Dzień: 2020-01-03

  • Urodziny ks. Łukasza

    Dziś kolejną rocznicę urodzin przeżywa nasz wikariusz – ks. Łukasz. Z tej okazji składamy Księdzu Łukaszowi najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ciągłej radości, której dawcą jest Pan Bóg. Wszelkiej pomyślności i obfitości…