Rok III (klasy ósme)

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS 8 I PONADPOSTAWOWYCH
Planowany termin bierzmowania:
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „TERMIN BIERZMOWANIA KLAS VIII ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 2022 ROK”
Opiekun roku: ks. Arnold Klita