Pogrzeby

Zmarli:

Śp. Stanisława Głąb l. 58
Mieszkała przy ulicy Norwida

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
14.05.2022. (Sobota)
o godz. 12.00
w Kaplicy cmentarnej