2019/2020 Dziękujemy Bogu za kończący się rok

Kończący się rok 2019 jest okazją do dziękczynienia Panu Bogu za wszelkie łaski, których udzielił nam w minionym czasie.

W sposób szczególny chcemy to uczynić w czasie uroczystych mszy świętych,w czasie których odśpiewane będzie uroczyste „Te Deum laudamus”.

31.12.2019
15.00: Msza święta na zakończenie roku z kazaniem sprawozdawczym z życia parafii w roku 2019

17.00: Msza święta na zakończenie roku z kazaniem sprawozdawczym z życia parafii w roku 2019

23.30: Adoracja Najświętszego Sakramentu

01.01.2020
00.00: Msza święta na rozpoczęcie roku Pańskiego 2020