Dzień: 14 maja 2019

  • Rocznica święceń ks. Łukasza

    14. maja, rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. Łukasz. Z tej okazji składamy Księdzu Łukaszowi najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i opieki Maryi, Matki Kapłanów. Składamy przy tej okazji podziękowania za…