Dzień: 26 maja 2019

  • Rocznica święceń ks. Bogusława

    26. maja, rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. Bogusław. Z tej okazji składamy Księdzu Bogusławowi najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i opieki Maryi, Matki Kapłanów. Składamy przy tej okazji podziękowania za…