Chrystus żyje! Życzenia świąteczne

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Drodzy Parafianie i Goście!

Wieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa dociera dziś do każdego zakątka na ziemi. Zmartwychwstały przynosi światu pogrążonemu w smutku i grzechu, radość i nadzieję na nowe, lepsze życie!

Wszystkim Parafianom i Gościom
życzymy doświadczenia Zmartwychwstałego Pana!

Niech nadzieja płynąca z pustego grobu przenika nasze życie i coraz bardziej zbliża nas do Boga i do siebie wzajemnie.

Szczęść Boże!
Wasi księża:


ks. Hubert Czernia
ks. Bogusław Król
ks. Łukasz Waligóra
ks. Marcin Fukus

„Zwycięzca śmierci” Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu