Ks. Marcin Kujawa

  • Urodził się 14 maja 1992 r. Pochodzi z parafii pw. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy.
  • Święcenia kapłańskie: 27.05.2023r w Opolu

Od 24.08.2023 r. jest wikariuszem naszej parafii.

Pełni funkcję:

Ks. Marcin w naszej parafii odpowiedzialny jest za Grupy:  Odnowa w Duchu Świętym, wspólnota „Muminki”

Katechizuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku
Motto z obrazka prymicyjnego:

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”.