Rok III (klasy ósme)

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS 8 I PONADPOSTAWOWYCH
Planowany termin bierzmowania:
13 kwietnia 2021 roku o godz. 16.00
Opiekun roku: ks. Kamil Bania