Rok I

Informacje dla kandydatów z roku I. Klasa 6.

Opiekun roku: ks. Bogusław Król

Spotkania dla kandydatów odbywają się w według następującego porządku:

Grupa 1 : Poniedziałek 20 maja o godz. 16.00

Grupa 2: Poniedziałek 20 maja o godz. 16.45

Grupa 3: Wtorek 21 maja o godz. 16.00

Grupa 4: Wtorek 21 maja o godz. 16.45