Dofinansowanie dla parafii z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Nasza parafia podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych dla budynku kościoła i budynku plebanii”, którego koszt kwalifikowanych wyniósł 217 435,50 zł, natomiast kwota dofinansowania udzielona przez fundusz w formie dotacji wynosi 108 700 zł. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej funduszu: http://www.wfosigw.opole.pl