Pogrzeby

W miarę możliwości regularnie ogłaszamy pogrzeby naszych parafian, polecając ich modlitwie wspólnoty parafialnej.