XXX Niedziela Zwykła – 29 X 2017

       INTENCJE MSZALNE

Sobota – 28.10. – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

– (Ef 2,19-22; Ps 19(18),2-5; Łk 6,12-19)

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marii i Kazimierza Grzywocz w 35. rocz. Ślubu

  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Marzeny z okazji Urodzin i potrzebne łaski dla dzieci

  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Łukasza Rataj z okazji 34. Urodzin

O Boże błogosłwieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy w dniu 70. Urodzin

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Jadwigi i Władysława

                   Za ++ parafian:-Tadeusza Kaliniaka, Łukasza Margoś w 30. dzień po śmierci

  -Franciszka Góreckiego w 30. dzień po śmierci, Pelagię i Władysława Domańskich, Bronisławę Mrozek, Agnieszkę, Kazimierę i Alfonsa Góreckich

          -Tadeusza Łagiewa, Jana Szymańskiego w 1. rocz. śmierci

          -Józefę jej męża Alfonsa Rybarczyk i z ich rodzin

-męża Kazimierza Socha z okazji Urodzin i z rodzin: Kutermak i Socha

-ojca Waldemara Dragon w 18. rocz. śmierci, matkę Małgorzatę i rodziców z obu stron

-rodziców: Zofię i Stanisława Białek, braci: Bronisława, Jana i Krystiana, szwagrów: Joachima Tyla i Andrzeja Więckowskiego

-męża, ojca, dziadka i pradziadka Karola Ulmer w dniu Urodzin

-rodziców: Władysława i Stefanię Smereczyńskich, dziadków i babcie z obu stron: Jana i Marię, Stanisława i Stefanię, ciocię Olę wszystkich z tych rodzin i  za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błobosławieństwo w rodzinie

-rodziców: Karolinę i Władysława Jurczyk w 3. rocz. śmierci i z rodzin Jurczyk i Gwóźd

-matkę Marię Lorek w 15. rocz. śmierci, ojca Pawła w 31. rocz. śmierci, braci, z pokrewieństwa i teściów: Teresę i Alfonsa Urban

-rodziców: Jana i Janinę Szerląg, męża Ryszarda Pokorę w 6. rocz. śmierci i

wszystkich z rodzin obu stron

-Macieja Piasta oraz o powrót do zdrowia dla Damiana Łysego

-Ewę Gruszecką w 3. rocz. śmierci

-rodziców: Helenę i Władysława Miś, babcię Anielę Miś, mamę Władysławę Fioncek, brata Tadeusza  Fioncek i wszystkich z rodzin z obu stron

-Ernę i Franciszka Kołeckich, Józefę i Władysława Baranowskich i z rodzin z  obu stron

-Bronisławę i Jana Tobis, Amelię i Zygmunta Rożałowskich, Marię Michalik i z rodzin z obu stron

-Janinę, Anielę, Błażeję, Karola, Józefa i Franciszka Paciorków

-Kazimierza Gadżała, rodziców: Zofię i Antoniego Cłapa, teścia Józefa Gadżała i teściową Olgę Skawińską

————————————————————————————————-

XXX Niedziela Zwykła – 29.10. – (Wj 22,20-26; Ps 18(19),2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40) 

  7.30 Za ++ męża Jerzego Zgonina, jego rodziców: Pawła i Rozalię i rodziców: Walerię i Władysława Kornaga

9.00    Za ++ synów: Romana, Andrzeja i męża Mieczysława Helak i brata Mieczysława Biskup

10.30 I int. Za ++ żonę Irenę Błaszczyk, rodziców z obu stron: Agnieszkę i Alojzego Bar, Irenę i Jana Błaszczyk, Leszka Bar i z rodziny

 II int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Jensa i Alicji Wildhagen i całej rodziny

12.00 I int. Za + syna Mariusza Strzelczyka w rocz. śmierci

 II int. Za ++ rodziców: Franciszkę i Leona Witkowskich, dziadków z obu stron,  chrzestnych, Jana Michalaka, Kazimierza Próba, Lutosławę Perlak, kuzynów i kuzynki, Jadwigę i Bernarda Wiecha, Alicję Konopka i wszystkich z rodzin Witkowskich i Polusów

    Błogosławieństwo rocznego dzieci:, Antoniny Suwczyk

15.00  Za ++ Teodora i Bronisławę August i ich syna Tadeusza, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

16.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30 Za ++ dziadków: Elżbietę i Antoniego Królikiewiczów, Jadwigę i Edwarda Bukowskich; rodziców: Halinę i Mieczysława, braci: Krzysztofa i Zygmunta i z rodzin: Królikiewiczów i Bukowskich oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla członków rodziny

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 30.10. – (Rz 8,12-17; Ps 68)67),2.4.6-7b.20-21; Łk 13,10-17) 

  6.30    Za ++ rodziców: Marię i Pawła, brata Andrzeja, z rodziny z obu stron i za dusze czyśćcowe

18.00 Nabożeństwo różańcowe

18.30 I int. Za ++ siostrę i szwagra Barbarę i Stefana Kraszewskich

 II int. Za ++ Wacław Rudnickiego w 38. rocz. śmierci, Joannę i Józefa i z rodzin: Rudnickich i Ticlów

————————————————————————————————-

Wtorek – 31.10. – (Rz 8,18-25; Ps 126(125),1b-6; Łk 13,18-21) 

6.30  Za ++ Lidię Godecką w 5. rocz. śmierci i jej dziadków: Annę i Antoniego Muzyka i Franciszkę i Antoniego Godeckich

18.30 I int. Za ++ Karolinę i Wiktora Czarny i braci: Jana i Józefa Krzak

 II int. Za ++ Henryka Zielińskiego w 1. rocz. śmierci, Marię Zielińską, siostrę Elżbietę, teściów: Józefa i Marię Gadzieckich i z rodzin z obu stron

Środa – 01.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – (Ap 7,2-4.9-14; Ps

24(23),1-4b.5-6; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12) 

  7.30 Za ++ Alfonsa Grędzickiego, rodziców z obu stron, znajomych i za dusze czyśćcowe oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących

9.00 Za ++ Bronisława, Marię, Bolesława i Jana Leligdowicz, Czesławę i Edwarda Kozak i z pozostałej rodziny z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

10.30    Za ++ mamę i babcię Stanisławę w 6. rocz. śmierci,  ojca i dziadka Tadeusza Radwańskich

12.00 Za ++ Daniela Cetnarskiego w rocz. śmierci,  rodziców z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żyjących z rodziny

14.00    Nieszpory za zmarłych w kościele MBWW i procesja na Cmentarz Komunalny

18.00    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.30    Za ++ ks. dziekana Zygmunta Curzydło, ks. prałata Władysława i s. Jolantę Sykułę

————————————————————————————————-

Pierwszy Czwartek – 02.11. – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH

ZMARŁYCH – (Dn 12,1-3; Ps 42(41),2-3.5; Ps 43(42),3-4; Rz 6,3-9; J 11,32-45) 

  7.30 O powołania Kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych pochodzących z naszej parafii i posługujących przy Bożym Sercu

  9.00 Za ++ Eugeniusza Adaszyńskiego w 10. rocz. śmierci i z rodziny

10.30 Za ++ męża Bronisława, rodziców z obu stron, krewnych, i z rodzin: Mazur, Toporowskich, Strom, Rewienko, Bocionek i za dusze w czyśćcowe

16.30 Za ++ z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich braci i sióstry i za dusze w czyśćcu cierpiące    

17.30 Różaniec za zmarłych podczas Godziny św.

18.30 Za ++ parafian od 01.11.2016r. do 31.10.2017r.

————————————————————————————————-

Pierwszy Piątek – 03.11. – (Rz 9,1-5; Ps 147,12-15.19-20; Łk 14,1-6) 

  6.30 O przemianę serc dla Radosława i Katarzyny i opiekę Matki Bożej i św.

          Antoniego dla syna

9.00         Za ++ męża Stanisława Chodor jego rodziców: Marię i Jana, braci: Zdzisława i          Władysława, rodziców: Zofię i Ludwika Bar, siostrzeńca Marka                               Jesionkowskiego 10. rocz. śmierci jego ojca Mariana, siostrzenicę Teresę i jej           rodziców: Katarzynę i Kazimierza Krzyształowicz i z pokrewieństwa

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ mamę Zofię Tarnawską w 20. rocz. śmierci jej męża Jana,  synów: Wiesława i Mariana i wszystkich z rodzin z obu stron

   II int. Za ++ rodziców: Janinę i Bolesława Patelskich i brata Tadeusza

19.30 W intencji EFFATHY w 6. rocznicę powstania

————————————————————————————————-

Pierwsza Sobota – 04.11. – Wspomnienie św. Karoja Boromeusza, biskupa – (Rz

11,1-2a.11-12.25-29; Ps 94(93),12-13a.14-15.17-18; Łk 14,1.7-11)

  6.30 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w int. Róż Różańcowych, Apostolatu Maryjnego, Apostolatu „Margaretka”, Stowarzyszenia Serca Pana Jezusa oraz za ++ z tych grup

16.00 Obrzęd chrztu: Hanny Zofii Koniak 

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30     Za ++ parafian: -Marię Kłujszo, Zdzisława Szczepaniaka, Czesławę Klinarowicz, Bogusława Gruszeckiego w 30. dzień po śmierci

          -męża Józefa Mstowskiego w 1 rocz. śmierci i córkę Elżbietę

          -Aleksadra Cybucha w 11. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

  -męża Józefa Drobina w 17. rocz. śmierci, brata Ludwika i jego żonę, rodziców: Annę i Michała Nowaków, Lucynę, Mieczysława i Macieja Nowaków i za dusze w czyśćcu cierpiące

-męża Adama Tobiasz, rodziców,  Bronisława i Tomasza, Katarzynę i Jana Gabrysiak, syna Bernarda, siostrę Eugenię i jej córkę Annę Wójcik

-ojca Izydora w 20. rocz. śmierci i mamę Alojzę Rogowskich, siostrę Marię i szwagra Piotra Smolińskich

-z rodzin: Fiałów, Czerwińskich, Jaremy, Piątkowskich, Mangold, Bochenek i Pawliszyn

-syna Krzysztofa Kiszka w 2. rocz. śmierci, ojca Michała i teściów

-rodziców: Agnieszkę i Alfonsa Jarczewskich, teściów: Helenę i Józefa Podgórskich, siostrę Mirosławę i brata Czesława Jarczewskich i wszystkich z rodzin z obu stron

-mamę Józefę Zaremba, brata Zbigniewa i z rodziny: Zaremba i Przyjacielskich

-żonę Leokadię Stachowiak w 10. rocz. śmierci, rodziców Franciszka i Walentynę Stachowiak i z rodziny: Stachowiak i Maćkowskich

-Jana Salomona, rodziców: Mariannę i Jana Kaczmarzyk i wszystkich z rodziny

-rodziców: Stanisławę i Pawła Jasik, Zofię i Józefa Chałupka, bratanicę Annę Jasik-Szymankiewicz i z rodziny

-Ewę Natońską w 25. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny

-Helenę Sodolską (od rodziny Mazurkiewicz)

-Adama Kachel i dziadków z obu stron

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-męża Karola Szacior w rocz. śmierci, jego rodziców i braci, rodziców: Franciszka i Apolonię

-Macieja Piniarskiego w 3. rocz. śmierci i jego żonę Kazimierę

-rodziców: Olgę i Mariana Oczowińskich z obu stron i rodziców: Annę i Piotra Leszczyńskich

————————————————————————————————-

 

 

XXXI Niedziela Zwykła – 05.11. – (Ml 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131(130),1-3; 1 Tes 2,7b-

9.13; Mt 23,1-12) 

  7.30 Za ++ mamę Weronikę Ziółkowską, ojca Władysława i brata Szczepana

9.00    I int. Za ++ rodziców: Annę i Edmunda Flejsierowiczów oraz o miłość w rodzinie

  II int. Za ++ Adama i Paulinę Pukajło ich rodziców i prawnuka Dominika oraz o

Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

10.30 I int. Za + ks. Radcę Franciszka Drendę w 1. rocz. śmierci  

 II int. Za ++ siostrę Annę Owczaczyk w dniu Urodzin, ojca Jarosława Owczaczyka w dniu Urodzin i mamę Irenę Owczaczyk w dniu Imienin

12.00 Za ++ syna  Andrzeja i męża Ludwika Kaczor, rodziców z obu stron, z rodzin i za dusze czyśćcowe oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

13.15 W intencji Chrztu Świętego dzieci: Michała Leona Paluszczaka, Zuzanny Szlagor , ich rodziców i chrzestnych

15.00  Za ++ męża Gerharda Ciupke w rocz. Urodzin, rodziców: Elżbietę i Edmunda i

z rodzin z obu stron oraz o potrzebne łaski w całej rodzinie

16.00 Różaniec za zmarłych

18.30    Za ++ męża Mieczysława Kubica, teścia Czesława Kubica, Antoninę i Stanisława Michalaków, Helenę i Walentego Olejnik

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 29.10.          9.30 Za ++ mamę Krystynę Sieja i ojca Antoniego i z rodzin

z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

Poniedziałek               6.45 Za żyjących i ++ Parafian

Wtorek                         6.45 Za ++ Stanisława Ruczaj w 1. rocz. śmierci i z rodzin:

Ruczaj, Mamzer i Macowicz

Środa                           9.30 W intencji ++ Sióstr św. Józefa

Czwartek                     6.45 W intencji ++ z  rodzin Sióstr św. Józefa

Piątek                          6.45 O nowe i święte powołania do Zakonu św. Józefa

Sobota                         6.45 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny

Dziedzic

Niedziela :05.11.2017 9.30 Za ++ Irenę, Bronisławę, Franciszka, Wojciecha,

Stanisława i Janinę Rydzik, z rodziny i za dusze w

czyśćcu cierpiące

 

Brak możliwości komentowania