Wroć do galerii

Pasterka o północy

Tradycyjna "pasterka" pod przewodnictwem ks. Proboszcza odbyła się w wtorek 25 XII o północy.