I komunia święta

Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii świętej


Do I komunii świętej przygotowują się dzieci z klas III szkoły podstawowej. Pierwszych środowiskiem przekazu wiary jest rodzina, a więc przykład chrześcijańskiego życia rodziców i rodziców chrzestnych.
W szkole, na katechezie, dzieci otrzymują przygotowanie „naukowe”, a przy parafii pogłębiają więź z Panem Bogiem i przygotowują się w sposób praktyczny do uroczystości I komunii świętej.


Termin I komunii świętej
22 maja 2022
14 maja 2023
05 maj 2024