Ks. Łukasz Waligóra

  • Urodzony: 03.01.1991 r. w Paczkowie, pochodzi z parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie
  • Święcenia: 14.05.2016 r. w Opolu

Od 24.08.2016 r. jest wikariuszem naszej parafii.

Pełni funkcję:
  • Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza

Ks. Łukasz w parafii odpowiedzialny jest za Liturgiczną Służbę Ołtarza, Domowy Kościół, Kresowiaków. Jest również kapelanem Zakładu Karnego w Kluczborku.

Katechizuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Motto z obrazka prymicyjnego:

„Ja, Pan, powołałem cię byś wyzwalał, ująłem cię za rękę i ukształtowałem”.