Pogrzeby

śp. Juliusz Gronek, lat. 18.
zam. przy ul. Wyszyńskiego.
Pogrzeb: sobota (23 marca), godz. 12.00
w kościele parafialnym


śp. Bogdan Fabrycy, lat 71.
zam. przy ul. Prusa.
Pogrzeb: poniedziałek (25 marca), godz. 10.30
w kaplicy na cmentarzu komunalnym


śp. Edward Kuryło, lat 82.
zam. przy ul. Słowackiego.
Pogrzeb: sobota (23 marca), godz. 10.30
w kaplicy na cmentarzu komunalnym