Dzień formacji Rycerzy Kolumba

W sobotę (28.10) odbędzie się Dzień Formacji Rycerzy Kolumba, któremu przyświecają słowa z encykliki św. Jana Pawła II „Redemptor hominis”: „Jezus Chrystus jest zasadniczą drogą Kościoła. On sam jest naszą drogą do domu Ojca”. Rozpoczęcie Mszą św.
o godz. 10.00 w kościele, po Mszy św. spotkanie przy kawie w Centrum Miłosierdzia
w Domu Katechetycznym oraz konferencja dla mężczyzn w auli.