Kapłaństwo

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu:

Adres:

Wyższe Seminarium Duchowne w Opole,

ul. Drzymały 1,

45-342 Opole, skr. poczt. 246,

tel. 077 442 40 01

Więcej informacji:

www.wsd.opole.pl

Brak możliwości komentowania