Ks. Proboszcz dr Piotr Kutynia

Poprzednia i aktualne posługi:
  • 2008 – 2010: wikariusz – Nysa, parafia św. Jakuba i Agnieszki
  • 2010 – 2020: student na studiach specjalistycznych – Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • 2013 – 2014: rezydent – Opole-Malina, parafia św. Jadwigi Śląskiej
  • 2014 – 2015: dyrektor ds. administracyjnych – Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne
    w Opolu
  • 2015 – 2017: prefekt – Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
  • 2017 – 2021: proboszcz – Owsiszcze, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • 2019 – nadal: promotor sprawiedliwości – Sąd Diecezji Opolskiej

Od 01.12.2021 r. jest proboszczem naszej parafii.

26.09.2023 r obrobił dysertację pt. Forma nadzwyczajna sprawowania sakramentów według Summorum Pontificum Benedykta XVI

20.10.2023 Ksiądz Proboszcz został promowany na doktora nauk społecznych w dziedzinie prawa kanonicznego

24.10.2023 Ksiądz dr Piotr Kutynia został mianowany obrońcą węzła w Sądzie Diecezji Opolskiej.

Motto z obrazka prymicyjnego:

„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.