Róże różańcowe

ŻYWY RÓŻANIEC

Pierwowzorem człowieka różańcowego jest Maryja.Począwszy od rozważania, „co miało oznaczać pozdrowienie anielskie”, następnie jak paciorki różańcowe przesuwały się przed Jej oczyma wielkie i małe chwile Jej życia. Wydarzenia radosne przeplatały się z bolesnymi. O tym, że Różaniec jest potężną bronią przypomina Matka Boża podczas każdego objawienia: Lourdes, Fatima, La Sallete, Gietrzwałd. W orędziach Maryi skierowanych do ludzkości jak echo powtarzają się słowa: „Odmawiajcie Różaniec”.

Człowiek różańcowy, to ten, który z bagażem swych tajemnic – radosnych, bolesnych i codziennych, za wstawiennictwem Maryi idzie do Mistrza, by wytłumaczył mu, kim jest, po co żyje, po cóż kocha i cierpi. Przechodząc z Maryją przez sceny Różańca, to jakby być w „szkole Maryi”, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, aby zrozumieć Jego przesłanie.

Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje od 1826 roku i jest najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną.
Rodzina Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób, stosownie do liczby Tajemnic Różańca (4 części: radosna, światła, bolesna i chwalebna, każda po 5 Tajemnic). Każda osoba odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca, poprzedzając ją krótkim rozważaniem. W ten sposób w ciągu dnia odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej Róży cały Różaniec i taka jest też zasługa każdego z nich. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, ale utratę zasługi.
Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki, Pauliny Jaricot, wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła oraz modlitwa o pokój, nawrócenie grzeszników oraz w intencjach zalecanych przez Kościół.

Historia Wspólnoty w naszej parafii

Troska o dobro duchowe i rozwój religijno-moralny naszej parafialnej rodziny Najświętszego Serca Pana Jezusa skłoniły ks. prob. Franciszka Drendę, do wprowadzenia i rozwoju Kultu Żywego Różańca. Zawiązanie róż różańcowych oraz uroczysty ceremoniał Żywego Różańca ogłosił ks. prob. podczas pierwszych rekolekcji adwentowych w naszej nowo powstałej parafii w 1987 r.

Zawiązały się wówczas pierwsze róże Żywego Różańca żeńskie i męskie.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu się naszego ks. prob. w propagowaniu modlitwy różańcowej, a szczególnie Jego głęboka wiara i ufność, że Żywy Różaniec jako wypróbowane narzędzie Opatrzności Bożej, zjednoczenia ludzi z Bogiem oraz środek uświęcania dusz, z każdym rokiem przybywa do naszego koła różańcowego nowych członków i w ten sposób powstają kolejne Róże Różańcowe.

Do 16 października 2002 r. Żywy Różaniec naszej parafii liczył 12 róż żeńskich oraz 3 róże męskie.

Po wprowadzeniu przez Ojca świętego Jana Pawła II Tajemnic Światła, nastąpiła reorganizacja w ilości róż, ponieważ obecnie każda róża musi mieć 20 członków (dotychczas 15).

Spotkania w kościele

Aktualnie Żywy Różaniec naszej parafii liczy 9 róż żeńskich oraz 2 męskie. Członkowie spotykają się w świątyni w każdą I niedzielę miesiąca o stałej porze, tj. o godz. 16.00, na okolicznościowym nabożeństwie, któremu przewodzi ks. prob., względnie inny kapłan. Na przestrzeni lat ks. Franciszek zapraszał również kapłanów z różnych zgromadzeń zakonnych, którzy dzielili się z nami swoimi doświadczeniami i uwagami na temat prowadzenia i rozwoju kółek różańcowych w innych rejonach naszego kraju.

Program takich spotkań przedstawia się następująco:

– wymiana tajemnic różańcowych

– pieśń do Matki Bożej Różańcowej

– przedstawienie intencji modlitewnych

– „dziesiątek” różańca w tych intencjach

– nauka duszpasterza i błogosławieństwo

– poświęcenie różańców, tajemnic i pokropienie wiernych

– nabożeństwo kończy pieść Maryjna

W każdą I sobotę miesiąca rano o godz. 6.30 odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich członków Żywego Różańca żyjących oraz zmarłych, w której uczestniczy bardzo dużo czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.

Doceniając modlitwę różańcową, jako twierdzę obronną przed szturmem szatana, ks. prob. niestrudzenie zabiega o kultywowanie tej modlitwy. Stara się wykorzystać ku temu każdą uroczystość maryjną. Potrafi wówczas zmobilizować i przygotować duchowo całą parafialną rodzinę, do właściwego i pożytecznego przeżycia tych uroczystości.

Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej

Wystarczy wspomnieć rok 1996. Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej. Nie sposób w kilku zdaniach opisać co przeżyła nasza parafia oraz delegacje wiernych z pobliskich parafii i dekanatów. Niezliczone rzesze w dzień i w nocy czuwały na modlitwie, składały u stóp Maryi swoje troski, błagania, dziękczynienia, przeprosiny i prośby o lepszą przyszłość.

Bogaty program uroczystości został tak opracowany, aby oprócz odprawianych Mszy św., okolicznościowych homilii, wyznaczone grupy parafialne miały możliwość przewodniczenia w odmawianiu poszczególnych części Różańca.

Jak już wspomniano, ks. prob. dąży, aby takie uroczystości nie pozostawały bez echa. Zainicjował więc, aby na pamiątkę nawiedzin Figury i wydarzeń Fatimskich w dnu 13-go każdego miesiąca odmawiano w naszej parafii Różaniec Fatimski, tzn. każdą część Różańca rozważać w różnych porach dnia (rano, w południe i wieczór). W porze południowej, modlitwa różańcowa połączona jest z modlitwą Anioł Pański, krótkim czytaniem oraz śpiewem pieśni do Matki Bożej Fatimskiej. Na nabożeństwa te zaproszeni są wszyscy wierni.

Figura Matki Bożej Fatimskiej

Minęło parę lat. Jednak ks. prob. nie poprzestał myśleć i wspominać wspaniałych odwiedzin Matki Bożej w figurze Fatimskiej. Gorąco pragnął przybliżyć postać Odwiedzającej i zachęcić większą liczbę wiernych do częstego odmawiania różańca. Marzył o figurze Matki Bożej Fatimskiej, którą mógłby umieścić w godnym miejscu naszej świątyni. Usilne starania oraz żarliwa modlitwa sprawiły, że zakupiona została wierna kopia figury Matki Bożej z drzewa hebanowego. Głowa M.B. jest ozdobiona koroną, dłonie wyciągnięte do przodu jakby chciała przygarnąć i przytulić wszystkie swoje dzieci do odsłoniętego serca swego. W prawej dłoni trzyma Różaniec, którym zachęca wiernych do jego odmawiania.

Ks. prob. znalazł godne miejsce w kościele dla Królowej Różańca Świętego. Figura usytuowana jest między chrzcielnicą, a ołtarzem głównym, nad którym „czuwa” z otwartym sercem sam Jezus Chrystus. Patrząc na tę scenę odnosi się wrażenie, iż każdego ochrzczonego Matka Boża poprzez swoje serce jako Pośredniczka Łask prowadzi do Serca Jej Syna, a naszego Pana. Dla człowieka wiary, jest to nie tylko miłe wrażenie, lecz niezbita prawda. Parafianie mają świadomość, że żyją w wyjątkowym miejscu. Nieustannie wpatrują się w oblicze Matki Bożej Fatimskiej i otrzymują od Niej liczne łaski.

Kółko Różańcowe w naszej parafii rozwija się prężnie. Jesteśmy pokaźną armią z bronią – Różańcem w ręku. Przez modlitwę różańcową wypraszamy pokój, potrzebne łaski, prosimy o nowych członków do róż różańcowych, szczególnie młodzieżowych i dziecięcych.

REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Obowiązkiem każdego członka Żywego Różańca jest codzienne odmawianie jednej Tajemnicy Różańca, poprzedzone jej rozważaniem.
2. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić Maryję i rozszerzać jej cześć przez naśladowanie jej cnót, przykładem życia i działalnością apostolską (pomoc w parafii, ofiarowanie cierpienia, zachęcanie innych osób, by przystąpiły do wspólnoty).
3. Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Troska o jej pełny skład, utrzymanie łączności między Różą a Kapłanem-Opiekunem, dostarczanie Tajemnic nieobecnym na wymianie oraz otaczanie miłością chorych członków – to główne zadania przewodniczącego Róży czyli zelatorki lub zelatora.
4. Wymiana tajemnic odbywa się zasadniczo jeden raz w miesiącu, albo przez losowanie albo w porządku kolejnym. Nierzadko też, zgodnie z lokalnym zwyczajem parafii, wymiana dokonuje się rzadziej i w innej formie.
5. Godnym szacunku zwyczajem jest ofiarowanie Mszy Św. w intencji członków Róży oraz udział członków Żywego Różańca w pogrzebie zmarłego członka Róży, w modlitwie o spokój jego duszy oraz zamówienie Mszy Św. w jego intencji.
6. W Diecezji Opolskiej jeden raz w roku – w pierwszą sobotę października – w Winowie odbywa się skupienie dla członków Żywego Różańca.

It is the players jersey number that makes them memorable just like such players as Marandona’s number 10 or Michael Jordan’s number 23. These are all Player’s jerseys. The latest example of a call that created confusion came when Detroit’s Golden Tate grabbed a pass in the end zone, then had the football stripped by one Chicago defender Fake ray bans and plucked out of the air by another. Interception, right? Touchback, right? That’s what the officials signaled initially; eventually the call was reversed and ruled a TD. The calls of snake surfaced again and the criticizm became brutal. Some will just Cheap china Jerseys say that he was hated because he was a winner and people always hate winners. On XP it will be My Computer. Up here in the address bar, let’s click inside of it, clear out everything that’s in there and type in our FTP address. Nope. It didn’t matter whether the picture of a woman they saw in blue was the same person, only digitally changed to be wearing red. Tweaking the „imperialists” was always a Fidel Castro passion. He built an enormous public demonstration space complete with stage lighting and sound outside the USdiplomatic mission on the Malecon, Havana’s main seaside boulevard. ”The best thing about our game cheap football jerseys is for six months it is all consuming, everyone has got an opinion on it, everyone has a team,” Bartel said. ”But it can get a bit oakley outlet draining by the end of it. Locate the serial number of your device. To locate the serial number of an Apple computer, click the Apple logo in the top right corner of the screen and then select „About This Mac.” If the serial number is not displayed, click „More Info.” in the About This Mac window to display the computer’s serial number. Registration is also helpful because as a member of the site you’ll be able to view other areas like forums. In forums, information is available if you are looking for specific TV shows or movies, or even if you’re having streaming problems. [The additional two counties are Kings and Queens, which are more affiliated in some ways with NYC. They are more urban than the rest of Long Island, although Nassau Suffolk ovvers urban, suburban, and even rural areas.]. On jordan sale today’s call, Sally will provide insight on our recent announcement and overview of our performance for the third quarter along with our near term priorities. After that, Jim will provide further detail on the third quarter and comment on trends to date in the fourth cheap football jerseys quarter. And it literally sits and Cheap NFL Jerseys dries for twenty four hours. I actually like to leave my epoxy that’s left over on this pad. Look closely at the URL on the front of the ticket, which is the URL where you can purchase the tickets. If there are any spaces, forward or backward dashes or impossible URL characters, such as a dollar sign or pound sign, then the ticket is fake..
Oil and water work very well for this. 96 out of 128 Football Bowl Subdivision teams. This is the highest store level EBITDA margin we have ever generated during the second quarter. Normally DE Jason Pierre Paul against a rookie RT making his 3rd NFL start would be a fake oakleys massive mismatch, but JPP is a shadow of his former self since blowing off cheap jerseys from china a few fingers in a fireworks accident. He’s also one of the best scramblers in league history.Concussions cut Staubach’s career short, which is a shame because he was playing some good football when walked away from football. Many seemingly nutritious foods can increase your calorie intake significantly. In that decade, New Orleans lost 56,193 kids younger than 18.. That means at least you know your form is good. At this time, I would like to welcome everyone to the DIRECTV’s Second Quarter 2011 Earnings Conference Call. These issuers also aren’t required to by law to give consumers the option of dispute resolution, so this is also voluntary on their part.. They put me in a wheelchair and I was like, ‚I don’t need a wheelchair’. Some large restaurants and hotels also offer cheap oakleys sunglasses training for aspiring chefs. His last movie before going to work for Hollywood was a particularly over the top action film called Hard Boiled starring Chow Yun Fat, who of course went on to appear in Crouching Tiger, Hidden Dragon, Pirates of the Caribbean 3, and exactly zero John Woo films, for reasons that will soon become obvious.. He broke his neck, leaving him paralyzed from hockey jerseys the chest down.. THIS cheap nfl jerseys IS AMERICA, MAN. When a player misses a goal, makes a mistake or feels embarrassed they often do the body language of shame. The biggest drawback to the phone is, unfortunately, the price. 1(b). That’s a pretty strong resume. Weak core muscles lead to stress on the spine, which often results in back injury or back pain.. The owner just says, to say what terrible and what is not? The next day, the horse returns with a herd of horses he befriended while away. For these genes, we observed parallel progression of gene expression changes from E12.5 to E14.5 in WT and knockout (KO) animals. You always think the fit blokes are invincible. The idea of taking control of your favorite cheap nfl jerseys team in whatever league they may be in chances are it’s featured in FM13 is certainly an attractive one.. Big underdogs often find ways to cover the spread and they rarely give up toward the end of a game in front of the home crowd.”. It is essentially a drybag scaled cheap jerseys down for your iPhone or ipod. Both men claimed they got a good, long (10 to 15 seconds) look at it.

Brak możliwości komentowania