Rocznica urodzin ks. Proboszcza

31 maja, swoje urodziny obchodzi
ks. Hubert Czernia – proboszcz naszej parafii.

Składamy Księdzu Proboszczowi najserdeczniejsze życzenia.
Radości z pełnienia posługi w naszej wspólnocie,
nieustannej opieki Pana Boga

i wstawiennictwa Matki Bożej.

Wielu lat w zdrowiu i pogodzie ducha.
Dziękujemy za codzienną troskę o naszą parafię
i modlitwy zanoszone do Boga w naszej intencji.

Życzą:
Księża Wikariusze i cała wspólnota parafialna

Brak możliwości komentowania