Rok I

Informacje dla kandydatów z roku I. Klasa 6.

Opiekun roku: ks. Bogusław Król

Spotkania dla kandydatów odbywają się w według następującego porządku:

Grupa 1 :

Grupa 2:

Grupa 3:

Grupa 4: