Rok I

Informacje dla kandydatów z roku I. Klasa 6.

Opiekun roku: ks. Bogusław Król

Spotkania dla kandydatów odbywają się w według następującego porządku:

Grupa 1 : Czwartek 6 czerwca o godz. 19.15 w kościele

Grupa 2: Czwartek 6 czerwca o godz. 19.15 w kościele

Grupa 3: Czwartek 6 czerwca o godz. 19.15 w kościele

Grupa 4: Czwartek 6 czerwca o godz. 19.15 w kościele