XXXIII Niedziela Zwykła – 19 XI 2017

           INTENCJE MSZALNE

 

Sobota  – 18.11. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy –

(Mdr 18,14-16;19,6-9; Ps 105(104),2-3.36-37.42-43; Łk 18,1-8)

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Urszuli August w 60. rocz. Urodzin

  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zdzisławy i dla rodzin: Rybak i Mysiura

  Za ++ parafian:-ks. proboszcza Franciszka Drendę w 1. rocz. śmierci (od chóru Corda Cordi)

          -męża Mieczysława Sztojko w 1. rocz. śmierci

          -Ferdynanda, rodziców, braci, Józefa i wszystkich z rodziny

-Jana Stelmaszek w 11. rocz. śmierci, jego córkę Weronikę Zalot i z rodzin Popowicz i Stelmaszek

-Teresę Brodzińską i wszystkich z rodziny

-rodziców: Kazimierę i Stanisława Hadam, dziadków: Stanisławę i Stanisława Adamczyk, siostrę Halinę i z rodziny

-męża Józefa Woś, syna Stanisława, córkę Irenę Skrzydeł i z rodzin: Leśner, Niezgodów i Skrzydeł

-Zofię Chałupka w 6. rocz. śmierci

-Jana Gierczyka w 4. rocz. śmierci

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-Martę Bawaj w 17.  rocz. śmierci, ojca Henryka Olek, z rodzin Bawaj i Olek, Sewerynę i Feliksa Wawrzynkowskich, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

-żonę, mamę i babcię Stanisławę Pawłowicz i z rodzin: Pawłowicz i Lesiewicz

-rodziców: Stefanię i Piotra Pawłowskich i z rodzin: Dajczaków i Sokołowskich

-Karola Raiznera

-Alfreda Urbańskiego i z rodziny

-córkę Agnieszkę Sokół, rodziców: Zofię i Franciszka Czernik, brata Józefa Czernik i męża Pawła Patyk

————————————————————————————————-

XXXIII Niedziela Zwykła – 19.11. – (Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128(127),1b-5; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30) 

  7.30 Za + mamę Janinę Sosulską w 4. rocz. śmierci oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

9.00 I int. Za ++ matkę Weronikę Ziółkowską, ojca Władysława i brata Szczepana   II int. Za ++ męża Józefa w 6. rocz. śmierci, rodziców: Jana i Rozalię, teściów: Juliana i Franciszkę, Alicję i Szymona  i wszystkich z rodzin z obu stron

10.30 I int. O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze i rocznice małżeństwa Marii i Jana (40), Klaudii i Andrzeja Boczek (18)

 II int. Za + córkę Beatę w 21. rocz. śmierci i z rodzin: Stachera, Kowalczyk, Klinowskich i Wizborus

12.00Za ++ rodziców: Oksanę i Bolesława Mazur i z rodziny

15.00  Za ++ męża Jana Stelmaszek w 11. rocz. śmierci, córkę Weronikę Zalot, rodziców: Annę i Wojciecha Stelmaszek, Weronikę i Jana Popowicz i z tych rodzin

16.00 Różaniec za zmarłych

18.30 Za ++ ojca Michała mamę Julię i brata Jana Kwiatkowskich, rodziców z obu stron, szwagra Władysława Kuflowskiego, wujków: Józefa Piech i Kazimierza

————————————————————————————————-

Poniedziałek – 20.11. – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera – (1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Ps 119(118),53.61.134.150.155.158; Łk 18,35-43) 

  6.30 Za ++ Krystynę Kurc i z rodziny

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ z rodziny Zaremba: Józefa, Piotra, Teklę, Marię, Jadwigę i Marię; z

rodziny Turko: Martę, Jana, Michała, Katarzynę i Franciszka; Józefa Szydełko, z rodziny Sypko: Piotra, Zofię, Marię, Antoniego, Annę i Adama; Paulinę i Edwarda Markowicz; Annę i Marię Krajewskie

        II int. Za ++ Juliana Tobiasz w 27. rocz. śmierci, rodziców: Stefanię i

Stanisława Tobiasz, ciocię Krystynę Tobiasz, rodziców: Michała i Stanisławę  Kiernickich i dziadków z obu stron

————————————————————————————————-

Wtorek – 21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP – (2 Mch 6,18-31; Ps 3,2-7; Łk 19,1-10) 

6.30 Za ++ ojca Władysława Tomaszewskiego w 7. rocz. śmierci, brata Stanisława i dziadków z obu stron

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za + ojca Andrzeja Włodarczyka w 7. rocz. śmierci

 II int. Za ++ męża, ojca i dziadka Michała Siekierskiego w 15. rocz. śmierci i

jego syna Krzysztofa w 5. rocz. śmierci

————————————————————————————————-

Środa – 22.11. – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – (2Mch 7,1.20-

31; Ps 17(16),1.5-6.8.15; Łk 19,11-28) 

  6.30    Za ++ rodziców: Mariannę i Bernarda Kusiek, Kazimierę i Stanisława Zwolińskich

17.30    Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za wstawiennictwem Św. Cecylii za wszystkich członków Chóru parafialnego, naszych organistów, orkiestry, scholii i wszystkich muzyków kościelnych o Boże błogosławieństwo w służbie Kościołowi i z życiu osobistym

 II int. Za ++ ojca Franciszka Grzegorczyka w 17. rocz. śmierci, mamę Cecylię, męża Wiesława, brata Romualda i bratową Krystynę

————————————————————————————————-

Czwartek – 23.11. – (Mch 2,15-29; Ps 50(49),1b-2.5-6.14-15; Łk 19,41-44) 

  6.30    Za ++ dziadka Stanisława w 45. rocz. śmierci, z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00   Msza św. szkolna w intencji Dzieci

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ rodziców: Antoniego i Annę Paliwoda, siostrę Ewę, braci: Adama i Franciszka, z rodzin  z obu stron i matkę chrzestną

II int. Za ++ męża Bernarda, rodziców z obu stron: Kostrzewa i Chmielnickich, braci: Henryka, Stanisława i Bernarda i bratową Marię

————————————————————————————————-

Piątek – 24.11. – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i

towarzyszy – (1 Mch 4,36-37.52-59; 1 Krn 29,10b-12; Łk 19,45-48)    6.30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 I int. Za ++ Janinę Stankiewicz i Stefanię Juraszek

 II int. Za ++ rodziców: Janinę i Kazimierza Gryczyńskich i z rodzin obu ztron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

19.30 Msza św. dla przygotowujących się do bierzmowania

————————————————————————————————-

Sobota – 25.11. – (1 Mch 6,1-13; P 9,2-4.6.16.19; Łk 20,27-40)

  6.30 Do Bożej opatrzności i Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary i moc Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla zięcia Marcina w 34. Urodziny

18.00 Różaniec za zmarłych

18.30 Za ++ parafian:-Janusza Góreckiego, Annę Bebel w 30. dzień po śmierci

          -Janinę w 1. rocz. śmierci, Franciszka i z rodzin: Biegańskich i Mazurkiewicz

  -Marię Służalec w 1 rocz. śmierci, jej męża Mariana, rodziców i krewnych z obu stron

                   -Stanisława Buczkowskiego w 29. rocz. śmierci, matkę Annę Buczkowską i z rodziny

          -Józefa Krzyśków w 25. rocz. śmierci

-syna Krzysztofa i za dusze w czyśćcu cierpiące

-mamę Annę w 40. rocz. śmierci, ojca Antoniego, brata Władysława, siostrę

Stefanię, siostrzeńca Janusza i bratową Marię Radwańskich, szwagra

Wacława Sondek i teściów: Cecylię i Franciszka Chowaniak oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

-męża Jana Kornaga, jego rodziców: Władysławę i Edwarda Bzdok, dziadków: Helenę i Franciszka Pawłowskich i zięcia Bogusława Hudzik

-Bronisława Czyż w rocz. śmierci i wszyskich z rodziny

-Antoninę w 5. rocz. śmierci, Genowefę, Franciszkę, Tomasza, Mariannę,

Dominika, Antoniego Garbowskich; Reginę, Stanisława, Domicylę, Józefę i

Antoniego Ściążko; Władysławę, Antoniego, Ignacego, Jadwigę i Mariannę Warga, Jana i Elżbietę Ciećka, Henryka Chałupka i Danutę Witowską

-Janinę, Anielę, Karola, Błażeję, Józefa i Franciszka Paciorków

-Barbarę Nawrot w 18. rocz. śmierci i z rodziny

-Stefanię i Edwarda Koniecznych i z rodzin: Koniecznych i Nowak

-Zdzisławę Sołyga z okazji Imienin

————————————————————————————————-

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – .26.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA – (Ez 34,11-12.15-17; Ps 23(22),1b-3.5-6; 1 Kor 15,2026.28; Mt 25,31-46) 

  7.30 Za ++ matkę Helenę Krupicką w 8. rocz. śmierci i ojca Jana w 32. rocz. śmierci

9.00         Za ++ męża i ojca Idziego Kupczaka, rodziców: Pelagię i Antoniego Bednarczuk, teściów: Marię i Wincentego Kupczaków i z pokrewieństwa

10.30 I int. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kolejarzy węzła Kluczbork i ich rodzin, emerytów i za ++ pracowników kolei i poświęcenie sztandaru

  • Za ++ tatę Zenona Dudzińskiego w 45. rocz. śmierci, mamę Marię, dziadków z obu stron, z rodzin Dudzińskich i Kosiorowskich, teściów: Cecylię i

Władysława Zawadzkich i Ludwika Kozak  

  • Za ++ Teresę Sobok w 3. rocz. śmierci jej męża Juliana i rodziców z obu stron

12.00 I int. Za ++ Helenę i Leopolda Muszańskich i z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

 II int. Za ++ męża Zbigniewa Prorok w dniu Urodzin, rodziców: Magdalenę i Tadeusza Wojtoń, teściów: Franciszka i Genowefę Prorok i z rodziny

15.00  Za ++ męża Józefa Marcinowskiego w 28. rocz. śmierci,  rodziców z obu stron, dziadków i siostry: Jadwigę, Janinę i Marię

16.00 Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla

18.30 Za ++ męża Franciszka Jakubowskiego, syna Wiesława, córkę Krystynę, rodziców z obu stron i brata Władysława

————————————————————————————————-

INTENCJE W KLASZTORZE

Niedziela 19.11. 9.30 Za + ks. Franciszka Drendę w 1. rocznicę śmierci (od wspólnoty rodzin kapłanów i sióstr zakonnych)
Poniedziałek 6.45 Intencja Sióstr
Wtorek 6.45 Za żyjących i ++ Parafian
Środa 6.45 Za + męża Wiesława Olek w 1. rocz. śmierci
Czwartek 6.45 Za ++ Józefa Kociubińskiego w 55. rocz. śmierci z rodzin: Kociubńskich, Wajdów, Świdrów, Nazarewicz, Trojanowskich, Szewczyków, Karasiwiczów, ojca

Piotra i za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek 6.45 Za + Małgorzatę Niegowską
Sobota 6.45 Za żyjących i ++ Parafian
Niedziela :26.11.2017 9.30 Za + Gintra Gbur w 5. rocz. śmierci, rodziców: Annę i

Józefa, braci: Leona, Pawła i Jerzego, bratową

Renatę i jej córkę Celinę i z rodzin: Gbur i Kowalczyk

 

Brak możliwości komentowania