Dzień: 11 czerwca 2019

  • Zmiany księży w parafii

    Z radością zawiadamiamy, że na mocy decyzji biskupa opolskiego Andrzeja Czai, z dniem 28. sierpnia, nasz dotychczasowy wikariusz – ks. BOGUSŁAW KRÓL, został mianowany PROBOSZCZEM parafii pw. Matki Bożej Bolesnej…