Wroć do galerii

Święto Marianek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Podczas mszy świętej o godz. 12.00 Marianki naszej parafii odnowiły swoje ślubowania i na nowo oddały się pod opiekę Niepokalanej. Godzina łaski dla świata!