, siostry:

Stanisławę i Zofię, Jana Chowańskiego, wszystkich z rodziny: Wojtuś i

Zapotoczny, rodziców: Eudokię i Adama Stefaniszyn i ich dzieci, Annę Marię

Zbigniewa i Iwonę Sokołowskich, Franciszka i Annę Szajda, Annę i Władysława Rychlickich i za dusze w czyśćcu cierpiące

XXXI Niedziela zwykła – 04.11. – (Pwt 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51ab; Hbr 7,23-28; Mk12,28b-34)

   7.30 Za ++ mamę Weronikę Ziółkowską, ojca Władysława i brata Szczepana

9.00 Za ++ rodziców: Annę i Edmunda Flejsierowiczów oraz o miłość w rodzinie

10.30 I int. Za + ks. Radcę Franciszka Drendę w 2. rocz. śmierci

  II int. Za ++ Aleksadra Cybucha w 12. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

12.00 Za ++ syna  Andrzeja męża Ludwika Kaczor, rodziców z obu stron, z rodziny, Jakuba Kowalczyka i za dusze czyśćcowe oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Karol Ryszard Gąsiorowski, Maria Magdalena Grzybek, Agata Kinga Jarząb   ich rodziców i chrzestnych

15.00  Za ++ męża Gerharda Ciupke w rocz. Urodzin, rodziców: Elżbietę i Edmunda i z rodzin z obu stron oraz o potrzebne łaski w całej rodzinie

16.00 Różaniec za zmarłych

17.00  Msza św. w intencji Głuchoniemych

18.30  Z podziękowanie za otrzymane łaski z prożbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Dziedzic

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 28.10.          9.30 Za ++ rodziców: Izydora i Alojzę Rogowskich, Marię i

Piotra Smolińskich, rodziców: Helenę i Józefa Tworek,

Marię i Stanisława Dynasiewicz

Poniedziałek               6.45 Za ++ Tadeusza Łagiewa w 2. rocz. śmierci i jego

rodziców: Józefa i Józefę

Wtorek                         6.45 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza

Dobrzańskiego i dla całej rodziny  

Środa                           6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek                     9.30 W intencji ++ Sióstr św. Józefa

Piątek                          6.45 W intencji ++ z  rodzin Sióstr św. Józefa

Sobota                         6.45 Za zmarłych polecanych modlitwom Kościoła 

Niedziela 04.11.          9.30 Za ++ mamę Zofię Tarnawską jej męża Jana, synów:

Wiesława i Mariana i wszystkich z rodzin:

Tarnawskich i Zaklińskich

 

Brak możliwości komentowania