Pogrzeb

Najbliższe pogrzeby

+ Marian Gładysz, lat 83, pogrzeb w poniedziałek (27.05) o godzinie 12:00 w kaplicy cmentarnej.

+ Grzegorz Zaskórski, lat 67, pogrzeb we wtorek (28.05) o godzinie 12:00 w kaplicy cmentarnej.

+ Krystyna Kaliczak, lat 76, pogrzeb w środę (29.05) o godzinie 12:00 w kaplicy cmentarnej.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

Formalności związane z pogrzebem obejmują dostarczenie do parafii takich dokumentów jak:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • informacje o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (czyli komunii świętej) jeśli były udzielone
  • jeśli pogrzeb ma się odbyć poza parafią osoby zmarłej wtedy należy przedstawić pisemną zgodę proboszcza z tej parafii na przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej

Datę i godzinę pogrzebu ustala się najpierw w kancelarii parafialnej !!!

Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów najlepiej potwierdzić w kancelarii parafialne

Zgłoszenia pogrzebu dokonujemy w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.

Poza urzędowaniem kancelarii zgłoszenia pogrzebu można dokonać pod numerem: 572 685 073