Formacja dzieci – „Boże Brzdące”

Jan Paweł II mówił, że młodzież jest przyszłością naszego narodu. 
My również chcemy rozpocząć formację naszych Bożych Brzdąców (dzieci w wieku do 13 roku żucia).
Głównym założeniem jest wzrost w świadomości KIM Jest PAN BÓG i tym, że MY JESTEŚMY DZIEĆMI KRÓLESTWA. 
Ta wiedza jest fundamentem naszego życia i tożsamości, przyszłych wyborów i kierunku życia!
Formacja dzieci będzie trwać od Paździenika 2023 do Czerwca 2024, w każdy poniedziałek od godz. 19:00 do ok. 20:30.
Miejscem formacji będzie Parafia NSPJ w Kluczborku.
Tematem głównym tego roku będzie: EUCHARYSTIA
Inspiracją jest kurs dla dzieci: Dobry Pasterz z elementami Montessori.
Zajęcia będą miały zróżnicowany charakter, aby nasze dzieci nie tylko poprzez słuchanie, ale również przez zajęcia praktyczne oraz zabawę przyswajały sobie wartości chrześcijańskie i piękno liturgii.

Ponieważ formacją będzie miała ciągłość, należy na nią dzieci zapisać, tak jak zapisuje się na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne (angielski, piłka nożna itp.)
Dlatego prosimy rodziców o zapisanie swojego dziecka i o regularne umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach.
W czasie kiedy dzieci będą miały swoją formację zapraszamy na spotkania Wspólnoty EFFATHA. Wspólna modlitwa, pogłębienie wiedzy religijnej, oraz relacji z Panem Jezusem, przy okazji formacji dzieci może również wpłynąć na naszą wiarę i relację z naszym Panem.

Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się 29.09.2023 w Auli Parafii NSPJ w Kluczborku o godz. 19:00