Dzień: 21 maja 2019

  • śp. Biskup Jan Bagiński

    W niedzielny wieczór (19 maja) odszedł do wieczności, emerytowany biskup pomocniczy naszej diecezji śp. biskup Jan Bagiński. Przed nominacją biskupią, śp. biskup Jan, pełnił urząd proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia…