Ks. Kamil Bania

  • Urodzony: 01.09.1990 r. w Nysie, pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Prudniku
  • Święcenia: 23.05.2015 r. w Opolu
Poprzednia posługa:
  • 2015 – 2019: Dobrzeń Wielki (parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej)

Od 28.08.2019 r. jest wikariuszem naszej parafii.

Pełni funkcje:

Ks. Kamil w naszej parafii odpowiedzialny jest za młodzież oraz Apostolat Maryjny. Jest również kapelanem Zakładu Karnego w Kluczborku.

Inne funkcje:

Wizytator Nauki Religii w Diecezji Opolskiej


Katechizuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr. 5 z O. Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku.

Motto z obrazka prymicyjnego:

„Postąp ze swoim sługą według Twej miłości i naucz mnie Twoich ustaw”.