Wroć do galerii

Zjazd rocznikowy ks. Bogusława. 11. rocznica święceń.