XXXII Niedziela Zwykła – 12 XI 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Sobota – 11.11. – Wspomnienie św. Marcina zTours, biskupa – (Rz 16,3-9.16.22-27; Ps 145144),2-5.10-11; Łk 16,9-15)

  7.30 Za + tatę Władysława Bezpałko, aby Pan Bóg przyjął go do swojego królestwa pokoju i miłości

11.00          Msza św. w intencji Ojczyzny, władz samorządowych, całej społeczności     lokalnej oraz za wszystkich zmarłych i poległych w obronie Ojczyzny. 16.00          Za ++ pacjentów Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. o. Pio oraz o za  pogrążone w żałobie ich rodziny   

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30  Za ++ parafian:-Genowefę Zabierowską, Jana Kość, Alicję Faber-Preś, Stanisława Gronowskiego w 30. dzień po śmierci

          -Zbigniewa Jama w 6 m-cy po śmierci (od żony i syna)

          -Wiesława Kaczmarka, Matyldę Ochman-Ziębę w 1. rocz. śmierci  

          -Mariannę Łabędzką w 1. rocz. śmierci i z rodziny

  -ojca Stanisława Niemiec w 19. rocz. śmierci, mamę Kazimierę Niemiec, ciocię Ewę Kamińską w 2. rocz. śmierci, dziadków z obu stron, rodzeństwo i dusze czyśćcowe

-ojca Jana Szczepaniaka w 20. rocz. śmierci, mamę Marię, Zbigniewa Matuszewskiego i krewnych

-męża Jana Magnuckiego w 11. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Magnuckich, Grzesiaków, Kupczaków i za dusze w czyśćcu cierpiące

-ojca Stanisława Pelc, mamę Eugenię, dziadków: Annę i Pawła Wilk, Henrykę i Piotra Pelc i z rodzin z obu stron

-męża Józefa Rędzikowskiego w 21. rocz. śmierci, synów: Józefa i Ryszarda, synową Marię i z rodziny

-Rozalię Paszko w 92. rocz. Urodzin

-Wandę Hiczkiewicz w 14. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin z obu stron oraz o zdrowie dla całej rodziny

-Jerzego Włodarczyka w 20. rocz. śmierci

-Kazimierza Gadziałowskiego w. 8. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

-męża, ojca i dziadka Andrzeja Wolny z okazji Imienin i wszystkich z rodziny

-rodziców: Antoninę i Bronisław Nebelskich, bratową Katarzynę i z rodzin z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-rodziców: Helenę i Konstantego Cieszkowskich, z rodzin Kenigów i Mruków i  p. Błażejewską

-rodziców: Madyldę i Roberta Hein, braci: Henryka i Ernesta, bratowe: Wiesławę i Marię

-rodziców: mamę Stanisławę w dniu Urodzin i tatę Franciszka Dymałów, męża Zygfryda i córkę Barbarę Biegańskich, siostry, braci, bratowe, szwagrów i z rodzeństwa

————————————————————————————————-

XXXII Niedziela Zwykła – 12.11. – (Mdr 6,12-16; Ps 63(62),2-8; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13) 

   7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla córki Renaty z okazji Imienin

9.00 Za ++ Józefa Wolf, rodziców, rodzeństwo i Stanisława Wasylczuk

 10.30 Za ++ Elżbietę Leśko w 9. rocz. śmierci i rodziców z obu stron

 12.00   Za ++ wnuka Miłosza Toporowskiego, rodziców: Teklę i Antoniego Toporowskich, męża Edwarda Strom, teściów: Marię i Piotra Strom, krewnych z obu stron i znajomych

 13.15 W intencji rocznych dzieci: Michaliny Drozda, Marceliny Niemczuk, Jakuba Wypych, Antoniego Chmielewskiego, Mikołaja Czerwińskiego i ich rodziców

 15.00  I int. Za ++ Marię i Stanisława Dziamskich, Marię i Stanisława Noculak, brata Kazimierza, dziadków i chrzestnych

  II int. Za ++ rodziców: Genowefę i Władysława Ciemcioch, siostry Danutę Detyna i Wiesławę Hertman i z rodziny

 16.00         Różaniec za zmarłych  ————————————————————————————————-

 18.30  Za ++ Stanisłwa Buczek i rodziców: Franciszkę i Teofila Buczek    

Poniedziałek – 13.11. – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza. Izaaka i

Krystyna, pierwszych męczenników polskich – (Mdr 1,1-7; Ps 139(138),3-5.7-10; Łk 17,1-6) 

  6.30 O radość wieczną dla Kazimierza w 7. rocz. śmierci

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ męża Antoniego w 3. rocz. śmierci, rodziców: Teklę i Bronisława Broszko i teściów: Karolinę i Piotra Hrynyszyn

  II int. Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy

Stanisławy Duda z okazji 84. Urodzin oraz za ++ tatę Franciszka Duda z okazji Urodzin i wszystkich z rodziny

————————————————————————————————-

Wtorek – 14.11.– Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert – (Mdr 2,23-3,9; Ps 34(33),2-3.16-19; Łk 17,7-10) 

6.30 Za + Feliksa Zapora w rocz. śmierci

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. O opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Sfefani Załężnej w 86. Urodziny i o Boże błogosławieństwo w rodzinie

             II int. Za ++ Krzysztofa Hołówka w 11. rocz. śmierci, dziadków i Łukasza Juźwin

————————————————————————————————-

 

 

 

 

Środa – 15.11. – (Mdr 6,1-11; Ps 82(81),3-4.6-7; Łk 17,11-19) 

  6.30 Za ++ ojca Michała Mazur w 52. rocz. śmierci mamę Katarzynę, braci:

Kazimierza i Józefa, siostrę Marię, Agnieszkę, szwagra Kazimierza, bratową Zenonę; Reginę i Zygmunta Galis, babcie, dziadków z obu stron i siostrzeńców: Stanisława i Mariana

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ męża Pawła Górskiego w 49. rocz. śmierci, rodziców, rodzeństwo i dziadków z obu stron, bratową Barbarę Górską i synową Irenę

             II int. Za ++ rodziców: Annę i Stanisława Dubas, braci Tadeusza i Jana i z rodziny

————————————————————————————————-

Czwartek – 16.11. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

KATEDRALNEGO W OPOLU – (Ap 4,1-11; Ps 150,1-6;  Łk 19,11-28) 

  6.30    Za ++ męża Krzysztofa Oczyńskiego w 13. rocz. śmierci i jego rodziców: Irenę i Romana

17.00   Msza św. szkolna w intencji Dzieci

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ Bernardę i Jana Wiszniewskich, Ludwika Szczygła, brata Adama, rodziców: Walerię i Stanisława Szczygieł, Wandę, Stefana i Ryszarda Balas, Inesę i Stefana Hrynszyszyn

II int. Dziękczynna, z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Jakuba

————————————————————————————————-

Piątek – 17.11. – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – (Mdr 13,1-9; Ps 19(18),2-5b; Łk 17,26-37) 

  6.30 Za ++ męża Jerzego Szepeta w 1. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i

rodzeństwo

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ rodziców: Weronikę i Ksawerego Grabowskich, z rodziny: Grabowskich i Bućko i za dusze w czyśćcu cierpiące

             II int. Za ++ rodziców: Helenę i Ludwika Mróz, dziadków i babcie i krewnych z rodziny

————————————————————————————————-

Sobota  – 18.11. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy –

(Mdr 18,14-16;19,6-9; Ps 105(104),2-3.36-37.42-43; Łk 18,1-8)

  6.30 Za ++ matkę Janinę w 12. rocz. śmierci i ojca Tadeusza w 53. rocz. śmierci Oborskich i dziadków z obu stron

18.00 Różaniec za zmarłych

 

 

 

 

18.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Urszuli August w

  1. rocz. Urodzin

          Za ++ parafian:-męża Mieczysława Sztojko w 1. rocz. śmierci

          -Ferdynanda, rodziców, braci, Józefa i wszystkich z rodziny

-Jana Stelmaszek w 11. rocz. śmierci, jego córkę Weronikę Zalot i z rodzin Popowicz i Stelmaszek

-Teresę Brodzińską i wszystkich z rodziny

-rodziców: Kazimierę i Stanisława Hadam, dziadków: Stanisławę i Stanisława Adamczyk, siostrę Halinę i z rodziny

-męża Józefa Woś, syna Stanisława, córkę Irenę Skrzydeł i z rodziny: Leśner, Niezgodów i Skrzydeł

-Zofię Chałupko w 6. rocz. śmierci

-Jana Gierczyka w 4. rocz. śmierci

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-Martę Bawaj w 17.  rocz. śmierci, ojca Henryka Olek, z rodzin Bawaj i Olek, Sewerynę i Feliksa Wawrzynkowskich, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

-żonę, mamę i babcię Stanisławę Pawłowicz i z rodzin: Pawłowicz i Lesiewicz            -rodziców: Stefanię i Piotra Pawłowskich i z rodzin Dajczaków i Sokołowskich

-Karola Raiznera

-Alfreda Urbańskiego i z rodziny

————————————————————————————————-

XXXIII Niedziela Zwykła – 19.11. – (Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128(127),1b-5; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30) 

  7.30 Za + mamę Janinę Sosulską w 4. rocz. śmierci oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

9.00 I int. Za ++ matkę Weronikę Ziółkowską ojca Władysława i brata Szczepana   II int. Za ++ męża Józefa w 6. rocz. śmierci, rodziców: Jana i Rozalię, teściów: Juliana i Franciszkę, Alicję i Szymona  i wszystkich z rodzin z obu stron

10.30 I int. O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze  i rocznice małżeństwa Marii i Jana (40), Klaudia i Andrzej Boczek (18)

 II int. Za + córkę Beatę w 21. rocz. śmierci i z rodzin: Stachera, Kowalczyk, Klinowskich i Wizborus

12.00Za ++ Bolesława Mazur i z rodziny

15.00  Za ++ męża Jana Stelmaszek w 11. rocz. śmierci, córkę Weronikę Zalot, rodziców: Annę i Wojciecha Stelmaszek, Weronikę i Jana Popowicz i z tych rodzin

16.00 Różaniec za zmarłych

18.30 Za ++ ojca Michała mamę Julię i brata Jana Kwiatkowskich, rodziców z obu stron, szwagra Władysława Kuflowskiego, wujów: Józefa Piech i Kazimierza

————————————————————————————————- 

  INTENCJE W KLASZTORZE
Niedziela 12.11. 9.30 Za + mamę Elżbietę Wajda (od córki z rodziną)
Poniedziałek 6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 6.45 Za + Zofię Chałupka w 6. rocz. śmierci
Środa 6.45 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla zaręczonych synów
Czwartek 6.45 Za żyjących i ++ Parafian
Piątek 6.45 W intencji Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z okazji wspomnienia patronki dzieł miłosierdzia św. Elżbiety
Sobota 6.45 Za żyjących i ++ Parafian
Niedziela :19.11.2017 9.30 Za + ks. Franciszka Drendę w 1. rocznicę śmierci (od wspólnoty rodzin kapłanów i sióstr zakonnych)

 

Brak możliwości komentowania